Dünya Kırım Tatar Derneğinin Aziz Milletimiz ve İslam Alemine Çağrısı

Dostlar Sovyetler Birliği Komünist yönetimi Kırımdaki Kırım Tatarlarına ait ne varsa yok etti. İbadethanelerimizi yıktı,yaktı,yok etti.Bazılarını Ateistlik merkezleri haline getirdi. Büyük Özenbaş Camisi KOMSONOL haline getirildi.

Bugüne kadar Kırımda Kırım Tatarlarına ait Camiler kendi haline bırakıldı.

Büyük özenbaş Camimizde bunlardan bir tanesidir.

380 YILDIR EZAN SESİ BEKLEYEN BÜYÜK ÖZENBAŞ CAMİSİNİN Tadilatını,Çeşmesini ve Minaresini yapalım.

Kırım Tatarları hasret kaldıkları EZAN Sesine kavuşsun.

Hep birlikte kol tutalım. Maddi olarak yardım edelim.

YARDIMLARINIZ İÇİN HESAP NO :

SOVYETLER BİRLİĞİ’NDE DİN KARŞITI MÜCADELE VE KOMSOMOL

Sovyetler Birliği’nde dinle mücadele, sınıf savaşının önemli bir parçasıydı ve sosyalist bir toplum düzenin kurulabilmesinin önkoşulu olarak görülüyordu. Bunun için komünist yönetim tarafından devrimin ilk yıllarından itibaren yoğun bir din karşıtı propaganda yürütüldü. Din, emekçilerin başlıca düşmanı olarak tanımlandı. İbadethanelerin kapatılması, dini eğitimin yasaklanması, her türlü dini yayının durdurulması bu sürecin ilk adımlarıydı. Daha sonraki dönemde bunlara din karşıtı bayramlar, seminerler ve film gösterimleri gibi metotlar da eklendi. Sovyetler Birliği’nde dinle mücadele sürecini yürüten kurum, 1925 yılında teşkil edilen Militan Ateistler Birliği’ydi. Militan Ateistler Birliği’nin vazifesi, din karşıtı propagandadan kiliselerin kapatılmasına ve dini cemaatlerin tasfiyesine kadar çeşitlilik arz ediyordu. Bununla birlikte dinle mücadelede Komsomol da önemli bir rol oynadı. Komsomol’un din karşıtı propaganda metotlarından en dikkat çekici olanı, dini bayram günlerinde gerçekleştirilen Komsomol festivalleriydi. Komsomol festivallerinin amacı kutsal şeylere tapınmak değildi, tam tersine bunlar dini değerlerin alaya alındığı etkinliklerdi. Komsomol’un görevi, bu festivaller aracılığıyla, yeni nesle hiçbir kutsallığın bulunmadığını göstermekti. Bu çalışma, devrimin ilk yıllarından başlayarak Sovyetler Birliği’ndeki dinle mücadele sürecini ele almakta ve ayrıca Komsomol’un bu mücadeledeki rolünü arşiv belgelerinden de istifade ederek açıklamaya çalışmaktadır.

Kaynak: Burcu Özdemir

Tarih İncelemeleri Dergisi XXXIV / 1, 2019, 179-196

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Pin It on Pinterest