Bizim Qırım

Bizim Qırım – Qırımda oturğan bir halqara cemaat teşkilâtıdır. Teşkilât aqqında qısqa malümat
Bizim Qırımnıñ azaları öz halqınıñ milliy areketinde, milliy qurtulış yoluna can ve ayatlarını feda etken ecdatlarını, iç bir vaqıt unutmayıp, ürmet ve sayğı ile añıp turalar. Halqınıñ vaziyetini añlap, milliy qurtulış areketine ve milletiniñ maqsadına yetme yolunda öz isseni qoşmağa istep, milliy areketine qoşulıp siyasiy saasında çalışmağa istegi bar.

“Bizim Qırım” adlı halqara cemaat teşkilâtı qırım halqınıñ milliy anane ve adetlerine esaslanaraq, elinde olğan bütün imkânlardan faydalanıp, artıq tarihta qalğan ululığını tekrar tiklemege areket etmekni, onıñ birligi, baht ve seadeti içün küreşmekni maqsat edingendir.

Ukrainağa bağlı olğan Ulu Vatanımızda, milliy devletçiligimizni tiklemekni maqsat dep bilemiz. Teşkilâtnıñ diger ve eñ müim maqsatlarından biri de, kün sayın unutılmaqta olıp, ayaqastı etileyatqan ve ulu şairimiz Eşref Şemi-zade aytqanı kibi “türkiy tiller gülzarınıñ, eñ çiçekli fidanı” olğan ana tilimizni canlandıraraq, halqımız tarafından oña nisbeten añlı sayğı ve sevgini arttırmaqtan ibaret olacaqtır. Teşkiâtımız öz faaliyetine başlar eken, Allah ve namusımız, ecdatlarımız ve kelecekteki nesillerimiz ögündeki mesüliyeti aqqında unutmayaraq, milletimizniñ yaşayışınen bağlı bütün saalarnıñ inkişaf etmesi içün daa ziyade şarait yaratmağa tırışıp, milliy menfaatlarımıznı qorçalamağa areket etecektir.

Biz, Qırım genç ve qızları olaraq öz küç ve qudretimizni halqımız elinden zorbalıqnen çekilip alınğan aq-uquqlarnıñ qaytarılıp berilmesi ve oña nisbeten yapılğan tarihiy adaletsizlikniñ tiklenmesi oğruna feda etmege niyetlendik. Bunıñ içün, halqımıznıñ milliy ve diniy añını arttırma, ana tilini, medeniyetini ve adetlerini sevdirme ve teşviqat etme, halqımızğa müsbet imic qazandırma oğrunda ep gumanizm, barışıq ve tolerantlılıq pritsiplerine esaslanacaqtırmız. Maqsadımızğa erişmek içün ep barışıq yolları ve usulları ile areket etilecektir.

Aq-uquq qorçalav işinde zemaneviy usullarını qullanmaq içün, teşkilâmız “halqara” statusnı ala. Bilgenimiz kibi, halqımıznıñ büyük bir diasporası bar ve onı milletimizniñ faydası içün halqara seviyede de qullanmaqnı doğru olur edi dep esaplaymız. Dünyada yaşağan qırımlılarnıñ imkânlarını Vatanlarına doğurtmağa tırışacaqmız. “Bizim Qırım” adlı halqara cemaat teşkilâtı bütün qırımtatar milleti kibi, öz kelecegine işanıp, Qırımtatar Milliy Qurultayı ve Meclisini – halqımıznıñ tek yuqarı milliy organı olaraq tanıy. Biz öz faaliyetimizde Milliy Qurultay qanunlarına, Milliy Meclis emirlerine esaslanacaqmız.

Maqsatlar
“Qırım gençligini bir iman etrafına toplamaq ve tüşüncelerini millet ve memleketke doğrultmaq!”

Milliy-qurtulış areketi çeşit devirlerde öz şekilini deňiştirgen olsa da, münderice ve maqsadına er daim sadıq qalğandır. Qırım halqınıň küreş meydanını ot basmaycaq, o devam etecek. Yarınki künge eminliknen adım atmaq içün, keçmişke, tünevinki künümizge nazar taşlamaq, olardan zarur hulâsalarnı çıqarmaq kerekmiz.

Bizim istegimiz – Qırım halqınıñ añını arttırmaq ve imanğa çekmek, Qırım gençlerini milliy küreş ve halq menfaatı içün çalıştırtmaq!

BQ teşkilâtı – milleti ve Vatanını sevgen, keçmişini bilgen, halqınıñ kelecegini müsbet şekilde qurulmasını maqsat edingenlerni bir arağa toplağan teşkilâttır. Milletimizniñ şimdiki vaziyetini ve onıñ bu alğa tüşürgen sebeplerni añlağan, bunıñ çezme yollarını bilgen ve milliy menfaatqa esaslanğan taqım, artıq öz işine başlağandır. Tek maqsadı – milliy qurtulış – olğanını bilgen BQ azaları, öz maqsadına adım-adım yaqınlaşmaqtadır. BQ azaları – vatanperverlik duyğularını, İslâm dini ve Qırımnıñ qıymetlerini bilgen ve progressiv ğayelerni taşığan gençlerdir.

BQnıñ maqsadı – milletimizni öz Vatanında ğayrıdan er taraflama tiklemek ve inkişaf ettirip ögümizge qoyulğan milliy maqsatlarımızğa iriştirmek, milliy menfaatlarımıznı qorçalamaqtır.

BQnıñ vazifeleri – milliy siyasetimizde küçlü taqım olaraq akimiyetni qazanmaq, Qırım gençligini añlı ve imanlı bir gençler olaraq terbiyelemek, halqara qırımlılar milliy küreşini yüksek seviyede kötermek, Qırım tilini ğayrıdan tiklemek, halqımıznıñ yaşayışını İslâm dini esasında qurmaq, Qırım yarımadasında muabbetlikni pekitmek, milletlerara munasebetlerini sağlamlaştırmaq ve iqtisadiy inkişafnı keliştirmekten ibarettir.

Faaliyet saaları
Milliy küreş saasında
Qurultay saylavlarında iştirak etüv;
Gençlerniñ milliy küreş yolbaşçılarınen daimiy dialogda bulunuvı;
Yaş nesilni milliy areketke celp etüv;
Aq-uquqlarımıznıñ tiklenmesi maqsadınen halqara aq-uquq qorçalayıcı teşkilâtlarnen işbirlikte bulunuv kibi faaliyetlerden ibaret olacaqtır.
Diniy saada
Yaş nesilge İslâm dinini eñ doğru şekilde tanıtuv;
Sovet devrinde yıqılğan camilerni ğayrıdan tiklev;
Semetdeşlerimiz yaşağan qasabalarda yañı camilerni quruv;
Qırımdaki dinlerara munasebetlerniñ sağlam olmasını pekitüvden ibaret olacaqtır.
Ana tili ögrenüv saasında
Yaş nesilimizge qırım tiliniñ müimligi ve perspektivasını añlatuv;
Qırım tiliniñ ögrenilmesi içün şarait yaratuv;
Halqımıznıñ içtimaiy ayatını qırım tili esasında quruv kibi maqsatlardan ibaret olacaqtır.
Tarih saasında
Keçmiş ve tarihımıznı tanıtuv;
Qırım, Ukraina ve halqara cemaatçılığına Qırım ve halqımıznıñ kerçek tarihınıñ tanıtıluvı;
Milliy tarihımıznen bağlı araştıruvlarnıñ yapılması içün şarait yaratuvdan ibaret olacaqtır.

Pin It on Pinterest