GenelGüncelKültür Sanat

Şahnaz Şahin – Şeirler

Nazım AHMETLİ

Kırımınsesi Gazetesi

Azerbaycan Temsilcisi

Şahnaz Şahin

ŞUŞA HAQQI

        Poema

              …                                                   

Dilimdə söz çiçəkləyir,

Boynumda Şuşa haqqı var.

Ana haqqı, bacı haqqı,

Yurd haqqı, yurddaş haqqı var.

              …                                                   

Bayrağımın kölgəsində,

Çiçəklərin açmaq haqqı…

Quşların uçmaq haqqı var!

Otların cücərmək haqqı,

Göylərin ovutmaq haqqı,

Yerin ovunmaq haqqı var!..

              …                                                    

Ay yerində bərqərardı,

Gün yerində bərqərardı.

Duman yerə yaraşıqdı,

Çən yerində bərqərardı…

              …                                                   

Zülmün dağılmaq haqqı var,

Yolların sevinmək haqqı.

Arzuların, ümidlərin

Bir də doğulmaq haqqı var!..

                …

Adi çəkiləndə ürəyim əsir,

Hüsnünə sözlərdən çələng hörürəm.

Yollara çıxıram güllü-çiçəkli,

Baxıb hər tərəfi Şuşa görürəm.

              …                                                   

Arabir gecələr yuxyma gəlir,

Keçən günlərini sərir önümə.

Uzaqdan əl edir dağlar, yamaclar,

Indi hər tərəfi Şuşa görürəm.

              …                                                    

Əlində səhəngi gözəllərə bax,

Suda güzgülənir, şəkillənirəm.

Heç vaxt görmədiyim yerlərə gedib,

Indi hər tərəfi Şuşa görürəm.

              …                                                   

Bu da bir yazıdı, qəza-qədərdi,

Çox arzum toxunur daşa görürəm.

Irəvan,Ərdəbil, Təbriz, Zəngəzur,

Xankəndi, Xocalı gözü yol çəkir…

Mən indi hər yeri Şuşa görürəm!

              …                                                   

Hər yerdə bir şəhər salıb keçirəm,

Xəyal yelkənimi açıb keçirəm…

Nə ürək dincəlir, nə gözüm doyur,

Yollar qucaq açır, ellər “gəl” deyir…

              …                                                   

Qələbə ətrini yayır küləklər,

Qanımda dolanır, ruhumdan keçir.

Şəhid qardaşımın son vəsiyyəti,

Könlümdən od alır, ahımdan keçir…

Mən indi hər yeri Şuşa görürəm…

              

…Ətrini gətirir külək,

Uzaqdan Xarı bülbülün,

Şuşanın yarı bülbülün,

Yarı gül, yarı bülbülün…

Nə olsun ki, payızdı…

              …                                                   

Hələ mən,

çiçəkləyən əsgər çəkmələrini demirəm.

Hələ mən,

xəzəllərin sinxron rəqsindən danışmıram.

Hələ mən,

çılpaq ağacların gövdəsində

yem axtran qarışqalardan

söz açmıram…

              …                                                   

Bu gecə

ürəyimin aritmik  döyüntüləri də

qarışıq ahənglə

Şuşa qışqırır…

              …                                                   

Bülbülün, Üzeyirin, Natəvanın

yaralarından axan qan da

Şuşa deyir…

Bu saat

dünyanın düz mərkəzində bir

Şuşa doğulur…

Və ilin dörd fəsli də Şuşadır…

Yağış tökür,

qar yağır,

külək əsir,

Günəş doğur Şuşa!..

            …

Əlimi nəyə vursam,

Burda ağrı-ağrıdı.

Ayağımı basdığım,

Torpaq ağrı-ağrıdı.

              …                                                    

Ağrı tutub dörd  yanım,

Ağrı oxuyur canım.

Ağrı qaynayır qanım,

Yollar doğram-doğramdı.

              …                                                   

Yollarını pusduran,

Yağıya qan qusduran

Mübarək cavanlara

Döşəkdi ana Torpaq,

Uca Göylər yorğandı…

             …

   …Bu gücə yuxunun əsir gecəsi,

Mən də ki, yuxudan didərgin adam.

Uçub bu gecənin qaranquşları,

Səngərdə oyaqdı qan qardaşları…

              …                                                   

Uduşlu, uduşsuz lotoreyalar

Hərəsi bir adı qaralayır bax…

Hərəsi bir qəlbi yaralayır bax…

Bu tinin başında iki cavan da,

Guya ki, başını girələyir, bax…

              …                                                   

Dağıtdı bir xəbər yüz evi getdi,

Ovuda bilmədim bir ürəyi də

Soyuda bilmədim bir kədəri də…

Atıb pencəyimi qolumun üstə,

Əvvəlki yerişlə, qabaqkı tərzlə

Qayıda bilmərəm daha o kəndə…

              …                                                   

Cəbhədən alovlu xəbərlər gəlir,

Qarşıdan narahat səhərlər gəlir.

Geyinib qələbə paltarlarını

Yenə adamların başları üstə

Fəxri Xiyabana  şəhidlər gəlir…

              …                                                   

Bu Fəxri Xiyaban yenə köç dolu,

Ürəklər düşmənə qəzəblə dolur…

Kimsə pıçıldayır qulaqlarıma:

-Sinəsi üstündə medalı varmış…

Indi yüz sualın bir cavbı da

Allahdan asılıb, Allaha qalmış…

Bu şəhid oğlanın-bu bəxtəvərin,

Deyirlər, deyəsən “adamı” varmış…

              …                                                   

Yenə bu gecədən bir yuxu keçir,

Yenə ürəyimdən bir qorxu keçir…

Kimsə güllələnmə verib gecəyə-

Endirib səmanın ucalığından

Üçrəngli bayrağı asıb gecəyə…

              …                                                    

Gəl gedək, boz atlı oğlan, gəl gedək,

Gedək atımızı dəyişdirməyə

Gedək adımızı dəyişdirməyə

Gedək haqqımızı dəyişdirməyə…

Anam od almağa göndərib məni.

Gedək odumuzu dəyişdirməyə…

                   …

…Vətən, sənin hər bir küncün əzizdi,

Amma Şuşa köksündə dağ yeriydi.

Xana, bəyə baş əyməyən dağları,

Ərənlərin fəxr, uğur yeriydi.

              …                                                   

Dərdi dağıtmağa dağa çıxarlar,

Könül ovutmağa dağa çıxarlar.

Çiçək toplamaağa, gül toplamağa,

Xoş hava almağa dağa çıxarlar…

              …                                                   

Başı qovğadaydı uca dağların…

Min dərd gəzdirirdi canında dağlar,

Min dərd gəzdirirdi qanında dağlar.

Köksündə həsrətin damğası vardı,

Könlündə azadlıq yanğısı vardı…

O günə inanıb yol gözləyirdi,

Hər düşən axşamı, gələn sabahı,

Hər gülü, hər kolu yol gözləyirdi…

               …

Kefinə düşüb oxuyur,

Bu quş da qələbə marşı.

Güllə güllələnib düşür,

Ölümdən oluma qarşı.

              …                                                   

Yağır toyda şabaş kimi,

Düşür üstümə daş kimi.

Asılıb qalıb yaxamdan,

Bağrı mənlə badaş kimi…

              …                                                   

Candan keçir, can aparır,

Gecə çəkib dan aparır.

Müxənnət zalıma qarşı,

Tutub məni qan, aparır…

              …                                                   

Min il əvvəlki dünyadı,

Gördüyüm köhnə röyadı…

Dər-divarı oyuq-oyuq,

Oddan isti, buzdan soyuq

              …                                                   

O taydan bir səs ucalır,

Bu taya sədası düşür.

Hər gün mələklə şeytanın,

Göylərdə davası düşür…

              …                                                   

Daha ürəklə oxuyur,

Güllələr qələbə marşı,

Çiçəklər qələbə marşı,

Ürəklər qələbə marşı…

              …

Allah, bu günü də gördük,

Şuşaya yollar açılıb.

Ana kimi hər tərəfdən,

Şuşaya qollar açılıb.

Ulu Tanrı dərgahına

Gör necə əllər açılıb!..

              …                                                   

Üzlərdən sevinc tökülür,

Gözlərdən sevinc tökülür,

Dillər xoş xəbər daşıyır,

Səslərdən seinc tökülür…

              …                                                   

Pənahəli xanın

Gözü aydınlığa çıxıb,

Sözü aydınlığa çıxıb…

Söndürülən ocaqların

Közü aydınlığa çıxıb…

              …                                                   

Şuşada vaxt da dəyişib,

Gecə, gündüz yoxdu indi.

Günəşin, Ayın camalı,

Üzü aydınlığa çıxıb…

              …                                                   

Kəbə yolları açıqdı,

Oyaqdı ocağım, pirim,

Oyaqdı yeganəm, birim.

Oyaqdı igidim, nərim…

           …

İlahi, nə gözəl yerdi,

Bu kənd kəndimə oxşayır.

Yoluna, izinə kimi,

Dağına, düzünə kimi,

Oduna, közünə kimi

Bu kənd kəndimə oxşayır…

              …                                                   

Qışı palçıq, yayı tozdu,

Toyu əlvan, vayı bozdu.

Adamları da eynidi…

Bir az sudu, bir az közdü

Bu kənd kəndimə oxşayır.

              …                                                   

Davası davamdı elə,

Havası havamdı elə,

Qucaq açıb gəl-gəl deyən

Nəvası nəvamdı elə..,

Bu kənd kəndimə oxşayır…

              …                                                   

Nə zaman ki, yağı vurdu,

Viran qaldı evi, yurdu.

Dağların bəri üzündə,

Kəndimiz boynunu burdu..

Bu kənd kəndimə oxşayır.

              …                                                   

Yetişdi qisas vaxtımız,

Quruldu zəfər taxtımız…

Açıldı bağlı baxtımız.

Köç başladıq o dağlara,

Torpaq azad, könüllər şad…

Bu kənd kəndimə oxşayır…

              …

…Hələ də özünə gəlməyib Şuşa,

Boylanır göylərin daman yerinə.

Deyirəm, ta qəlbi qübar görməsin,

Mən bayraq çəkirəm duman yerinə.

              …                                                   

Yellənib Günəşin üzündən öpür,

Torpağa düşən qan izindən öpür.

Şəhid anasının gözündən öpür,

Mən bayraq çəkirəm duman yerinə.

              …                                                   

Mən bayraq çəkirəm duman yerinə…

Üç rəngə bürünür dərə, təpə, düz,

Üç rəngə bürünür həm Ay, həm Ulduz,

              …                                                    

O yandan fırçanı götürür Səttar…

Bir nəhəng tablodu bax, Cıdır düzü.

Yenə havalanır Xan şikəstəsi,

Yayılır dörd yana xoş zənguləsi.

              …                                                   

Oyanır yuxudan Pənahəli xan,

Igidlər atlanıb cövlana gəlir.

Mən bayraq çəkirəm duman yerinə,

Torpaq dinə gəlir, imana gəlir…

                 …

Bu da bir taledi, qismətim oldu,

Qalamdı, dinimdi, məzhəbdi Şuşa.

Beytül-müqəddəsdi, Hüsnü-əladı,

Həcdi, Kərbəladı, Məşhəddi Şuşa.

              …                                                   

Sədası Tanrının qatından gəlir,

Sorağı Doğudan, Batıdan gəlir.

Düşməni də bilir, dostu da bilir,

Necə bir nemətdi, sərvətdi Şuşa.

              …                                                    

Tarixdən gələndi, tarixdə qalan,

Pirdi, müqəddəsdi hər tin, hər dalan.

Başından keçsə də yüz qovğa, bəla,

Ən uca sərhəddi, son səddi Şuşa.

              …                                                   

Sıyrılıb canından neçə can çıxıb,

Şahlara layiq bir ərməğan çıxıb.

Hər daşı, qayası zühurdan çıxıb,

Möhürdü, məbəddi, əhlətdi Şuşa,

Həcdi, Kərbəladı, Məşhəddi Şuşa!..

                   …

…Mənim əziz Şuşam, bir az da gözlə,

Bir az dərd tapmışam, ağrı çəkirəm.

Davadan yaralı qayıdıb gəlib,

Mən hələ bu quşa yuva tikirəm.

              …                                                   

Oturub qapımın barısı üstə,

Sarğı sarıyıram yarası üstə.

Körpə dümdiyinin sarısı üstə,

Mən hələ bu quşa yuva tikirəm.

              …                                                   

Itirib kimi var, nəyi var, Şuşa,

Sultanı, xanı var, bəyi var, Şuşa.

Yaralı köksündə neyi var, Şuşa,

Mən hələ bu quşa yuva tikirəm.

              …                                                   

Qan tökür sərasər nəm gözlərindən,

Kim öpmüş yol çəkən dəm gözlərindən…

Mən yolumdan oldum, sən gözlərindən,

Mən hələ bu quşa yuva tikirəm.

              …                                                    

Qanadı sınıqdı, ürəyi para,

Saçları bəyazdı, günüsə qara.

Çör-çöp toplayıram çıxıb yollara,

Mən hələ bu quşa yuva tikirəm.

                     …                                                   

Bir yuva tikirəm..,

yuva eyy, yuva…

Yaşasın, şad olsun, xoş etsin nəva.

Könlümə məlhəmdi, ruhuma dəva,

Mən hələ bu quşa yuva tikirəm…

Mənim əziz Şuşam, bir az da gözlə…

              …                                                   

Gözlə, görüşünə gələcək ellər,

Saçını darayıb hörəcək ellər.

Ev-ev, yuva-yuva isinəcəksən,

Söz-söz, dua-dua sevinəcəksən.

              …                                                   

Suların çağlayıb axacaq yenə,

Gözəllər seyrana çıxacaq yenə.

Dağların başında bəyaz örpəyi,

Çəmənlər toyxana, bulud sərpayi…

              …                                                    

Yenə igidlərin kəhər beilində,

Yarışa çıxacaq Cıdır düzündə.

Təzə sevdalılar bəxtiyar, azad,

Həyat başlayacaq, ömr edəcəklər…

              …                                                   

Sünbülün dən tutub un eyləyəcək…

Ruzi-bərəkətli təknənə şükür.

Torpağına şükür, suyuna şükür.

Dağlarına düşən qarın var olsun,

Ocağın tüstülü, bağın bar olsun.

Mənim əziz Şuşam, bir az da gözlə…

Kırım'ın Sesi Gazetesi

27 Şubat 2015 Tarihinde hizmet bermege başlağan www.kiriminsesigazetesi.com maqsadı akkında açıklama yapqan Mustafa Sarıkamış İsmail Bey Gaspıralı’nıñ bu büyük mirasına sahip çıqmaq ve onun emellerini yaşatmaqtır. Qırımtatar Türkleriniñ ananevî, körenek, ürf, adet kibi yaşamlarında ne bar ise objektif şekilde Dünya cemiyetine taqdim etilmektir.

Pin It on Pinterest