NAGAYBAK KIZLARI

Shurubu Kayhan

Nagaybaklar kendilerine Nagaybekler de derler. Rusya Federasyonunun ağırlıklı olarak Çelyabinsk, Tümen ve Hantı- Mansı böldelerinde yaşarlar ve sayıları 9 600 kişidir.
Dilleri Tatarca olup Altay dil grubuna aitlerdir. Hristiyan olan Nagaybaklar, Türk kökenli bir halktır…

Pin It on Pinterest