GenelGüncelTürk Dünyası

GÖKTÜRK “YÜCE TÜRK” DEMEKTİR

Türk Birliği Derneği’nde “Türk Tarihi ile Göktürkler”i anlatan Konya Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, “Türk Kaanları “kut” almış soydan geliyordu. Göktürk de “Yüce Türk” demektir” dedi.

Merkezi Konya olan Türk Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Oduncu’nun sohbeti açış konuşmasından sonra,Konya Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, tarihi konuşmasına ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Âdem’in yaratılışı ile başladı. Allah’ın, meleklere “Ben bir halife yaratacağım” dedikten sonra meleklerin “Bozguncu ve kan dökücü bir yaratık mı yaratacaksın” şeklinde itiraz ettiğine dikkati çeken Dr. Mustafa Güçlü, meleklerin “half” kökünden gelen halife’yi bildiklerini belirterek “Half kökünden yaratılan bu insanoğlu denilen varlık bir yönüyle halife, Allah’a inanan, O’nun emir ve yasaklarına uyan, O’nun yolundan giden, imanlı, merhametli ve yüzlerce erdemli duyguyla mücehhez olan bir varlık” olduğunu belirterek aynı kelime kökünden yaratılan insanoğlunun öbür yönüyle Allah’a muhalif ve suflî (küfür, cinayet, şirk, yalan) bir yönünün de bulunduğunu” ve “fıtraten farklı” yaratıldığını söyledi.

 

konya aydınlar ocagı
konya aydınlar ocagı

TÜRKLERİN ATASI NUH’UN OĞLU YÂFES’DİR

Allah tarafından Âdem’e bütün eşyanın isimlerinin (ilimlerinin) öğretildiğini ve meleklerin de, insanın mükemmel bir şekilde yaratıldığını bilerek çekildiğini fakat, iblisin insan karşısında kibirlenerek isyankârlığını şeytan olarak sürdürdüğünü dile getiren Dr. Mustafa Güçlü, yasak meyveyi yiyen Hz.Adem’in yeryüzüne indirildiğini ve cennet lisanıyla konuştuğunu ve Hz.Âdem’den sonra gelen peygamberlerin her birinin de belli bir meslekle mücehhez olarak ve toplumun içinde seçkin insanlar olarak Hz. Nuh dönemine kadar geldiklerini anlattı. Hz. Nuh döneminde insanların günaha çok battıklarını, küfür ve şirk olmamasına rağmen bu günah bataklığında battıkları için bir tufanla yok edildiklerini ifade eden Dr.Güçlü, Nuh’un gemisine binen 80 kişiyle birlikte geminin “Şehr-i Nuh” anlamına gelen Şırnak’ın Cudi Dağı’na konarak insanoğlunun Mezopotamya’da tekrar çoğalarak yeniden yeryüzüne dağıldığını ve Hz. Nuh’un oğulları Hâm, Sâm ve Yâfes’in de değişik bölgelere göç ettiklerini söyledi. Lisan ve kültürde farklı ama ortak özellikleri olan kavmi toplulukların da bu arada oluştuğunu dile getiren Güçlü, Hz. Nûh’un tûfan sonrası yeryüzünü oğulları arasında paylaştırdığını Türkler’in atası olan Yâfes’e Doğu ülkeleri ile Rum diyarının düştüğünü kaydetti.

GÖK TÜRK “YÜCE TÜRK” DEMEKTİR 

Türk Kaan’larının “kut” almış asil soy, boy ve ailelerden geldiklerini atı ilk defa Türkler tarafından ehlileştirildiğini, atın gemisinin ise bin sene sonra yine Türkler bulduğunu, pantolonu ilk defa Türkler tarafından giyildiğini ve oku iyi atan ve kullanan milletin de Türkler olduğunu ifade eden Güçlü, Türklerde “Gök Tengri” inancının geliştiğini Göktürk’ün de “Yüce Türk” anlamına geldiğini belirterek “Müslümanlığı seçmeden önce Türkler’de “Gök Tengri” inancı gelişmişti. Müslüman olduktan sonra Türkler, İslâmiyet’e büyük hizmetlerde bulundular. Emeviler ile Türkler arasında 70 yıl süren savaşlarda Müslümanlara esir düşen bir Türk şehzadesi, Medine’ye gittikten ve insanların yaşantısını orada beğendiğinden dolayı Müslüman olarak Osman ismini aldı. 751’deki Talas Harbinde Araplar ile Türkler birleşince Çin ordusu yenildi. İlk Türk Devleti ise Dandanakan Savaşı’ndan sonra 23 Mayıs 1040’da kuruldu.” dedi.

Pin It on Pinterest