GenelGüncel

MÜSLÜMAN MAHALLESİNDE SALYANGOZ SATMAYA ÇALIŞMAYIN!!!.

YAZAR: AYNUR TALIBLI. Tarih ve Medeniyet Araştırmacısı İstanbul 23.05.2020.

  Türklerin İslam dinini kabul etmelerinde eskiden inandıkları inançların büyük etkisi olduğu bilinmektedir. Bunların en göze çarpanı Türklerin eskiden her şeye kadir olan ebedi Gök Tanrı’ya inanmalarıydı. Bu sebeple eski Tanrı anlayışlarına ters düşmeyen İslam’ın getirdiği Allah inancını kolaylıkla kabul etmişlerdir. Bununla beraber İslam’ın cihat emri ile Türklerin savaşçılık ruhu birbirine benzemekteydi. Cihadın karşılığında ahirette vaat edilen mükafatlar Türkleri, kendine çekmişti. Ayrıca, Türkler  eskiden de ruhlara ve öbür dünyaya inanmaktaydılar. Diğer taraftan Türk töresi ile İslam’ın ortaya koyduğu nizam arasında, özellikle ahlaki meselelerde büyük benzerlikler mevcuttu. Bütün bunlar Türklerin İslamlaşmasını kolaylaştırmıştır(1).

 İslam dininin Türklerin arasında yayılarak geniş kitlelerin ihtidasına(dininden dönerek Müslüman olma)  dönüşmesi, Samanoğullarının hakimiyeti döneminde (874-999) gerçekleşmiştir. Buhara’yı merkez yapan Samani Emirliği,

X. yüzyılı Müslüman Orta Asya’nın altın çağı yapmıştır(2) . Bu gelişmeler, sonradan Abdulkerim adını alan SatukBugra Han’ın Müslüman olmasıyla büyük hız kazanmıştır. Zira bu olay, Türk tarihinin seyrini değiştirmiş, Türklerin kesin bir biçimde İslam dairesinde karar kılmaları ile sonuçlanmıştır(3).XI. yüzyılda Orta Asya’ da Türklerin arasında İslam yayılmaya ve gelişmeye devam etmiş, ancak bundan böyle İslam’ın Türklerin arasında yayılması, Müslüman Türk yönetimleri altında olmuştur. Bu ise Türk-İslam tarihi bakımından yeni bir döneme işaret etmektedir.Türklerin kütleler halinde İslam dinini kabul etmeleri, Türk dini tarihi bakımından, Türklerin kaderinin de belirlenmesine yol açmıştır. Türklerin topluluklar halinde İslam’a girişi, aslında, o zamana kadar  Arapların temsilciliğini yaptığı, İslam dünyasının siyasi ve medeni üstünlüğünün inişe geçtiği bir döneme rastlamıştır. Türkler İslam kültür ve medeniyetinde yeni bir canlanmayı başlatmıştır. Nitekim İbn Sina, Cüveyni, Biruni, Yusuf Has Hacip, Kaşkarlı Mahmut, Zemahşeri, Şehristani, Fahruddin er-Razi, AlişirNevai, Buhari, Maturidi, Ali b. Osman el-Oşi gibi büyük ilim adamları bu dönemde yetişmişlerdir. Kültürel alandaki bu hızlı gelişmelere paralel olarak Türkler, siyasi alanda da İslam dünyasının tek yöneticisi haline gelmişlerdir (4).

Kadim Türklerin yani atalarımızı  Müslüman olmaları  hem İslam tarihi,hem Türk tarihi bakımından,dolayısıyla bütün dünya için pek önemli bir olaydır .Bu sayede Türkler birliğe kavuşmuş ve eriyip yok olmaktan kurtulmuşlardır(5).

  Soylu atalarımız İslam’ı kabul edip  benimseyerek asil Türk  kültüründe yeni bir sayfa açmışlar.Tüm dünyada eşi benzeri olmayan Türk-İslam kültürünü ve uygarlığını (medeniyetArapçadır) oluşturmuşlardır.

  Aslında bu da biliniyor ki,Türkler İslam’ı kabul ettikleri günden bugüne kadar dini değerlere çok önem vermişlerdir. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e,camilerimize  tüm bağımsız Türk devletlerinde olduğu gibi  özellikle  Türkiye’mizde  de Arap ülkelerindekinden ve diğer kendisini İslam Ülkesi ilan eden ülkelerdekinden  farklı olarak daha derin saygı ve sevgiyle yanaşılıyor.Ama bazı hadsizler,özellikle de Türk-İslam düşmanlarına hizmet eden hainler vardır ki siyasi çıkarları ve maşası oldukları  siyonist ağa babalarına yaranmak için bizlerin-Türklerin milli ve manevi değerlerine özellikle de dini değerlerine çeşitli yollarla saldırıyorlar .Bunu bir de kutsal,mübarek ayımız olan Ramazan ayında yapıyorlar.Hedef olarak camilerimizi,ezanımızı alıyorlar.

 Türkçemizde “Müslüman mahallesinde salyangoz satmak” diye  çok güzel bir deyimimiz var.Açılımı da “bir şeyi, ona hiç gerekseme duymayacak bir çevreye götürmek” şeklindedir.  Ama o salyangozu bu mahallede satamazsınız! Milletimiz buna izin vermez! Hadsizler de hainler de işte tam olarak da küstahcabunu yapıyor ısrarla “Müslüman mahallesinde salyangoz satmayı ” hedefliyorlar.Kutsal ayımız Ramazan ayında , korona virüs nedeniyle camilere gidemediğimiz bu dönemde, halkımızı kışkırtmak amacıyla yapılan eylemlere İzmir’in bazı bölgelerindeki camilerimizde ( “chp”li yöneticilerin çok sevdiği” ) hoparlörlerden İtalyan komünist partizan marşı olarak bilinen ‘Çav Bella’nın çalınması bunun örneğidir.Bir de bu azmış gibi utanmadan kendine yazar adı veren ‘chp’li birisinin yüzsüzce bu hadsizliği sosyal medya hesabında  “İzmir  Odunkapı Camii Çav bella???” diyerek marifetmiş gibi paylaşması hakikaten üyesi olduğu partinin de iç yüzünü açıkça meydana koymuştur.Bu terbiyesizliğe bu hainliğe utanmadan destek olması onun nasıl  bir kişiliğe sahip olduğunu aydın gösteriyor.Her halde sonradan ağababalarından aldıkları akılla tam da İtalyan komünist partizan şarkısının esas amaçlarını ortaya serdiğinden korkmuş olacaklar ki, ertesi gün yine İzmir’de Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki bazı camilerde hoparlörlerden Selda Bağcan şarkısı çalındı.Bu malum partinin  ezan ve camilerimize ilk saygısızlığı değildir.2017 yılında da yine aynı partili ,CHP’li  bir kadın sosyal medya hesabından “O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama BENİM yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık nolur ya!” diye paylaşım yapmıştır.Şimdi utanmadan Ulu önder Mustafa Kemal AtaTürk’ün ismini istismar ederek, kullanarak ,Türk milletini kandırmaya çalışan şimdiki Chp’ye sesleniyorum!.Yeter artık,bırakın Müslüman mahallesinde salyangoz satmayı! Asil milletimize ve değerlerimize  saygısızlık yapmayı bırakın! Türk milletinin değerlerine saldıran hainler sizi yularınızı elinde tutan sahipleriniz kurtaramayacak!. Hiç değilse 23 nisan 1920 yılında namazlarla,dualarla ve hatimlerle ,kurbanlarla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla Türk milletinin egemenliğini ilan etmiş olan Mustafa Kemal AtaTürk’ümüzden utanın! Her defasında milletimizi,devletimizi bölmeye,parçalamaya uğraşanların maşası olmayınız!!!.Amacınızın ne olduğunu milletimiz anlıyor!Ne güzel söylemiş istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’mızda:

 Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.

Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

 Siz, ezan ve bayrak düşmanları! Unutmayın bu millet,bu devlet,bu bayrak EvelAllah ebediyen sonsuza dek var oldukça ezanımızı dindiremeyecek,bayrağımızı indiremeyeceksiniz!.Bu milleti bölemeyeceksiniz!.Bu kutlu Türk yurdu Türkiye’yi,vatanımızı bölemeyeceksiniz!.Ey Türk Ulusu!. Bunu asla unutmayalım.”Hdpkk”olarak bilinen terör örgütü ateş yakarak,kan dökerek,can yakarak kutlu vatanımız Türkiye’yi bölme çabasındadır.!.”Chdpkk”olarak bilinen terör yapılanması ise”DEMOKRASİ”çığırtkanlığı yaparak algı oyunları ve algı yönetimleri yaparak kutlu vatanımız Türk yurdu Türkiye’yi bölme parçalama çabasındadır. Bu gerçeği anlamalı bu hainleri asla görmezden gelmemeliyiz! Hainler unutmasınlar Türk milletini BÖLEMİYECEKSİNİZ.!

Ne Mutlu Türk’üm Diyene!

P.S: Türk komutan İshak ÇELİK beye, her zaman verdiği değerli bilgiler ve destek için özellikle teşekkür ederim. Saygılarımla.

Yararlanılan kaynaklar:

  1. Necdet Özkaya, “Türkler Neden Müslüman Oldular?”,Türklük ve İslamiyet, Adana 1996, s. 26-29; Tümer-Küçük, s. 80-85
  2. A.ZekiVelidi Togan, Umumi Türk Tarihi’ne Giriş, İstanbul-1981,56
  3. Ünver, Günay-Harun Güngör, Başlangıçtan Günümüze Türklerin Dini Tarihi, Ankara-1997,202.
  4. 3. OsmannTuran, Türk Cihan Hakimiyeti Mefküresi Tarihi, İstanbul-1979,  239-40; Togan, 58-9; Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi,VI/34-9; E. Güngör,
  5. 67-8; Günay-Güngör,211-2.
  6. 4. Mustafa ERDEM,”Geleneksel Türk Dini ve İslam”s,89.

Not: Asil milletimiz Türk milletinin ve İslam aleminin Ramazan bayramı kutlu olsun.

Pin It on Pinterest