Vatan Haqqında Qırımtatar Atalar Sözleri

Vatan Haqqında Qırımtatar Atalar Sözleri
– Vatan – ekinci anañ
– Vatanğa hıyanet etken, öz anasına hıyanet eter
– Vatansız adam – yırsız bülbül
– Vatanını unutqan kişi – adaşqan kişi
– Vatan sevgisi – sevgilerniñ eñ büyügidir
– Vatan – küneşten güzel, altından qıymetlidir
– Vatan içün otqa tüşseñ – yanmazsıñ
– Vatan – doğmuş anañ ise, ğurbet il – ögey anañ
– Vatanğa hızmet etkeniñ – özüñe hızmet etkeniñ
– Ana kibi yar, Vatan kibi diyar olmaz
– Başqa ilniñ sultanı olğance, öz iliñniñ çobanı ol
– Ğurbetlikte olmağan, Vatanınıñ qadrini bilmez
– Her keske öz Vatanı azizdir

– Ватан – экинджи ананъ
– Ватангъа хыянет эткен, озь анасына хыянет этер
– Ватансыз адам – йырсыз бульбуль
– Ватаныны унуткъан киши – адашкъан киши
– Ватан севгиси – севгилернинъ энъ буюгидир
– Ватан – кунештен гузель, алтындан къыйметлидир
– Ватан ичюн откъа тюшсенъ – янмазсынъ
– Ватан – догъмуш ананъ исе, гъурбет иль – огей ананъ
– Ватангъа хызмет эткенинъ – озюнъе хызмет эткенинъ
– Ана киби яр, Ватан киби дияр олмаз
– Башкъа ильнинъ султаны олгъандже, озь илинънинъ чобаны ол
– Гъурбетликте олмагъан, Ватанынынъ къадрини бильмез
– Хер кеске озь Ватаны азиздир

Pin It on Pinterest