Kırım Mücadelesinin Kadınları

Kırım Mücadelesinin Kadınları kitabı yayınlandı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Özcan’ın danışmanlığını yaptığı ve Doktora Öğrencisi Hande Gündüz’ün kaleme aldığı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin destekleri neticesinde “Kırım Mücadelesi’nin Kadınları” adıyla kitap olarak basıldı. Kitabın Kırım Türk coğrafyasına hayırlar getirmesini temenni ediyor, kıymetli hocamıza ve değerli öğrencisine böylesine önemli bir çalışmayı Türk tarihine kazandırdıkları için teşekkür ediyoruz.

Hande GÜNDÜZ
1994 yılında Elazığ’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini
Elazığ’da tamamladı. 2012 yılında Necmettin Erbakan
Üniversitesi (Konya) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih
Bölümü’nü kazandı. 2016 yılında mezunu olduğu üniversitenin
Tarih Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans yapmaya hak kazandı.
Bu sırada “Kırım Tatarlarının Millî Hareketindeki Kadın
Emektarlar” isimli tez çalışması için Kırım’a ziyaret
gerçekleştirdi. 2019 yılının Eylül ayında Necmettin Erbakan
Üniversitesi’nde Doktora (Tarih Ana Bilim Dalı) eğitimine
başladı. iyi derecede Rusça bilen Gündüz, aynı zamanda Tarih
Öğretmenliği yapmaktadır.
Yazarın, çalışmalarından bazıları şunlardır:
“Darbeler KarĢısında Çerkez Hasan ve Ömer Halisdemir”,
NEÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Darbeler Tarihi Özel Sayı: 1, c.
2, Konya 2016, ss. 91-117.
“30 Mayıs 1876 Darbesi ve ingiltere”, NEÜ Sosyal Bilimler
Dergisi, Darbeler Tarihi Özel Sayı: 1, c. 2, Konya 2016, ss.
117-139.
“Ayşe Seyitmuratova’nın Kırım Türklerinin Millî
Hareketindeki Rolü”, 100. Yılında Kırım Halk Cumhuriyeti,
Kurultay ve Numan Çelebi Cihan’ın şehadeti Uluslararası
Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ġstanbul 2018, ss. 116-122.
“Kırım Ahâli Cumhuriyeti’nin Kuruluşu (1917) ve Kanlı
Tasfiyeler”, 3. Türkistan Kurultayı Bildiri Kitabı,
Kastamonu Aralık 2018, ss. 209-213.
“Ayşe Seitmuratova’nın Kırım Türklerinin Millî
Hareketindeki Rolü”, Kırım Postası, Yıl: 20, S: 52, EskiĢehir
2019.
“Kırım Türklerinin Millî Hareketinde Yer Alan Bazı
Kadınların Özbekistan’daki Faaliyetleri”, Avrasya Bilimler
Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi, S: 24, 2019, ss. 1-11.

hande gunduz
hande gunduz

Temin adresi: İstanbul Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Tel: 212 534 92 31

E-Posta: info@kirimdernegiistanbul.org

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest