BOZKURT İŞARETİ

Orta Asya Türklüğünün coğrafyası geniştir. Bu geniş coğrafyada Türkler mensubiyetlerini dili, giyimi, atının koşumu, pusatı, kilimi, tuğu ve bozkurt sembolleri ile ifade etmiştir.

Savaşa giden bir Türk Çerisi ise uzun saçlarını örer, atının kuyruğunu bağlar, heybesinde kurutulmuş et bulundururdu…

Bu görüntüler Türk’ün varlığını ve geldiğini gösterir.
Türkler; özgürlük, güç, sahiplenme ve önderlik duygularına bozkurt’u örnek almışlardır.

Bunu ozanlarımız Bozkurt, Ergenekon ve Türeyiş Destanlarında dile getirmiştir. Türk için “Bozkurt” vazgeçilmez bir semboldür.

Göktürkler, Bozkurtlu Gök Bayrakları ile Türklüğün hakimiyetini seslendirmişlerdir.
Binlerce yıldan beri Türkler elleri ile “Bozkurt işareti” yaparak, kimliklerini izah etmişlerdir.

Türkler savaşlarda kurt uluması ile düşman üzerine korku vererek saldırmıştır.

Malazgirt savaşında; Türk Ordusu düşmanın moralini bozmak için çıkardığı kurt uluması ile, Bizans Ordusunda bulunan Peçenek Türklerinin uyanmasına ve soydaşları olan Selçuklu Türklerinin tarafına geçmesine vesile olmuştu…

Hazar Denizi’nin kuzeyinden Avrupa’nın içlerine gelen Hun, Peçenek ve Kıpçak Türkleri ata geleneği “Bozkurt” işaretini birbirlerini “Ben Türk’üm” anlamında tanışma ve düşmana “Ben Türk’üm. Dikkatli ol” anlamında uyarı olarak kullanmışlardır.

Kıpçak Türklüğünde hakanlar, 11 Kıpçak boyu içinde “Elbörülü” yani “kurt illi/vatanlı” boyuna mensup olanlardan seçilirdi…

Peçenek Türklerinin bir kolu olan Moldova’da yaşayan Gagavuz (Gökoğuz) Türkleri, Ortodoks olmasına rağmen Ata dinleri “Gök Tengriciliğin” bazı ritüellerini hala yaşamaktadırlar.
Doğaya saygı ayinleri, Ergenekon Bayramı (İlk yaz 21 Mart), kutsal ruhlara kurban adama v.s.

Gagavuz Türklerinin bayrağı, Göktürk bayrağı gibi Bozkurt sembollüdür. 11. Yüzyıldan beri Balkanlar da yurt edinen Gagavuzlar elleri ile bozkurt işareti yaparak “Türk” olduğunu ilan ederler.

Aynı bozkurt işaretini Azerbaycan ve Irak Türkleri de yapmaktadır.

Bu işaret bir siyasi sembol değildir.

Türklüğünün bilincinde olan her Türk’ün siyasi görüşü farklı bile olsa, Dünya’nın neresinde olursa olsun kimliğini ifade etme hareketidir.

Bozkurt işaretini siyasi bir sembol olarak değerlendirenler, Türklüğün kültürel kökeninin ne olduğunu bilmeyenler ve Türklük düşmanlarıdır…

Sağ ve sol elin yumruk haline getirilerek havaya kaldırılması bir siyasi göstergedir. Ülkemizde, bozkurt işaretini sadece Ülkücüler yapıyorsa bu da, Türklüğe sahip çıkanların kimler olduğunu gösteriyor demektir…

Bozkurt işaretinin; metalcilerin, satanistlerin ve illuminatinin hizmetinde olanların yaptığı el hareketi ile, şekilde ve anlamda hiçbir benzerliği yoktur.

bozkurt işareti
bozkurt işareti

Pin It on Pinterest