Genel

CAMİLERNİ YAŞATMAQ

Yüce dinimiz camilerge ve olarnı yaşatqan cemaatqa pek büyük emiyet ayıra. Çünki olar bir-birini tamamlağan eki müim unsurdır. Bunıñ içün Peyğamberimiz (a.s.) Medinege köçip kelgende, evelâ, cami qurulmasından başlağan edi. Allahnıñ evi qurulıp bitti, ondan soñ özüne ev qurğan edi. Çünki, evelâ, ahiretini, soñra dünyalığını tüşüne edi. Böylece, iman, ibadet, ihlâs ve samimiyetniñ yayılmasıña sebep olacaq cami merkezli medeniyet inşa etildi. Peyğamberimiz (a.s.) mal, mülk ve dünyağa bağlı bir medeniye qurmağan. O, ahiret içün çalışqan kimse em bu dünyada, em de ahirette bahtlı olacağını bile edi.

Alimlerimiz din ve imannıñ qorçalanması içün üç esasqa diqqat çekkenler, bular:

1) Allahıñ emirlerini yerine ketirip, yasaqlarından uzaq turmaq;

2) Mabet, mescit ve cami kibi müesseselerni qurıp, toplumnı terbiyelep yetiştirmek;

3) Din ve imannen alâqalı müesseselerni yayğınlaştırmaq.

Peyğamber Efendimiz (a.s.) cami qurğan kimse içün Yüce Allah tarafından cennette bir saray berilecegini bizlerge müjde etken. Amma, elbette, cemaat olmasa, caminiñ de emiyeti qalmaz. Bunıñ içün, camiden evel, cemaatnıñ bar oluvı ve birligi müimdir. Dinimiz camilerde Allahnı ep beraber añıp, Oña ep beraber ibadet etmekni emir buyura, qarşı kelgen, fitne ve fesatqa sebep olğan kimselerni azarlay ve bu işni yasaq ete.

Bunen alâqalı Yüce Kitabımız böyle buyura: “Allahnıñ mescitlerinde; Onıñ adı añılmasıña mania olğan, olarnıñ (camilerniñ) harap olması içün tırışqandan daa zalım kim bar? Qorqa- qorqa kirmelerinden başqa çareleri yoqtır. Dünyada alçaqlıq, ahirette ise, olarğa azap bar” (“Baqara” suresi, 114).

Peyğamberimiz (a.s.) camige kelmegen kimselerni ziyaret etip, hasta olıp-olmağanlarını ögrenmege tırışa edi. Musulmanlarnı tek bir bedenge oşatıp, ağa-qardaş yaptı ve bu qardaşlıq asırlar içinde devam etti. Şimdige qadar minarelerden yükselgen ezan sesi bu topraqlarnı daima İslâm ve iman nurunen toldurmağa çalıştı. Aysa, Rabbimizniñ bu davetini qabul etip, camilerimizni tekrardan qurıp yaşatayıq, cemaatnen namazlarımıznı qılmağa ğayret eteyik. Peyğamberimiz (a.s.) böyle buyurğan edi: “Cemaatnen yapılğan namaz tek başıña yapılğan namazdan 27 derece daa faziletlidir” (Buhari). Başqa bir hadiste ise, böyle buyurğan: “Bir kimse eñ yahşı şekilde abdest alsa ve sadece namaz içün camige ketse, camige qadar atqan er adımı onıñ derecesini yükseltir ve günahını siler” (Ebu Davud).

Yüce Rabbimiz Quran-ı Kerimde böyle buyura: “Allahnıñ mescitlerini tek Allahqa ve ahiret kününe iman etken, namaz qılıp, zekât bergen ve Allahtan başqa kimseden qorqmağanlar yaşatalar. İşte, bular hidayetke irişken kimselerdir” (“Tövbe” suresi, 18).

Pin It on Pinterest