Azerbaycan mimarisinin en eski ve en büyüleyici anıtlarından biri olan Şirvan hükümdarlarına ait Şirvanşahlar Sarayı

Şirvanşahlar Sarayı, UNESCO tarafından “Azerbaycan mimarisinin incilerinden biri” olarak tanımlanan 15. yüzyıldan kalma bir saray Külliyesi.

Tek seferde inşa edilmediğinden dolayı 13. yüzyıldan 16. yüzyıla uzanan süre boyunca yapılan ek binalarla oldukça geniş alana yayılan bir yapıya dönüşmüş. Külliye’nin ana binasının yapımı 1411 yılında Şirvanşah Şeyhi İbrahim tarafından başlatılmış.  

Şirvanşahlar Sarayı, ana saray binasından, divan haneden (ziyafet salonu), mezar tonozlarından, minareli bir camiden, felsefeci ve düşünür Seyid Yahya Baküvi’nin türbesinden, Murad Kapısı’ndan, bir su deposu ve hamam kalıntılarından oluşmaktadır. 

Sarayın iki katlı binasında üç adet döner dar merdiveni ve avludan ikinci katta bulunan ufak kubbeyle kapatılmış yüksek sekizyüzlü meskene doğru kadar geniş bir antre bulunmaktadır.

Pin It on Pinterest