GenelTürk Dünyası

Poroşenko qırımtatar halqınıñ lideri Mustafa ağanı 75-yıllığı ile hayırladı

Ukraina Prezidenti Petro Poroşenko qırımtatar halqınıñ lideri, kerçek vatanperver, milletiniñ serbestligi ve namusı, adalet içün yeñilmez küreşçi Mustafa Cemilevni 75-yıllığı ile hayırladı.

‘‘Sovet ükümetine qarşı çıqqanı içün yaqalanıp apis etilgenine baqmadan, ruhtan tüşmedi ve tabiatını daa ziyade qaviyleştirdi. Al-azırda Mustafa Qırımnı azat etmek, bütün Kreml mabuslarını evlerine, ukrain Qırımına qaytarmaq içün küreşini devam ettire’’, – dep qayd etti öz hayırlav sözünde Petro Poroşenko.


Украина Президенти Петро Порошенко къырымтатар халкъынынъ лидери, керчек ватанпервер, миллетининъ сербестлиги ве намусы, адалет ичюн енъильмез курешчи Мустафа Джемилевни 75-йыллыгъы иле хайырлады.

‘‘Совет укюметине къаршы чыкъкъаны ичюн якъаланып апис этильгенине бакъмадан, рухтан тюшмеди ве табиатыны даа зияде къавийлештирди. Ал-азырда Мустафа Къырымны азат этмек, бутюн Кремл мабусларыны эвлерине, украин Къырымына къайтармакъ ичюн курешини девам эттире’’, – деп къайд этти озь хайырлав сёзюнде Петро Порошенко.

Pin It on Pinterest