Tonguç Anaynın Canık Cüregi

Köbiygen düşman saldırdı yurdka
Balaban kişiler caşlarnı çakırdı savaşga
Onlar anlattı üykülerini şöylece
Atlan atlan dediler biz atlandık azminan nazminan

Agalarnı köyge celtilgen sözümen
Köp düşman karşısında coluttuk hem toluttuk
Zorlandık dagıldık kene keldik köyge
Garip anam cilay cilay başladı sözge
Ay balam ay balam kayda kaldın canım balam.
Cav kirdi köyümüzge saldırdı hepimizge
Bala şaga hep perişan, köy edildi talan
Padişah babay sormadı perişan halimizni
Giraylar birbirine tüşken mecalları kalmagan kurtarmaga canımıznı

Anam cılamasın kesti közlerini dikti kökke, başladı cırlamaga
Ay Kırım Ay Bağçasaray, sen bir vakıtlar cendin düşmannı cürdin, moskovaga

Şimdi kelip o moskof köyümüzge köz dikti canımızga
Ama bilsin oni bir gün kiyecek cehennem külahını başına

Biz Hilalin aşıkımız keldik kardeş toprağına.
Balaban Atamızın kurtardıgı Aziz Vatan toprağına.

TONGUÇ
Emel Dergisi 104- Ocaq-Şubat 1978

Pin It on Pinterest