TÜRKPA ülkelerinde yükseköğretimde denklik sorununun Çözümü için Astana’da Toplandı

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu, yükseköğretimde denklik sorununu çözmek için Kazakistan’ın başkenti Astana’da toplandı.

“TÜRKPA üyesi ülkelerde yükseköğretimde denklik sürecinde yaşanan sorunlar” başlığı atında gerçekleşen yedinci toplantıya, TÜRKPA Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov’un yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Azerbaycan’dan milletvekilleri katıldı.

Yükseköğretim Kurulu YÖK Denklik

TÜRKPA üyesi ülkeler yükseköğretim kurumları temsilcilerinin, ülkelerindeki yükseköğretimin genel durumu, denklik sürecinin işleyişi hakkında bilgi verdiği toplantıda tavsiye kararlarını içeren bildiri kabul edildi.

Bildiride, hükümetlerin ilgili kurumları bünyesinde denklik bürolarının oluşturulması ya da var olanların işlevsel kapasitesinin ve denklik büroları arasındaki iletişimin güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Çalışmalarda uygunluk ve sürekliliği sağlamak için iletişim kanalları oluşturulmasının önemine dikkat çekilen bildiride, yeterliliklerin tanınmasını kolaylaştırmak için, eğitim sistemleri hakkında yeterli ve net bilgi sağlanmasının temin edilmesi önerildi.

Bildiride, tüm eğitim kurumlarının yeterliliklerin değerlendirilmesi amacıyla yapılan makul bilgi taleplerinin yerine getirilmesi yönünde teşvik edilmesi ve tanıma konusundaki kararların yetkili tanınma makamı tarafından önceden belirlenen makul bir süre içerisinde alınmasının sağlanması gerektiğinin altı çizildi.

Yabancı ülkelerden alınan yeterliliklerin değerlendirilmesinde prosedürlerin ve kullanılan kriterlerin tutarlılığının arttırılması gerektiği belirtilen bildiride, böylece benzer tanıma başvurularının tüm TÜRKPA ülkeleri tarafından benzer şekilde ele alınmasının sağlanması tavsiye edildi.

Diğer TÜRKPA üyesi ülkelerin yükseköğretim kurumlarında eğitim gören vatandaşı öğrenci ve mezunlar hakkında bilgilerin yer aldığı, ortak erişime açık olan ve Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kullanılan YÖKSİS benzeri elektronik bir veri tabanı oluşturulması gerektiğine dikkat çekilen bildiride, bir sonraki komisyon toplantısının gelecek yıl Kırgızistan’da yapılması kararı alındığı ifade edildi.

“Denkli sorununu çözeceğiz”

Uçma, toplantıda yaptığı konuşmada, rapordaki tespitlerin ne tür ortak çalışmaların yapılabileceği, sürecin işleyişine dair hangi iyileştirmeler yapılabileceği gibi hususlarda TÜRKPA üyesi ülkelerin parlamento ve hükümetlerine önerilerde bulunacaklarını söyledi.

En azından TÜRKPA ülkelerinde denklik sorununun aşılması gerektiğinin altını çizen Uçma, “Bir ülkede mevzuat olarak eksiklik varsa, onu ikmal ettirmemiz lazım. Birisinde fazlalık varsa onu standarda çekmemiz ve bu konuda hızlanmamız lazım. Üye ülkelerin denklik sorununu çözeceğiz.” dedi.

Kaynak : Trtavaz

Pin It on Pinterest