Halq Üfürse – Boran Qopar

Qırımtatar halqı defalarca öz birligini kösterdi.Asırlar devamında şekillengen insanlığımız ve şefqatımız bizge yardım ete.İlk evela biri birimizge qarşı adil ve añlayışlı davranmaq içün faydalı ola.

1944 senesi halqımız haince sürgün etilgende qırımtatarlar birleşip bu sınavdan keçtiler.Kiçkene balalar vagonlarda bunalğanda büyükler olarnı köterip nefes aldıra ediler,acılarımız ortaq edi,quvançlarımız da ortaq edi.
İnsan yaşamayınca anlamaz deyler.Bir tasavur etiñiz:insan sürgünlükte yaqılarını coyup bir özü qalğanda ğurbette vatandaşını rast kelgende nasıl da quvanğanıñıznı.O insanğa yapışqanıñıznı…Ne içün?Çünki bir kişiniñ derdini eñ yahşı onuñ milletinden olğan añlay.

Elbette hepimiz yaşağan zamanımız belli.Halqımızğa basqı yapılğanda ilk evela kim yetişe-qırımtatar qomşuları. Bu haftasoñunda büyük meraq ve qasevet ile bir geceni keçirdik.Ormanda coyulğan Ablakim içün dua ettik ve ilk ricada halqımız aman birleşip bir aileniñ mutluluğuna sebep olup bir faciağa mania olabildi.Nasıl da quvandıq o tapılğanda!
Köremiz ki halq ne zaman birleşe, işte o vaqıt maqsadına erişe.Bizim maqsadımız ise mustaqil Vatanımızda Allah’nıñ izni ile devletimizni qurmağa.El elge biz bir millet-yeñilmez büyüq quvet.Aynı öyle işbirligimizde ve qardaşlığımızda her şeyni becerecekmiz.Beraber olayıq ve insan her zaman ğalebe eñ yaqın olğanda vazgeçkenini hatırlap asla teslim olmaqyıq!Boysunmağan millet!

Fotoğraf :Edem Kişveev


Къырымтатар халкъы дефаларджа озь бирлигини косьтерди.Асырлар девамында шекилленген инсанлыгъымыз ве шефкъатымыз бизге ярдым эте.Ильк эвела бири биримизге къаршы адиль ве анълайышлы давранмакъ ичюн файдалы ола.
1944 сенеси халкъымыз хаиндже сюргюн этильгенде къырымтатарлар бирлешип бу сынавдан кечтилер.Кичкене балалар вагонларда буналгъанда буюклер оларны котерип нефес алдыра эдилер,аджыларымыз ортакъ эди,къуванчларымыз да ортакъ эди.
Инсан яшамайынджа анламаз дейлер.Бир тасавур этинъиз:инсан сюргюнлюкте якъыларыны джоюп бир озю къалгъанда гъурбетте ватандашыны раст кельгенде насыл да къувангъанынъызны.О инсангъа япышкъанынъызны…Не ичюн?Чюнки бир кишининъ дердини энъ яхшы онунъ миллетинден олгъан анълай.
Эльбетте хепимиз яшагъан заманымыз белли.Халкъымызгъа баскъы япылгъанда ильк эвела ким етише-къырымтатар къомшулары. Бу хафтасонъунда буюк меракъ ве къасевет иле бир геджени кечирдик.Орманда джоюлгъан Аблаким ичюн дуа эттик ве ильк риджада халкъымыз аман бирлешип бир аиленинъ мутлулугъуна себеп олуп бир фаджиагъа маниа олабильди.Насыл да къувандыкъ о тапылгъанда!
Коремиз ки халкъ не заман бирлеше, иште о вакъыт макъсадына эрише.Бизим макъсадымыз исе мустакъиль Ватанымызда Аллах’нынъ изни иле девлетимизни къурмагъа.Эль эльге биз бир миллет-енъильмез буюкъ къувет.Айны ойле ишбирлигимизде ве къардашлыгъымызда хер шейни беджереджекмиз.Берабер олайыкъ ве инсан хер заман гъалебе энъ якъын олгъанда вазгечкенини хатырлап асла теслим олмакъйыкъ!Бойсунмагъан миллет!

Pin It on Pinterest