GenelGüncelKırım TarihiKültür Sanat

Kırım’da Üsküt köyü Orta Mahalle’sinde bulunan Cuma Camii ilk olarak XVII. asırda inşa edilmiş.

Kırım’daki Türk-İslam tarihinin izleri: Üsküt Köyü Cuma Camii

Üsküt köyü Orta Mahalle’de bulunan Cuma Camii ilk olarak XVII. asırda inşa edilmiş.

 Cami 1900’lerin başlarında Türkiye’den gelen ustaların çalışmasıyla aynı temeller üzerinde yeniden inşa edilerek, doğu ve güney yönünde 10-12 metre kadar genişletildi. 1905 yılında camiye 25 metre boyunda bir de minare ilâve edildi. Bu şekliyle üç katlı olan Üsküt Cuma Camii Kırım’daki köy camilerinin en büyüğü hâline geldi.

Sovyet idaresi altında önce 1928’de caminin minaresi yıktırıldı, son imam ve müezzin sürgüne gönderildi.1933 yılında Cuma Camii resmen kapatılarak birinci katı köy kulübüne, diğer katları da küçük odalara bölünerek Komsomol (Komünist Gençlik Birliği) ve Komünist Partisi’nin diğer idari birimlerine dönüştürüldü. 1941-1944 yılları arasındaki Alman işgali esnasında cami tekrar asli işlevine döndüyse de, Sovyetler Birliği’nin Kırım’ı geri alması ve 18 Mayıs 1944’te Kırım Tatarlarının topyekûn sürgün edilmesiyle birlikte cami binası yine din dışı maksatlar için kullanıldı. 1980’lerin sonlarında Kırım Tatarlarının vatanlarına dönmeleri sürecinde Cuma Camii tekrar Kırım Müslümanları tarafından alındı, restore edildi ve ibadete açıldı.

Pin It on Pinterest