GenelGüncelKırım TarihiKültür Sanat

QURBAN ŞAİRLERIMIZ

Qırımtatar Edebiyatının Tarihınde VI bolım bar: Qırımtatar Sovet Edebiyatı. Müellifler, Riza Fazıl ve Safyter Nagaev Ağalar yaza:“Sovet aqimiyetı Qırımda oktâbr inkilâbından son bir kereden pekişme di. Sovet aqimiyetı Qırım Milliy ukümeti matroslar Tarafından dağıtılıp yoq etilgen son birinci kere 1918 senesi yanvar ayında tiklendi. Aqyardaki arbiy kuçlerinin yardımınen Sovet Sotsyalist Respublikası adını aldı.Lâkin aprel ayında endi Almanya askerleri Qırımnı basıp aldı ve Qırım ukümetini yoq
ettiler.
Amma olar da mında çoq çıdamadılar. 1919 senesi aprel aynın başında Qızıl Ordu qısımları aq gardyalılar cebesini yarıp keçip Qırımda kene Sovet aqimiyetini tiklediler.Bu sefer o Qırım Sovet Sotsyalist Re
spublikası dep ilan etildi.Qırım Sovnarkomı prezidiumına V.I.Leninin qardaşı Dm.Ulyanov, Ü.P.Gaven ve P. E.Dıbenko saylandılar.Ukümet erkânına ise qırımtatarlardan Ibraim İbraimov, Suleyman Idrisov,
Selim Memetov, Ali Bodaninski kirdiler. Bu ukümet 70 kun yaşadı, çünki Yarımada Vrangel başkeseleri eline keçti. 1920 senesi noyabr ayında Qızıl Ordu adanı işgal etti ve ASSR ilân etildi. Edebiyat sovetinki oldi.”.. (R.Fazil, S.Nagaev, Qırımtatar Edebşyat Tarihı, latin elfbe, s.179)
Qırımtatar yazıcıları bolşevik, Vrangel, cestapo, iş lagerlerınde ve cebede olgen Milliy şehitlerımız anıması:
1.Noman Çelebi Cihan I-cı Prezident (1885-1918) ve arqadaşları olımge berıle bolşevik matrozların vahşi cezasında.

 1. Osman Aqçoqraqlı (1879-1938 17 april bolşevik olım cezası)
  3.Asan Sabri Ayvazov (1878-279 17 april)
  4.Usein Bodaninski (1877-1938 17 april)
  5.Ali Bodaninski (1865-1920 beyazlar atalar)
  6.Abdulla Latif – zade ( 1890- 1938 17 april)
  7.Abibulla Odabaş (1881-1938 17 april 17 april)
 2. Ablakim Ilmi (1887-1947, Mecidiye, Romanya)
  9.Midat Refatov ( 1893-1920 Vrangel ordusı qurşunğa sala)
 3. Umer İpçi Alkeday (1897-1955, Rumıniyege qaşa)
  11.Cafer Gafar Derviş (1898-1938 17 april)
  12.Bekir Çobanzade ulu şair ve turkolog (1893-1937, Azerbaycan )
  13.Amdy Geraybay (1901-1930)
  14.Şevki Bektore (1888- 1963 Sibir lagerınden Türkiyelı bolıp qurtula)
 4. Amet Ozenbaşlı ( 1893-1958 Romanyağa qaşa ve lagerde qastalana)
  16.İlyas Tarhan (1900-1938 17 april)
  17.Mamut Nedim ( 1893- 1938 17 april)
 5. Irgat Qadır ( 1905- 1945 cebede ole Kenigsberte)
  19.Yaqub Kemal (1885-1939 olım cezası berıle 1938 de, mahpuste ole)
 6. Yaqub Abdulla Musanifoglu (1900-1938 17 april)
  21 . Amdi Alim Ganiev (!905-1943 cebede ole askerlıgın yasağanda)
 7. Eyup Dermenci (1907-1945 ış ordısında ole Gurevde)
 8. Veli Gabilev (1898-1945 mahpuste ole)
  24.Zinabadin Kelâmov (1910-1942 nemse bombalari Kazan colında olımınes sebep)
 9. Yuri Osmanov (1941-1993 vahşiyce ottırıle)
  26.Osman Amit (1910-1942 faşistler olımge atalar )
 10. 12 yazar cebede ole, yarım sayı: Irgat Qadır, Amdi Alim, Osman Amit,Maqsut Suleyman, Bekir
  Vaap, Azam Amet, Mamut Dibag,Mennan Camanaqlı, Ablay Şamil, Tair Usein, Osman Batırov,
  Ennan Alimov – onlar marebe gazilerı boldılar.
 11. 50 aydınlarımızın listesını yasay Eşref Şemizade 1969 larda
  29.Surgunde olgen qurbalarımızın sayısı ep 50 nı keşe.
  30 . Diasporada olgen yazarların sayısı beklenıle sade Romaniyede 11 qurban bellı.
  17 april ceza kunı bolşeviklerden kele.
  Toqtalmadan qurban bergen milletımızge sonsız urmetler!

Pin It on Pinterest