Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY’un 25.Yılı Astana’da Kutlandı

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY’un kuruluşunun 25. yılı kutlamaları kapsamında düzenlediği TÜRKSOY Gençlik Koro’su Kazakistan Turnesi, Astana konseriyle sona erdi.

Başkent Astana’ın muhteşem eserlerinden olan Astana Opera’nın sahnesinde 19 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilen konsere, TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov, Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Aktoty Raimkulova, Astana’nın sanat camiasının temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda müziksever katıldı.

TÜRKSOY tarafından Türk Dünyası koroları arasında repertuvar, şef, sanatçı değişimlerinin yapılabilmesi ve Türk müziğinin dünyaya tanıtılması amaçları doğrultusunda, TÜRKSOY üyesi ülkelerin önde gelen konservatuvarlarından seçilen başarılı genç koro sanatçılarının bir araya getirilmesiyle 2015 yılında kurulan ve kurulduğu yıl katıldığı Almanya’da düzenlenen 2. Avrupa Koro Oyunları’ndaki yarışmalarda 3 altın madalya kazanarak Türk Dünyası’nın gurur vesilesi olan TÜRKSOY Gençlik Korosu, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek Astana Opera sahnesindeki performansıyla müzikseverlere muhteşem bir gece yaşattı.

TÜRKSOY Gençlik Korosu

Repertuvarını her yıl Türk Dünyası bestecilerinin eserleriyle daha da zenginleştiren koronun bu yılki konser programında, Azerbaycan’dan “Ne bahırsan, Kazakistan’dan “Karatorgay” , Kırgızistan’dan “Suygoynum çıksa bolboybu”, Türkiye’den “Ben Giderim Batuma”, Türkmenistan’den “Bibican”, Özbekistan’dan “Kılpıllama” ve Tataristan’dan (RF) “ Teftilau” gibi Türk halklarının kendine özgü popüler şarkıları da yer aldı. Koro üyelerinin icra ettiği Abay’ın “Gözümün karası” (Kazakistan), Cahangir Cahangirov’un “Bana Bana Gel” (Azerbaycan), Kazım Koyuncu’nun “Koyverdun Gittun Beni” (Türkiye) ve Naira Şarafaeva’nın “Horazm Navolyari” (Özbekistan) eserleri müzikseverlerin büyük beğenisini kazandı.

Astana Opera salonunu dolduran izleyiciler, zengin Türk müziğinin geniş coğrafyasına özgü örnekleri muhteşem icrasıyla sunan TÜRKSOY Gençlik Korosu’nu uzun süre coşkuyla ayakta alkışladı.

Kazakistanlı şef Gülmira Kuttıbadamova’nın yönetiminde ve Türk Dünyası’nı temsilen bu yıl Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Tataristan’dan (RF) 34 sanatçısının yer aldığı TÜRKSOY Gençlik Korosu’nun Kazakistan Turnesi, Karaganda (13 Ekim), Pavlodar (15 Ekim), Semey (16 Ekim), Öskemen’in (17 Ekim) ardından Astana (19 Ekim) konseriyle sona erdi.

TÜRKSOY Gençlik Korosu

Казахстанские гастроли Молодежного хора ТЮРКСОЙ, организованные в честь 25-летия ТЮРКСОЙ, завершились концертом в столице республики городе Астана.

На концерте, состоявшемся 19 октября 2018 года на сцене Астана Оперы, присутствовали генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, заместитель министра культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Раимкулова, представители сми, творческой и культурной общественности, многочисленные любители искусства.

Молодежный камерный хор ТЮРКСОЙ, созданный с привлечением талантливых молодых вокалистов из ведущих консерваторий стран-членов международной организации тюркской культуры в 2015 году с целью обмена между хоровыми коллективами тюркского мира репертуаром, дирижерам и музыкантами, и в первый же год выигравший сразу 3 золотые медали во II Европейских хоровых играх в Германии, подарил казахстанским любителям хорового искусства незабываемый концерт.

Каждый год репертуар молодежного камерного хора ТЮРКСОЙ пополняется произведениями тюркских композиторов. Астанинские зрители услышали следующие произведения: «Не бахырсан» (Азербайджан), «Караторгай» (Казахстан), «Суйгойнум чыкса болбойбу» (Кыргызстан), «Бен гидерим Батума» (Турция), «Бибиджан» (Туркменистан), «Кылпыллама» (Узбекистан) и «Тефтиляу» (Татарстан, РФ). Наряду с ними «Көзімнің қарасы» Абая (Казахстан), «Бана бана гель» Джихангира Джихангирова (Азербайджан), «Койвердун гиттун бени» Кязыма Коюнджю (Турция) и «Хоразм навойлари» Наиры Шарафаевой (Узбекистан) вызвали бурю апплодисментов в зале.

Выступление молодежного камерного хора ТЮРКСОЙ на сцене Астана Оперы покорило сердца столичных любителей искусства, которые продолжительными овациями стоя выразили свою благодарность и восхищение блистательным исполнением популярных произведений разных тюркских народов.

Таким образом, казахстанские гастроли молодежного камерного хора ТЮРКСОЙ под управлением Гульмиры Куттыбадамовой в составе 34 вокалистов из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Татарстана (РФ), прошедшие в гг. Павлодар (15 октября), Семей (16 октября) и Оскемен (17 октября), завершились 19 октября 2018 года грандиозным концертом в городе Астана.


The tour of the Youth Chamber Choir of TURKSOY to Kazakhstan dedicated to the 25th anniversary of the International Organization of Turkic Culture ended with a final concert in Astana.

The concert held in the wonderful building of the Astana Opera on October 19th,  2018 took place in the presence of  TURKSOY Secretary General Prof. Dusen Kasseinov and the Deputy Minister of Culture and Sports of the Reublic of Kazakhstan  Mrs. Aktoty Raimkulova along with artists from Astana as well as journalists and many amateurs of music.

The Youth Chamber Choir of TURKSOY which was established in 2015 in order to foster the exchange of conductors, artists and repertoires among choirs of the Turkic World as well as to introduce Turkic music to the world gathers selected young artists from conservatories of TURKSOY member countries.  The Choir which had won three gold medals shortly after its establishment at the 2nd European Choir Games has ever since then been a great source of pride fort he Turkic World. Now, with the  final concert of its tour in Kazakhstan, the choir enchanted its audience once again and left undelible traces in the memories of its spectators.

This year, the Youth Chamber Choir took the scene with a new repertoire featuring  colourful folk songs of the Turkic World such as  “Ne bahırsan” from Azerbaijan, “Karatorgay” from Kazakhstan, “Suygoynum chyksa bolboybu” from Kyrgyzstan, “Ben Giderim Batuma” fromTurkey, “Bibican” from Turkmenistan, “Kılpıllama” from Uzbekistan and “Teftilau” from Tatarstan (RF). Abay’s “Gözümün karası” (Kazakhstan), Cahangir Cahangirov’s “Bana Bana Gel” (Azerbaijan), Kazım Koyuncu’s “Koyverdun Gittun Beni” (Turkey) and  Naira Sharafaeva’s “Horazm Navolyari” (Uzbekistan) were the highlights of the concert which received standing ovations from the audience.

The choir conducted by Mrs. Gulmira Kuttybadamova from Kazakhstan  took the scene with 34 artists from the Turkic World including Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkey and Tatarstan (RF) this year.The tour featured concerts in Karagandy (October 13th), Pavlodar (October 15th), Semey (October 16th), Oskemen (October 17th) and Astana (October 19th).

Pin It on Pinterest