Genel

Türk Halkları Millî Oyunları: Kökpar

Orta Asya halk kültüründe, özellikle de Türk kökenli halkların kültüründe at üzerinde oynanan bir tür oyundur. Oyunun şartı kesik bir oğlağın derisini at üstünde taşımak ve belirli mesafeye götürmektir. Bunun için düzlüğün ortasında bulunan bayrağın etrafında önceden belirlenen düzene göre oğlak derisi atılır ve böylece oğlak için kapışma başlatılır. Oğlağı ilk kapanla beraber diğer oyuncular da hayvanı kapmak için yarışır. Kökparı oyunu sırasında at üzerinde yapılan çevik ve cesur hareketler, güçlü oyuncuların başarıya ulaşmak için gösterdikleri riskli çabalar seyredene izleme güzelliği verir. Altındaki atına en çok hâkim olan en güçlü ve en çevik atlı, oyun alanında en etkili oyuncu olur.

Orta Asya Türkleri arasında Kökpar oyununun “Gökbörü” sözü ile ilişkili olduğu görüşü yaygındır. Bu görüşe göre kurtların gruplar oluşturarak oynamaları ve avlanmaları sırasında sergiledikleri kapışma hareketleri Kökpar oyunu sırasında yapılan hareketlerle benzerlik gösterir ve bahse konu oyun kurtların bu tür cesaretlerine imrenmekten meydana gelmiş olmalıdır.

Türk Akademisi Uluslararası Teşkilatı

Это одно из конных состязаний у народов Центральной Азии. Условия игры состоят в том, чтобы преодолеть определенное расстояние верхом на коне, таща при этом «козленка» — тушу животного (чаще всего козла или барана). Выигрыш состоит в том, чтобы определенное число раз проскакать вокруг флага, стоящего посреди ровного пространства, на котором происходит состязание. Другие всадники также стараются схватить «козленка». Ловкие движения всадников составляют красоту этой игры и делают ее захватывающим зрелищем. В этом состязании выигрывает тот, кто лучше всех владеет конем.

Существует точка зрения, согласно которой эта игра похожа на охоту волков в степи, и именно поэтому ее название у тюрков Центральной Азии связано с «серым волком» («кёк бёрю»).

Pin It on Pinterest