DÜNYADA KİMSE KİMSEYİ İNANCINI DEĞİŞTİRMEYE ZORLAYAMAZ

Kare dünyada hukukun yalnızca hukukculara, politikanın yalnızca politikacılara, ekonomin yalnızca ekonomistlere, güvenliğin yalnızca ordulara bırakılması istenmez. Hepsinin katkıda bulunduğu, ortak eylem alanıyla, toplumları oluşturan bütün kesimlerin, temel hak ve özgürlükleri güvence altına alınır. Toplumlar küreden kareye dönüşen, dünyadaki gelişmeleri çok yakından izlemezlerse, dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alamazlar.
*
Kare dünyanın her ülkesinde kabul gören, herkesin benimsediği paradigmada,kimse kimsenin inancına sınır çizemez. Temelini vazgeçilmez hakların ve özgürlüklerin, oluşturduğu kare dünyada, ortak dinlerden daha çok ortak değerler vardır. İnsanların birbirlerini gördüğü dünyanın, her kademedeki yöneticileri, herkesi ortak değerlere saygı göstermeye çağırmak zorundadırlar. Ancak kimse kimseyi inancını değiştirmeye zorlayamaz.
*
Zorlamanın olduğu toplumlarda, insanların ortak değer alanları, savaş alanlarına dönüşür.Bu yüzden küre dünyanın, hiyerarşik ordular gibi yapılanan kuruluşları, kare dünyada orkestralar gibi yapılanan kuruluşlara dönüşmüşlerdir. Küre dünya üniforma giyenlerin, kare dünya forma giyenlerin dünyasıdır. Küre dünyanın değerleri, kare dünyanın değerleri karşısında tedavülden kaldırılmış paralar gibi geçerliliklerini yitirmişlerdir.
*
Kare dünyada etkili olan kuruluşlar, güç sahibi olan kuruluşlar değil, itibar sahibi olan kuruluşlardır. İtibarlarını yitiren kuruluşlar,kısa zamanda güçlerini de yitirirler. Dünyada kuruluşlarla birlikte, ülkelerin de itibarlarını yitirdiği bir yüzyılda, bütün ülkelerin güçleri cephelerde savaşan ordularından önce, pazarlarda yarışan kuruluşlarına dayanacaktır.Ülkeler itibarlı kuruluşlarıyla itibar kazanacaklardır.
*
Kare dünyanın paradigmasını içselleştirmek için, her kuruluş küresel kuruluşlar arasında, iyi olmak,daha iyi olmak,en iyi olmak zorundadır.Kare dünyada kuruluşların Avrupa’da, Amerika’da ve Asya’da olmaları önemli değildir, dünya pazarlarında önde olmaları önemlidir. Küresel pazarların itibarlı kuruluşları, yeni ürünler yanında, yerel ürünleri küresel ürünlere dönüştürmesini bilen kuruluşlar olacaktır.
*
Kuruluşlarda sermaye kayıpları kolaylıkla giderilirken, itibar kayıplarının giderilmesi yıllar ister.Bu yüzden kuruluşlarda itibar yönetimi, sermaye yönetimi kadar önemlidir. İtibar kazanmak için, kuruluşlar bugünlerini değil, yarınlarını düşünürler.Dünyanın her yerinde insanlar, kuruluşların ürünlerinden daha çok itibarlarına önem verirler.Kuruluşlar para kazanmaktan önce itibar kazanmaya önem vermezlerse, uzun ömürlü olamazlar.
Pazarlarda insanlar kuruluşların ürünlerinden daha çok itibarlarına saygı gösterirler.
*
Kuruluşlar ürünlerine lisans sonrası eğitimler kazandırmalarıyla itibarlı olurlar.
*
Dünyada itibar bilgeliğe dönüşen bilgiyle süreklilik kazanır.
*
Fabrikalarda ürün üretilir mağazalarda itibar satılır.
*
İtibar sevgiyle kazanılan saygıdır.

Pin It on Pinterest