DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK – Zelfira Shukurdzhiyeva

Bu ifadenin yazarı ünlü yurttaşımız 19. Yüzyılın sonu 20.Yüzyılın başında KIRIM’da yaşayan ve faaliyet gösteren şahıs İsmail GASPIRALI bu gün 168 yıl evvel Bahçesaray’da dünyaya gözünü açtı. 
GASPIRALI o dönemde meydana gelen değişmeler bayrağının ve eski doktrinlerden vazgeçerek yeni Türkçülüğün canlanmasının sembolü oldu. Toplum bilgi temelinde kurulmasını söyler, bunu gerçekleştirmesi için ömrünü adadı. 
Tüm Türk Dünyasını birleştirmeye çağıran ve bu yönde derin bir iz bırakan bu değerli şahsiyet ile bizim yurttaşımız olduğu için gurur duyuyoruz. “Dilde, fikirde, işte birlik” fikiriyle o hep yaşayacaktır…

Gaspıralı İsmail Bey
Gaspıralı İsmail Bey

“ЕДИНСТВО В ЯЗЫКЕ, ПОМЫСЛАХ, ДЕЛАХ»

Автор этого известного изречения – великий просветитель Востока наш соотечественник Исмаил Гаспринский – родился в этот день 168 лет назад в Бахчисарае. 
Его многогранная деятельность оставила глубокий след в истории не только Крыма и крымскотатарского народа, но и всего тюрко-мусульманского мира, который он призывал к об’единению (в том числе со страниц газеты «Терджиман», которую он издавал на протяжении тридцати лет). 
Эта личность стала мостом между Востоком и Западом, Европой и Азией, рупором общества, где в абсолют возводятся Знания, Знания и ещё раз Знания.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Pin It on Pinterest