Mülki general xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyev

Mülki general xeyriyyəçi  H.Z.TağıyevinBakının Əhmədli  kəndindəaçdığı  ibtidai məktəb -115 və yaxud yubileyə dəvətnamə alandayaxşı adamları xatırlayın

“Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Bakıdakı

kənd məktəbinin tarixindən” 

adlı yazımı elmi ictimaiyyətə   dostumuz tarix üzrə fəlsəfə doktoru FərhadCabbarov məsul katib

olduu jurnal vasitəsilə çatdırıb.

( Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2014,səh.126-133).

Mən bu himayədarlığı heç zaman unutmaram.

Məqadədə H.Z.Tağıyevin Bakıda-Əhmədli kəndində

fəhlə balaları üçün açdığı kənd məktəbin tarixindən

danışılır.

Məktəbdə ilk dərslər 1904-cü il dekabrın 4-də başlasa

da, bu təhsil ocağının rəsmi açılışı 1905-ci iln aprelndə

olmuşdur.Məktəbin ilk direktoru Qori Müəllimlər Seminariyasının 1896-cı il məzunu  Əvdülkərim bəy Vəlibəyov
idi.O,Bakıya -şəhərdəki  kənd  məktəbinə dəvətə qədərQarabağın   Gülablı kənd məktəbində müəllim vədirektor işləmişdir.
Ciddi xatırlamalara baxmayaraq,  neçə illərdir ki,

Bakının tarixi məktəbinin yubileyini keçirmək ləngidilir.

İnanıram ki,bu məktəbin yubiley xəbəri təhsil

ictimaiyyəti, o cümlədən dostumuz Fərhad müəllim

üçün bayram olacaqdır.

2 thoughts on “Mülki general xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyev

 • 6 Kasım 2019 tarihinde, saat 09:37
  Permalink

  Mülki general xeyriyyəçi H.Z.Tağıyevin Bakının Əhmədli kəndində açdığı ibtidai məktəb -115
  və yaxud yubileyə dəvətnamə alanda yaxşı adamları xatırlayın

  “Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Bakıdakı
  kənd məktəbinin tarixindən”

  adlı yazımı elmi ictimaiyyətə dostumuz tarix üzrə fəlsəfə doktoru FərhadCabbarov məsul katib
  olduğu jurnal vasitəsilə çatdırıb.
  ( Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2014,səh.126-133).
  Mən bu himayədarlığı heç zaman unutmaram.
  Məqalədə H.Z.Tağıyevin Bakıda-Əhmədli kəndində
  fəhlə balaları üçün açdığı kənd məktəbin tarixindən
  danışılır.
  Məktəbdə ilk dərslər 1904-cü il dekabrın 4-də başlasa
  da, bu təhsil ocağının rəsmi açılışı 1905-ci iln aprelndə
  olmuşdur.Məktəbin ilk direktoru Qori Müəllimlər Seminariyasının 1896-cı il məzunu ƏBdülkərim bəy Vəlibəyov
  idi.O,Bakıya -şəhərdəki kənd məktəbinə dəvətə qədərQarabağın Gülablı kənd məktəbində müəllim vədirektor işləmişdir.
  Ciddi xatırlamalara baxmayaraq, neçə illərdir ki,
  Bakının tarixi məktəbinin yubileyini keçirmək ləngidilir.
  İnanıram ki,bu məktəbin yubiley xəbəri təhsil
  ictimaiyyəti, o cümlədən dostumuz Fərhad müəllim
  üçün bayram olacaqdır.

 • 6 Kasım 2019 tarihinde, saat 14:19
  Permalink

  Mülki general xeyriyyəçi H.Z.TağıyevinBakının Əhmədli kəndində açdığı ibtidai məktəb -115
  və yaxud yubileyə dəvətnamə alandayaxşı adamları xatırlayın
  “Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Bakıdakı
  kənd məktəbinin tarixindən”
  adlı yazımı elmi ictimaiyyətə dostumuz tarix üzrə fəlsəfə doktoru FərhadCabbarov məsul katib
  olduğu jurnal vasitəsilə çatdırıb.
  ( Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2014,səh.126-133).
  Mən bu himayədarlığı heç zaman unutmaram.

  Məqalədə H.Z.Tağıyevin Bakıda-Əhmədli kəndində
  fəhlə balaları üçün açdığı kənd məktəbin tarixindən
  danışılır.
  Məktəbdə ilk dərslər 1904-cü il dekabrın 4-də başlasa
  da, bu təhsil ocağının rəsmi açılışı 1905-ci iln aprelndə
  olmuşdur.Məktəbin ilk direktoru Qori Müəllimlər Seminariyasının 1896-cı il məzunu ƏBdülkərim bəy Vəlibəyov
  idi.O,Bakıya – şəhərdəki kənd məktəbinə dəvətə qədər Qarabağın Gülablı kənd məktəbində müəllim vədirektor işləmişdir.
  Ciddi xatırlamalara baxmayaraq, neçə illərdir ki,
  Bakının tarixi məktəbinin yubileyini keçirmək ləngidilir.
  İnanıram ki,bu məktəbin yubiley xəbəri təhsil
  ictimaiyyəti, o cümlədən dostumuz Fərhad müəllim
  üçün bayram olacaqdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Pin It on Pinterest