PEYĞAMBERİMİZNİ ANLAMAQ VE ANMAQ.

Sayğılı cemaat!

Bir yürekte birden çoq ten sevgi olmay. Bunın içün, en buyuk ve en birinci sevgi Yüce Yaratıcımızğa nisbeten olğan sevgi olmaq kerek. Onın tışındaki butün sevgiler fani ve keçicidir.
Allah sevgisine irişmeknin yolu ise, Onın sevgen kimselernin yolundan ketmektir. Olarnı ozümizge yol rehberi yapıp, olarnın yolını taqıp etmektir.Numüne rehberimiz, evela, Peyğamber efendimizdir. Allahtan son, en çoq onı sevmek ve onın yolını taqıp etmeknen emrolundıq.
Oz nefislerimizni Allah ve Peyğamber içün daima feda etmege azır olmaq kerekmiz. Çünki bu nefsnı bizge bergen Allahtır, ve kene de Allah onı bizlerden cennet qarşılığında satıp aldı. Qur’an-ı Kerim bunı boyle bildire: «Şube yoqtır, Allah, Mu’minlernin canlarını ve mallarını cennet qarşılığında satıp aldı» («Tevbe» suresi, 9/111). Başqa bir ayette Yüce Mevlamız bizlerge boyle buyura: «Mu’minler içün Peyğamber, oz canlarından daa yaqındır, onın qadınları da, olarnın analarıdır» («Ahzap» suresi, 33/6). Peyğamber Efendimiz bu mevzunen bağlı bir hadis-i şerifinde boyle buyurğan: «Sizlerden biriniz, meni ana-babasından, balalarından ve butün adamlardan daa çoq sevmeden, (aqıqıy) musulman olmaz» (Buhariy, Muslim). Sahabeler onın arqasından kettıler, onen beraber er zorlıqqa dayandılar ve ayağına bir tikennin bile kirmesine razı olmadılar. O, bizlerge ayatnın er alanınen bağlı hususlarnı anlatıp kosterdi.
Allah ondan, sahabelerinden ve onın arqasından ketken er kesten razıdır. Bunın içün, eger de Allahnın bizlerden de razı olmasını istersek, Bizler de olarnın arqasından ketmek kerekmiz.

Sayğılı musulmanlar!

Peyğamberimizni sevmek imanın temel esaslarındandır. Allah onı bizler içün sayladı ve terbiye etti. En yahşı ahlaqqa saip etip, adamlarğa rehberlik yaptırdı.
Peyğamberimiz (a.s.) daa balalıqta anasız ve babasız qaldı. Mekkedeki baylarnın qoylarını baqtı ve bir vaqıt emanetke hıyanetlik yapmadı. Peyğamber olğan son onı korgen kimer adamlar endişeden qaltıramağa başlay ediler. Olarnı sakinleştirmek içün, Peyğamberimiz (s.а.v.): «Qorqma, men quru otmek aşağan qadınnın oğluman», – dep, olarnı sakinleştire edi.
Boyle mubarek bir Peyğamberge ummet olğanımız içün Allahqa binlerce şukürler olsın. Asırlardan berli anlatılıp, aqqında binlerce kitaplar yazıldı ve, inşallah, yazılmağa devam etecek. Bu munasebetnen «Men musulmanım» degen er kim onın ve sahabilerinin ayatlarını ogrenip, arqalarından ketmesi kerek. Hutbeni başında oquğanım ayetnin manasınen. Yüce Mevlamız Qur’anı Kerimde boyle bildire: (Peyğamberim, boyle) ayt: «Eger siz Allahnı kerçekten seve olsanız, mağa uyun, Allah da sizlerni sever ve gunahlarınıznı bağışlar. Allah gunahları bağışlağan ve çoq merhametli olğandır» («Ali İmran» suresi, 3/31).
Rabbim bizlerni bu yüce peyğambernin yolundan ayırmasın ve qıyamet kunü onın havz-ı kevserinden suv içmege nasib etsin !

Pin It on Pinterest