Kişinin insanlığı hayvanlara karşı tutumundan belli olur…

Bence, çevreye ve hayvanlara karşı insancıl bir tutum sergilemeden herhangi insana karşı insancıl bir tutum sergilemek imkansızdır.

DEĞİŞMEYEN AÇI

Neden köpekler, kediler insanları sever? Sizi gördüklerinde ne kadar mutlu olduklarını fark ettiniz mi? Onlar  ebeveynleri ile oynamak, eğlenmek isteyen çocuklar gibi. Onlarda  gibi saflık, güven var mı sizde? İnsanları sevdikleri gibi hayvanları sevebilir misin?  Aynı çocukça saflık ve sevgi ile mi?

Küçük şehrimizde, hayvanların insanlığımızı onlara karşı test etmek için verildiğine inanan bir kişi var İrina Keller adında ve o da “Aktos” barınağı’nın kurucusu. Resmi olarak barınak 2010 yılında açıldı, ancak hayvanlara yardım etme hayali çocuklukta ortaya çıktı. Bir çocuk rüyasını gerçekleştirmek çok zordu çünkü bunun arkasında vatandaşların sorumluluğu ve hayvanlara merhamet meselesi vardı.

Daha önce yayınlanmış makalelerin yardımıyla Taraz adlı küçük bir kasabadaki durumu açıklamaya çalışacağım. Antik kentin eşsiz tarihine rağmen, daha küçük kardeşlere karşı sorumsuz olduğumuz için çok üzgünümüz.

“Ahlaki konular, insan-hayvan ilişkileri , genç neslin ve toplumun bir bütün olarak yetiştirilmesinde  etkilidir. «Türkiye, Almanya, Çek Cumhuriyeti gibi bir dizi uygar ülkede, şiddet olmadan yaşama ve rahat bir varoluş hakkına sahip olan, bir insanla aynı yasal haklara sahip hayvanlar var. Böyle bir toplumda insanlığı ve sorumluluğu diğer nesillerede aktarıyorlar»-dedi  Safonova L. ayrıca veterinerlik kontrol hizmetinin çalışmasında yetersizlik ve doğrudan ihlallerin ortaya çıktığını söyledi. İşçiler, uyku hapları, amonyaklı dertler… Çocukların ve yetişkinlerin önünde hayvanları hava tabancasıyla öldürdüler”dıye yazmış newregion.kz web sıtesi “Küçük kardeşlere  hümanizm” adıyla makalede.

  Taraz’da durum şu şekildedir

..Ramazan, “bir sabah kızımı okula götürdüm ve eve giderken iki büyük alabay ırkı iki köpeklerin gördüm” diyor. – Her iki köpeğin de tasmaları vardı-yani ev yapımı, ama görünüşe göre bir şekilde  evden kaçtılar ve yürüyüşe çıktılar. Ama görünüşleri korkunçtu ve sokakta birçok benim gibi okula giden çocuklar  var. Ya birine saldırırlarsa? Hayvanlar yol boyunca yürüdüler ve onları dikkatli bir şekilde takip ettim, köpek av servis numarasını çevirdim. Telefonda, operatöre köpeklerin evcil hayvan gibi göründüğünü, çünkü tasmaları olduğunu ve avlanmak yerine yakalamak zorunda olduklarını anlattım.  «Anladım», — dedi kız.

Bir süre sonra, bir adam beni aradı ve köpeklerin nerede olduğunu açıklığa kavuşturmamı istedi. Onları takip ettiğimi ve onları görünürde tuttuğumu açıkladım, adresi aradım. Alabayalar için yürürken, böyle bir resim izledim: yoldan geçenler durdu, büyük köpeklere baktı, aceleyle yoldan geçti ya da tamamen döndü. Evet, ben de ürkerdim – ya başka bir kurban olarak kabul edilirsem?

Ancak, hayvanlar sessizce ve barışçıl bir şekilde rotalarını takip ettiler ve kimsenin peşinden koşmadılar. Sonra bir ara sokağa döndüler ve kaçtılar.

Köpek avcısını aramadan yaklaşık yarım saat önce. Telefonda onlara köpeklerin kaçtığı  yere nasıl gidileceğini uzun bir süre açıkladım. “Sadece unutmayın, onlar evcil hayvanlar, birine ait, onları öldürmeyin” diye açıkladım.

15 dakika daha geçti ve tekrar aradım. Bu hayvanları hiçbir şekilde bulamadılar. Sonra tekrar dışarı çıkmak zorunda kaldım ve hemen bitmemiş evlerin yakınında bu köpeklerden birini gördüm. Hemen gizli servis çalışanlarını aradım ve evimize gelmelerini istedim. Alabay beni o sırada gördü. Eh, korkunç bir bakış vardı – size söyleyeyim, kendimi kötü hissettim. Ama sonuna kadar onunla birlikte olmam gerekiyordu, onu gözden kaçırmamak için, kaçmaması ve çocuklara saldırmaması için.

Sonunda erkekler geldi. Biri silahla çıktı. Açıklığa kavuşturdum:

-Köpeği geçici olarak uyutacak mısın? Sonuçta, o bir evin köpeği! Ne olumlu ne de olumsuz bir cevap aldım. Kısa bir süre sonra, silahtan bir uyuşturucu ilacı ile bir dart uçtu. Alabay çığlık bile atamadı, sadece yere uzandı. Yarım dakika sonra, iki adam onu yakaladı ve özel bir arabanın gövdesine attı. Onlardan biri gelip diğer alabay’ı teşhis etmemi istedi: okulun yanında gördüğünüz köpek bu  değil mi?

Evet, öyle.

Ama beni şaşırttı, arabada vücutları çok fazla yaralanmış köpek vardı, gözleri kapalıydı, bu sabah yakalandı…

“Şimdi nereye gidiyorlar?» diye sordum.

«Nasıl nereye? – onlardan biri cevap verdi. – Mezarlığa, mezarlığa.»…

Kafam karıştı ama hiçbir şey söyleyemedim. Ölmelerini istemedim. Hayvan cinayetinde istemsiz bir suç ortağı olduğum ortaya çıktı.…

Kısır döngü?

Köpeklerle alakalı benzer dramalar neredeyse her gün Taraza’da gerçekleşir. Son zamanlarda, sosyal medyadabir video çıktı kamu hizmetleri önünde küçük bir kız köpeği öldürdü. Skandal videonun kaldırılmasından sonra, kızın ailesi resmi bir özür diledi ve ihmalkar avcı kovuldu ama hayvanın görseli kaldırılmadı.

Bu arada kardeş millet olan Türkiye 5199 sayılı HAYVANLARI KORUMA KANUNUnan alıntı:

BİRİNCİ BÖLÜM

Madde 1- Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.

Madde  4- Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır:

a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.

b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz   hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi  yaşamları desteklenmelidir.

c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.

d) Hiçbir maddî kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insanî ve vicdanî sorumluluklarla,  sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin teşviki ve bu kapsamda eşgüdüm sağlanması esastır.

e) Nesli yok olma tehlikesi altında bulunan tür ve bunların yaşama ortamlarının korunması esastır.

f) Yabani hayvanların yaşama ortamlarından koparılmaması, doğada serbestçe yaşayan bir hayvanın yakalanıp özgürlükten yoksun bırakılmaması esastır.

g) Hayvanların korunması ve rahat yaşamalarının sağlanmasında; insanlarla diğer hayvanların hijyen, sağlık ve güvenlikleri de dikkate alınmalıdır.

h) Hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi, barındırılma ve taşınması esastır.

ı) Hayvanları taşıyan ve taşıtanlar onları türüne ve özelliğine uygun ortam ve şartlarda taşımalı, taşıma sırasında beslemeli ve bakımını yapmalıdırlar.

j) Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır.

k) Kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla, toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve köpeklerin sahiplerince kısırlaştırılması esastır. Bununla birlikte, söz konusu hayvanlarını yavrulatmak isteyenler, doğacak yavruları belediyece kayıt altına aldırarak bakmakla ve/veya dağıtımını yapmakla yükümlüdür.

— Bu bir kısır döngü, – diyor alenen tanınmış kişi J. Mammaeva. – Bir adam köpeği atar, köpek evsiz kalır, hizmetliler onu öldürür. Yarın adam köpeği tekrar atar ve böylece başka bir köpek tekrar ölür! Devlet, köpekleri öldürmek için 20 milyon tenge ayırıyor. “Aktos ” Barınağı için ise 1 milyonu zorlukla ayırdı…

Gerçekten de, banliyölerde faaliyet gösteren evcil hayvan Barınağı, Irina Keller ve gönüllülerin sadece bir coşkusuna dayanıyor. Bugün, özel bağışlarla bakım ve beslenme sağlayan 1000’den fazla köpek ve kedi var. Herkes zaten aşılanmış bir hayvanı alabilir böylelikle evcil hayvan sayısı  artar sadece sterilizasyon ve kastrasyon uygulanması gerekir.

Her gün, barınağa hayvan bağışlamak isteyen kişilerden10-20 çağrı geliyor. Sebepler banaldır-sahiplerinin ayrılışı, yeni yavruların veya yavruların doğumu, koşulların eksikliği ve hatta temel beslenme eksikliği.  Ama Barınağa tüm hayvanları almak mümkün değildir, ancak insanlar barınak kapılarının altına hayvanları bırakmayı devam edıyorlar…

Önemli bütçe fonlarının tahsisinin bu sorunu çözemediği ortaya çıkıyor.

Kurallara ihtiyacımız var

Kamu görevlilerine barınak sayısını artırmak için tekliflerde bulunuluyor, ancak sponsorlar bu tüm projeleri desteklemek için vegitmek için isteksiz.  Sokak hayvanları için kamu fonlarının tahsisine katılmayan diğer vatandaşların öfkesi de açıktır.

Sosyal medyadaki insanlar sokak hayvanlarının ısırıklarının gerçekleri hakkında yazıyor. Böylece, şehir sakini, ısırık sonrası evsiz bir köpeğin sağlık kurumlarında incelenmesi için zaman harcamak zorundao olduğunu bilir. “Ve çocuklarınız ısırılırsa ne yapacaksınız?» diye sorar. Аynı zamanda, sahipleri hayvanların sterilizasyonu ve kastrasyonu sırasında onları üremek istemiyorlar. Sorumsuz sahipler, hayvanı sokağa atmak ve evsiz hayvanları gördüklerinden şikayet etmek sonra da onların öldürülmesi  daha kolaydır.

 “Sokak köpekleri, kedilerı ile mücadele için önlemler sadece  imhadan mürekkep olamaz’’ avukat-kamu görevlisi Marat Esenuli’nin sözüdür. – Bugün, Brigitte Bardot mektubundan sonra, ülkenin yasal düzeyde başıboş hayvanların yok edilmesini yasaklaması gerektiğini söylüyorlar. Fransa’da, tüm evsiz köpekleri ve kedileri içeren ve ileten barınaklar var.

Brigitte Bardot, Tokayev’e Kazakistan’daki hayvan istismarından şikayet etti dıyen makaleye baksak…

Fransız sinemasının yıldızı Brigitte Bardot, Kazakistan’ın Devlet Başkanı Kasym-Jomart’a açık bir mektup yazdı. Tengrinews.kz.

“Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Bey Kasım-Jomart Tokayev, ülkenizdeki evsiz hayvanların kaderi hakkında korku ve umutsuzluğumu ifade etmek için yazıyorum. Yorumlar gelmeye devam ediyor – yakalanan köpekler ve kediler ölüyor. Ajanslar, herhangi bir pişmanlık duymadan, hayvanlara, köpeklere ve kedilere yetişen ve bakımını yapan fakir insanlara acımadan, sokakları temizlemek için iyi bir ücret alıyorlar diyorlar. Bu böyle bir dünyada nasıl olabilir?

Vahşetin sınırları yok gibi görünüyor. Atyrau ve Oral gibi bazı şehirlerde canlı hayvanlar yakılıyor, bundan önce felce neden olan maddeler kullanılıyordu. 21. yüzyılda böyle bir işkenceyi nasıl hayal edebilirsiniz? Fransa’da ve dünyanın birçok ülkesinde böyle davranan kişiler psikopatlar olarak kabul edilir ve uzun hapis cezaları verilir.

Sizden, Sayın Başkan,sokakhayvanlarına karşı tutumunuza dikkat etmenizi rica ediyorum. Hayvan koruma yasasını geliştirmek için ülkenizin hayvan koruyucuları ile sterilizasyon, tanımlama, çalışması yapılması elzemdir. Sayın Başkan, bu konularda yardımcı olmak için vakfımın temsilcisini göndermeye hazırım. Tüm umudumla, Brigitte Bardot”, – diye yazdı aktris. Brigitte Bardot 1973’te film kariyerini bitirdi. O zamandan beri hayvan koruma faaliyetleri için uğraşıyor…

Kendi gözlerim ile gördüğüm olayda , hiç bir şey yapmadan sokaktan büyük köpek geçiyordu adam da ona taş atıyordu! Köpek olduğu için! Böyle olaylar o kadar çok mesala Tüm Kazakistan izlediği video yanı Kaspi Denizinde baharda insanlara olan merakından biraz yaklaştığı için mühürlere taş attılar degil mi?!  Hiç düşünmeden vahşi ve çok agresif davranıyorlar ama sonra da şikayet ediyorlar ısırdı diye. Tam Gavril Trepolski’nin ünlü  “Belıy bim çyornoe uho” hikayesindeki gibi köpek, insanlardan yardım beklerken vuruldu sonunda sahibini arayarak öldürüldü değil mi?!. 

Bir insanın davranışı hayvanın davranışını etkiler çünkü hayvan sahibini örnek alır. Bu her eğitimli kültürlü kişi için anlaşılabilir bir durumdur. Böyle bir basit gerçeği anlamının zamanı geldi. Sebebi kişinin insanlığı hayvanlara karşı tutumundan belli olur…

Bence çevreye ve hayvanlara karşı insancıl bir tutum sergilemeden herhangi insana karşı insancıl bir tutum sergilemek imkansızdır.

 Devamı var..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Pin It on Pinterest