GenelKırım Tarihi

TARAKTAŞLI SEYDAMET’ÎN YIRI

Menim adım Seyt oğlu Seydamet,
Köyge barsan, aman, eşke dostqa selâm et.
Yeşillendi dar ağaçnın direği,
Çatallandı, aman, Seydamet nifi yüreği,
Taraqtaş nın yollarından yürmedim,
Tevbeler olsın, aman, şu papaznı körmedim.
Cuma künü cenazemni qıldılar,
Darağaçtan, aman, qara qanım sildiler.
Eşim dostım, ağa qardaş, elâl et,
Darağaçta, aman, ölüm kördi Seydamet.


Меним адым Сейт огълу Сейдамет,
Койге барсан, аман, эшке досткъа селям эт.
Ешилленди дар агъачнын дирегъи,
Чаталланды, аман, Сейдамет нифи юрегъи,
Таракъташ нын ёлларындан юрьмедим,
Тевбелер олсын, аман, шу папазны корьмедим.
Джума куню дженаземни къылдылар,
Дарагъачтан, аман, къара къаным сильдилер.
Эшим достым, агъа къардаш, элял эт,
Дарагъачта, аман, олюм корьди Сейдамет.


Pin It on Pinterest