GenelGüncel

Nogay Han

İsa Nogay

Berke Han döneminin, Altınordu devleti genel kurmay başkanı ve başına buyruk baş komutanıdır !Nitekim, gün gelmiş ters düştüğü Berke’yle savaşa dahi tutuşmuştur. Fakat, o artık çok yaşlanmış olduğundan savaşı sürdüremeyip kaçmayı seçmiştir. Bu sırada, Berke ordusundan Rus asıllı bir asker tarafından fark edilip esir alınmıştır. Ondan bir ödül bekleyen asker, Nogay’ın kafasını kesip Berke Han’a götürmüştür. Berke ise, o sırada iki düşman dahi olsalar, derin saygı duyduğu eski komutanını öldürmek niyetinde olmayıp, sağ ele geçirmek istemiş olduğundan, durum karşısında büyük infiâle kapılacaktır. İşte bu üzüntü ve öfkeyle, “sen kimsin ki, böyle bir kahramana kıyabiliyorsun” diyerek o da Rus’un boynunu vurdurmuştur.

Bilgi kaynaklarında, Nogay’ın, Cengiz Han torunu olsa bile annesinin Moğol olmadığı yazılır. Bu ise, Cengiz Han töresine göre o’nun Han olamamasının sebep ve gerekçesi olarak gösterilmiştir. O, bir hükümdar olmasa da, Berke ordusunda hükümdarmış gibi davranmakla ünlüdür. Kaynaklar, o’nun müthiş bir asker olduğunda müttefiktirler. Nitekim, gene Moğol olup Orta Doğu’yu talan ederek haraca bağlamış İlhanlıları, Berke Han ve Altınordu adına yenip perîşan eden komutan da o’dur.

Ölümünden 99 yıl sonra hanlığa adı verilmişti. 1265 yılında Müslüman olmuştur. 1299’da Ruslar tarafından öldürülmüştür.

wikipedia

Fotoğraf :Dağıstanlı Nogay Türkü ressam Alibek Koylakaev

Pin It on Pinterest