One thought on “BALALAR OYNASIN!

 • Alexey

  Почему газета на азербаджанском, не на турецком хотя бы, крымские татары вообще то говорили на огузском наречии почти идентичном гагаузскому языку, пишите тогда на тюркменском, почему азербаджан не понятно это совсем другое, хотя понятно но шрифт далеко не всем понятен, Общий язык в крыму был не азербаджанский, там был старо турецкий язык, я встречался с коренными крымчанами, они христиане многие, хочу сказать одно крымская культура утеряна уже, пишите хотя бы на турецком многие поймут.
  ——————————-
  Qəzet niyə azərbayjan dilindədir, ən azı türk dilində deyil, Krım tatarları ümumiyyətlə qaqauz dili ilə eyni olan Oğuz ləhcəsini danışdılar, sonra Türkman dilində yazın, niyə Azerbadjan aydın deyil, bu tamamilə fərqlidir, aydındır, amma şrift hamıya aydın deyil, Krımda ümumi dil Bu azərbaycanlı deyildi, köhnə bir türk dili var idi, yerli krımlılarla görüşdüm, bunlar çox xristianlardır, demək istəyirəm ki, Krım mədəniyyəti artıq itib, heç olmasa türkcə yazın, çoxları anlayacaq.
  ——————————————————————–
  Why the newspaper is in Azerbadzhan, not in Turkish at least, Crimean Tatars generally spoke the Oghuz dialect, which is almost identical to the Gagauz language, then write in Turkman, why Azerbadzhan is not clear, this is completely different, although it is clear, but the font is not clear to everyone, Common language in Crimea It was not Azerbaijani, there was an old Turkish language, I met with indigenous Crimeans, they are many Christians, I want to say one thing Crimean culture has already been lost, write at least in Turkish, many will understand.
  ===========================
  Истины патриот Огузов-наследие огузХана

Yorumlar kapatıldı.

Pin It on Pinterest