Genel

Misak-ı Milli

Türklerin Kurtuluş Savaşının siyasi manifestosu olan altı maddelik bir bildiri adıdır.

İstanbul’ da toplanan son Osmanlı Meclisi tarafından bu bildiri 28 Ocak 1920 yılında oy birliği ile kabul edilmiştir ve kabul edildikten sonraki 17 Şubat’ ta kamuoyuna açıklanmıştır. Bildiri, Birinci Dünya Savaşını sona erdirecek olan barış antlaşmasından Türkiye’nin kabul ettiği askeri şartları içerir. Bildiri Mebusan Meclisinde “Ahd-ı Milli Beyannamesi” adıyla kabul edilmiş, daha sonradan ” Misak-ı Milli” olarak adlandırılmıştır.Her iki deyimle Ulusal Yemin anlamına gelir. Türkiye Cumhuriyeti’ nin sınırları, tabi bazı ayrıntılar hariç, Misak-ı Milli ilkeleri doğrultusunda gerçekleşmiştir.

Misak-ı Milli’ de Alınan Kararlar
Erzurum ve Sivas civarlarında oluşan kongrelerinde saptanıp ve ardından olgunlaştırılan ilkeler doğrultusunda son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından gizli oturumda oy birliği ile 28 Ocak 1920 tarihinde alınan ve Türkiye’ nin kabul edebileceği barış koşullarını açıklayan 6 maddelik bildiridir. Misak-ı Milli temelinde Ulusal Kurtuluş ve Bağımsızlık savaşlarının bir programı niteliğindedir.

misaki-milli
misaki-milli

6 Maddeden Oluşan Misak-ı Milli Kararları Özetle Şunlardır :Arap kökenli halkın oturduğu aynı zaman da Mondros Mütarekesi imzalandığı tarihte yabancı devletlerin işgal ettikleri bölgelerin gelecekleri, halkın serbest ve kendi oyuyla belirlenecektir; Mütareke sınırları içerisinde Osmanlı – İslam çoğunluğunun çoğunluk olarak yerleşmiş bulunduğu kısımların tümü, gerçekte ya da hükmen hiç bir neden ile birbirinden ayrılmayacak bir bütündürler.
İlk serbest bırakıldıkları anda tekrardan kendi istekleri doğrultusunda ana vatana katılan Kars, Ardahan ve Batum’da gerekirse tekrardan bir halk oylaması yapılabilecektir.
Batı Trakya’nın hukuki durumunda, hakkın kendi özgürlüğü içinde verecekleri oylarla saptanacaktır.
İstanbul ve Marmara Denizinin her türlü güvenliği, tehlikeden uzak tutulması, Boğazların ise ticaret gemilerine açılması ilgili devletler aralarındaki anlaşma ile sağlanmalıdır.
Misak-ı Milli kararları doğrultusunda belirlenen ilkeler çerçevesinde azınlıkların hukuki hakları, komşu ülkelerde yer alan Müslümanlarında aynı haklardan yararlanması koşuluyla azınlıklar güvence altında olacaktır.
Türkiye’ nin siyasal, adli ve mali olarak tam bağımsızlığı kabul edilecektir ; bu konularda hiç bir kayıt ve kısıtlama getirilmeyecektir.

Pin It on Pinterest