ADILƏ NƏZƏR (şeirlər)

GƏLMƏ-GƏLMƏ

Deyilibdir deyəcək söz,

Bitdi artıq, gəlmə-gəlmə.

Ağlatdığın o məsumqız

Getdi artıq, gəlmə-gəlmə.

*****

Kədərdi, qəmdi həranı,

Allaha qalıb gümanı.

Sənə olan son inamı

İtdi artıq, gəlmə-gəlmə.

*****

Biri sevgi gülü əkən,

Biri şirəsini çəkən.

Küsdürdün, yadyerdə məkan

Tutdu artıq, gəlmə-gəlmə.

*****

Keçirdi gənclik yaşını,

Soldurdu tə rbaxışını,

Yaxşıki, dostlar başını

Qatdı artıq, gəlmə-gəlmə.

*****

Adilənin susdu səsi,

Qalmadı daha həvəsi.

Bu işin ümid gəmisi

Batdı artıq, gəlmə-gəlmə.

AdiləNəzər 20.04.2021

DAĞLAR

Ərit başındakı sazağı, qarı,

Bitir dilimdəki amanı, dağlar.

Durult bu bulanıq, lilli suları,

Seçim yaxşı ilə yamanı, dağlar.

*****

Bu necə küləkdi, tufan qopardı,

Kəsilmir, hələdəgəlir hey ardı.

Tumurcuq gülləri yolu bapardı,

Saxladı sovulmuş samanı, dağlar.

*****

Hanı yamacların gülən gözləri,

Hanı çiçəklərin həmən nazları,

Ah çəkər, of eylər aşıqs azları –

Bürüyər canım dumanı, dağlar.

*****

Hərkəs öziçində susu bağlayar,

Səbrin qulağımı deşər, dağlayar.

Uçurumucunda tutub saxlayar

Kimin var qəlbində imanı, dağlar.

*****

Yüzünü itirdim birin tapalı,

Haqqna haqqarası bağlar qopalı.

Əl-qolum bağlıdır, ağzım qapalı,

Mənnecə yaşayım zamanı, dağlar.

Adilə Nəzər 17.04.2021

Şəhid  Xudayar Yusif zadənin əziz xatirəsinə

Vətəni vətən eyləyən,

Sənin təkigidərlərdi..

Sənin yerin zirvələrdi..

Sevgilin divətən, torpaq,

Sevgilindi, anavəyar…

Ay Xudayar, can Xudayar.

Bu yoldakim səəylənməz,

Gedən bir də geri gəlməz..

Həroğulsən tək bəylənməz,

Sevgilindi vətən, torpaq,

Sevgilindi, günəş, bahar,

Ay Xudayar, can Xudayar.

Zəngilanda səngər qurdun,

Xəyalında ulu yurdun,

Ənu cazirvədə durdun..

Sevgilind ivətən, torpaq,

Sevgilindi vətən, torpaq,

Sevgilindi doğmadi yar,

Ay Xudayar, can Xudayar.

Ağbənd Vətən naxışıdır,

O son..şəhidbaxışıdır..

Dedinki “vətənyaxşıdır”…

Sevgilindi vətən, torpaq,

Səninkidirqürur, vüqar,

Ay Xudayar, can Xudayar.

Güllə gültək səpilidir,

Ölüm olumun yelidir..

Dünyaikiqapılıdır,

Sevgilindi vətən, torpaq,

Sevgilindi doğmadiyar,

Ay Xudayar, can Xudayar.

05. 12. 2020

AXŞAM OLDU

Axşamoldu, ömrümüzdən

Quş kimi bir gün uçdu.

Həyat bir növəvvəlinə

Qayıdan bir sonucdur.

Hərşey unudulub gedir,

yerində yellərəsir.

Ürəyim, qoruözünü,

Zaman qılıncdır, kəsir.

Heyfin gəlsin yanağına

vermə, buqədərselə.

Gülüş qondurdo dağına

Özünü xoş bəxtelə.

Kimdir səni sənin kimi

Bili bürəkdən yanan,

Arzuladığın o kimsə,

onəysədəyməz, inan.

Gülümsə, gözümçiçəyi,

gülümsəmək savabdır.

Hərdəndanış, hərdəndinlə,

həyatsual-cavabdır.

Axşam oldu, ömrümüzdən

Quş kimi bir gün uçdu.

Həyat bir növəvvəlinə

Qayıdan bir sonucdur.

Adilə Nəzər 13.04.2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Pin It on Pinterest