Haydar Aliyev

GenelGüncelKültür SanatTürk Dünyası

AZERBAYCAN OFTALMOLOJİSİNİN GURURU: ZARİFA ALIYEVA – Lütviyye ASGERZADE

Lütviyye ASGERZADE AZERBAYCAN OFTALMOLOJİSİNİN GURURU: ZARİFA ALIYEVA       “Hayatın anlamı az ya da çok yaşamakta değil, asıl anlamı kişinin bu hayatta yerini almak, pozisyonu tanımlamak, başkalarına örnek olmaktır”  Milli lider Haydar Aliyev Tarihin en eski yazılı örnekleri olarak kabul edilenSümer efsanelerinde, evrende var olan her şeyi Nammuadlı tanrıçanın (kadın-tanrı) yarattığı söylenir. Efsaneyegöre kadın ilkel madde ve ilahi başlangıçtır. Latince”materia” kelimesinden türetilen, farklı dillerde annekelimelerinin anlamı, İngilizce “mother”, Latince”mater”, Rusça “мать”, Almanca “die Mutter” ilkel, birincil madde anlamına gelir. Türk toplumunda aslimadde ve ilahi başlangıç ​​olarak kabul edilen kadınınyeri yüksek olmuştur. Türk toplumunda Kağan’ın ilhamve güç kaynağı, silah arkadaşı, güvenilir dostu vedesteği olarak kabul edilen kadın, Kağan’la birliktedevlet yönetmiş, diplomatlık yapmıştır. Tek kelimeyle, tarih boyunca kadınlar ahlaki niteliklerine göreseçilmişler ve ulusal ahlaki sistemin oluşumundaistisnai bir rol oynamışlardır. Ulusal ahlaki sisteminoluşumunda istisnai bir rol oynayan ve ahlakinitelikleriyle öne çıkan kadınlar arasında büyükşahsiyet, Milli lider Haydar Aliyev’in ilham ve güçkaynağı, silahdaşı, güvenilir arkadaşı akademik ZarifaAliyeva’nın adı büyük bir iftiharla, sevgiyle, gururlaanılır. Oftalmoloji alanında önemli bilimsel yeniliklere imzaatan büyük bilim adamı, sadık bir eş, güzel bir anneolan Zarifa Aliyeva, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ninŞarur ilçesine bağlı Sahtahtı köyünde zamanının seçkinbir devlet adamı olan Aziz Memmedkerim oğluAliyevin ailesinde dünyaya geldi (28 Nisan 1923). Devlet ve bilim adamı, tıp bilimleri doktoru, profesörAziz Aliyev, 1929’da Halk Sağlığı Komiserliği’nintedavi dairesi başkanı,

Read More

Pin It on Pinterest