Genel

Zaur İlhamoğlu

Nazim Əhmədli şair-publisist

Kırımın sesi qazetesinin Azərbaycan təmsilçisi

Zaur İlhamoğlu


Külümün altında

Bir vücudda yarandım mən,
İçim çölümün altında.
Tanrı başımın üstündə,
Dünya əlimin altında.


*******

Yaşamağım çılğın istək,
Budur vazkeçilməz məslək.
Günlərim yeraltı çaytək
Axariliminaltında.


*******

Həratəşəgərimsinə,
Yandırsınlardönə-dönə,
Külolsamda, közümyenə
Qalarkülümünaltında.


*********

Nə gördümsə gözlərimlə,
Seçdim əyri,düzlərimlə.
Məzarımı sözlərimlə
Qazdımdiliminaltında.


Çatmır

Ruhiçimdə haraysalmış:
-Dərd üstəyəm, dəvam çatmır.
Nə faydaiçimdən çölə,
Səsim çatmır, sədam çatmır.


*********

Həmdoğmayam, həm özgəyəm,
Bütövdənqopmuş hissəyəm.
Yarımçıqqalmış cümləyəm,
Nöqtəm çatmır, nidam çatmır.


*****

Bacarsan, alışma, yanma,
Bu nəsirdir, nəmüəmma?
Hərtərəfaçıqdır, amma
Boğuluram, havamçatmır.


*******

Birgünəşəm, kütləmziya,
Həmdəməmulduza, Aya.
Nur çiləsəmdə dünyaya,
Özdünyama şüam çatmır.


*******

Əlaçaraqgöyə hətta,
Duaetsəmdə həyatda,
İlişirhansısaqatda,
Allahımaduam çatmır.Gedəcəmdünyanın o birbaşına.Gedəcəm dünyanın o bir başına
Dünyanın bu başı məni açmadı.
Bu başın günləri qaranlıq imiş
Burda gün çıxmadı, işıq saçmadı.

*******

Gedəcəmdünyanınobirbaşına
Burdayaşananlardərddənseçilmir.
Buyerdə minsifət, mindənə üzvar
Buranınqoyunuqurddanseçilmir.


******

Gedəcəmdünyanınobirbaşına
Buyerdə gözləripərdələyiblər.
Burdayaxşılığınizi-tozuyox,
Burdainsanlığı dəfneləyiblər.


*******

Gedəcəmdünyanınobirbaşına.
Burdamüharibə, dava-dalaşdır.
Buyerdə analarsinəsidağlı,
Burdabacılarıngözləriyaşdır.


******

Dünyadafırlanır, yerindədurmur.
Günkeçir..Oyandınyatanakimi.
Qorxuramobaşıbubaşıolar
Məngedibobaşaçatanakimi.


KönlümFələyinköksümə vurduqlarından
Birgündə mindəfə yarılankönlüm.
Yenə də sənmənə dönük çıxmadın,
Yenidənköksümə sarılankönlüm.


*********

Safoldun, hərkəsə inandınbelə,
Həmalışdınbelə, həmyandınbelə.
De, sənnədənhəssasyarandınbelə,
Adicə birsözdənqırılan, könlüm?


********

Nə olardayanmagəlpərişantək,
Sənki çırpınardındəlitufantək.
İndiinləyirsənqəmlikamantək
Nisgillikök üstə qurulankönlum.


******

Dünənimqəmoldu, bugünümkədər,
Sabahyaxşıolar, yabundanbetər.
Dincəlməkistərəm, yoruldum…Yetər!
Səndə dincəlbirazyorulankönlüm.Yaşamaq

Birdəfə gəlirikbudünyayabiz,
Ömrünbaşlanğıcı-gəldiyimizgün.
Kimə uzunolan, kiminə qısa,
Bir ömürveriliryaşamaq üçün.


*********

Hərkəsin öz ömrü, yaşamdünyası,
Həyatı özüyçündüşünəndə var.
Yaşayıbkimisə yaşatmaq üçün
Ürəyiköksündə döyünəndə var.


*********

Özüyçünyaşamaq, ömüreləmək,
Sadəcə boş ömrün, boş zamanındır.
Həyat özü üçünyaşayanınyox,
Həyatyaşayaraqyaşadanındır.


******

Eybiyox, ömürsürbənövşə kimi,
Ətrinruhoxşasınyaşasandaaz.
Yoxsaki ətirsiz, gərəksizkimi
Qanqal ömrü sürmək ömürsayılmaz.

********

Birgün “nə etmisən?” deyə vicdanın
Sənə sualedib, hesab çəkəcək.
Baxondasürdüyünmənasız ömrün
Vicdanqarşısında əzab çəkəcək.


******

Xoşbəxtokəsdirki, ömüryükünü
Sonadəkfəxrlə daşıyabilir.
Xoşbəxtokəsdirki, öləndənsonar
Çoxununqəlbində yaşayabilir.


**********

Bədbəxtlikodeyil, hansısayaşda
Əcəltamamola, ömürqalmaya.
Bədbəxtlikodurki, qəbrinin üstə
Səniyadedəsiadamolmaya.Gileygüzar.

Giley-güzardünyasıdır
Torpaqdaşdangileylənir.
Qış havası duyulduqca,
Payızqışdangileylənir.


****

Ürəkdözmürgöynəyəndə.
Birtoxunansözdeyəndə.
Yerində işlənməyəndə
Ağılbaşdangileylənir.


******

Ağacdanbirmeyvə düşür
Bağ köksünə qüssə düşür.
Göz üstünə kölgə düşür
Kirpikqaşdangileylənir.


*******

Qocalırinsanqocalır.
Gəncliyiniseyrə dalır.
Zaman bir kənarda qalır,
Ömür yaşdan gileylənir.

Pin It on Pinterest