GenelGüncelKültür SanatTürk Dünyası

Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumuna Dünya Kırım Tatar Dernek Başkanı Mustafa Sarıkamış konuşmacı olarak katılacak.

Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu ” adlı program 9-12 Ekim 2022 tarihleri arasında Erzincan’da yapılacaktır.  Sempozyum, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin ev sahipliğinde, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Sayın Binali YILDIRIM ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının himayeleri ile düzenlenecektir. Sempozyumda, Türk Dünyasının dil, tarih, kültür, sanat, eğitim, enerji, diaspora, ticaret, coğrafya, sosyoloji, halkbilimi, antropoloji, turizm, uluslararası ilişkiler, ekonomi, belediyecilik, ilahiyat, kamu idaresi, hukuk, ulaştırma ve haberleşme gibi birçok alanda bilimsel araştırmalara ortak bir zemin oluşturmak için tertip edilecektir. Bu bilgi şöleninde, Türk Devletleri Teşkilatının 2040 vizyonu esas alınarak ortak bir akılla rasyonel , uygulanabilir öneri ve projelerin neler olabileceği üzerinde çalışmalar yapılacaktır. Böylece Türk Dünyasındaki iş birliği çok boyutlu bir şekilde güçlenecek ve derinleşecektir. Sempozyumdaki bildiri ve raporlar kitap olarak yayımlanacaktır. Sempozyum programı hybrid olarak yürütülecektir. Sempozyum sunum ve yazım dili Türkçe, Rusça ve İngilizcedir. Sempozyum programı akademik(tebliğ sunum, panel, müzakere, konferans ve söyleşi) sanatsal ve gezi faaliyetlerinden oluşmaktadır.  Katılımcıların iaşe, konaklama ve ulaşım giderleri tarafımızdan karşılanacaktır. Sempozyuma dair detaylı bilgiye, sekretarya, sosyal medya hesapları ve web sitemizden ulaşabilirsiniz. Bu sempozyum Türk Dünyasına ilgi duyan siz değerli araştırmacıları bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Çalışmalarınızla sempozyuma katılımınız bizleri onurlandıracaktır.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı-Proje Yürütücüsü Prof Dr. Abdullah Gül yaptığı açıklamada

Uluslararası Türk Dünyası Sempozyum fikri uzunca bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu etkinliğin sınırları, içeriği ve hedefleri ortalama bir sempozyumun oldukça ötesinde büyük gayelere hizmet etmeye matuftur. Bu faaliyette Türk Dünyası’nın bugünü ve geleceğine yönelik önermelerin ortaya konulması hedeflenmektedir. Sempozyumda evvela Türk Dünyası’nın içinde bulunduğu sorunların tespiti ve akabinde ise çözüm önerileri üzerine odaklanılacaktır. Diğer bir ifadeyle müşterek konularda daha etkin ve çözüm odaklı fikirlere ulaşılması asıl amaçtır.

Programda Tük Dünyası hakkında birbirinden bağımsız, bir hedef üzerinde tam bir birlik sağlayamayan vakıf, dernek, sendika, sivil toplum kuruluşları veya kişilerin münferit faaliyetlerinin sistematik ve rasyonel bir zeminde buluşturulması hedeflenmiştir. Sistematik hale getirilemeyen bilgi ve emek kaos ortamı doğurur ilkesi unutulmamalıdır. Bu problem ve içinden çıkılmaz durum ancak Türk Devletler Teşkilatı ve Aksakallıların rehberliği ve desteğiyle aşılabilecektir. Sempozyumun neticesinde Türk Dünyası’na yönelik sorunların tespiti ve çözüm önerilerini içeren bir rapor veya manifesto hazırlanacak ve bu metin ilgili kamu kurumlarına ve Türk Devletleri Teşkilatına takdim edilecektir.

Sempozyuma Türkiye, KKTC, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Başkurdistan, Rusya, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, İran, Polonya, Macaristan, Irak, Makedonya, Karadağ, Arnavutluk, Bosna Hersek, Almanya, ABD, Güney Kore, Japonya, Moğolistan, Tataristan, Hakasya, Gagavuz Yeri, Tiva, Altay, Nahcivan, Saha (Yakut), Çekya gibi ülke ve sahalardan toplam 500 kişilik katılım sağlanacaktır.
Mezkur proje; hipotezi, programı ve hedefleri itibariyle herhangi bir etkinliğin taklidi veya devamı değildir. Bu yönüyle etik değerlere bağlı, orjinal düşünceleri içeren ve birçok eksikliklerden vareste bir proje durumundadır. Amacı üniversitemize, şehrimize, ülkemize ve Türk Dünyası’na fayda temin etmektir. Sempozyumun hedeflerinin hayata geçirilmesi, Türk Milletinin kudreti ve iradesi dahilindedir.

Sempozyum fikrinin ortaya çıkmasında, projelendirilmesinde ve hazırlık sürecinde çok fazla kişinin emeği bulunmaktadır. Bu münasebetle Sempozyum Düzenleme ve Danışma Kuruluna, Sekretarya ve diğer kurullara ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım. Bu süreçte, Sayın Rektörümüz, Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Milletvekillerimiz ve Sayın Valimiz destekleriyle sempozyum programının hayata geçirilmesi hususunda oldukça güçlü bir irade ortaya koymuşlardır. Bizlere yardım ve teşviklerinden dolayı kendilerine ayrı ayrı teşekkürü borç biliriz.
Projeyi bütün imkânlarıyla destekleyen, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri ERSOY’un şahsında Özel Kalem Müdürümüze, Telif Hakları Genel Müdürümüze, TİKA ve YTB Başkanlarımıza ve Bakan Yardımcılarımıza sonsuz minnet ve şükranlarımızı sunarız.

Son Başbakanımız ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Sayın Binali YILDIRIM’a hürmetlerimizi arz ederiz. Zat-ı devletleri teşvik etmeselerdi proje sadece bir düşünce şeklinde hafızalarda kalacaktı.
Bu bilgi şöleninin üniversitemize, şehrimize, ülkemize ve Türk Dünyası’na hayırlara vesile olmasını dileriz.

Prof. Dr. Abdulkadir Gül

Öte yandan Dünya Kırım Tatar Dernek Başkanı Mustafa Sarıkamış yaptığı açıklamada

Sempozyum, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin ev sahipliğinde, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Sayın Binali YILDIRIM ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının himayeleri ile düzenlenecektir. Sempozyuma, Dünya Kırım Tatar Derneğininde davet edilmesi bizleri onurlandırmıştır. Türk Dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Vatan Kırımla ilgili konunun Türk Dünyası Sempozyumunda konuşulması Kırım Tatar Türkleri arasında heyecan yaratmıştır.

Türk Dünyası Sempozyumu davetiyesi
mustafa sarıkamış
mustafa sarıkamış

Kırım'ın Sesi Gazetesi

27 Şubat 2015 Tarihinde hizmet bermege başlağan www.kiriminsesigazetesi.com maqsadı akkında açıklama yapqan Mustafa Sarıkamış İsmail Bey Gaspıralı’nıñ bu büyük mirasına sahip çıqmaq ve onun emellerini yaşatmaqtır. Qırımtatar Türkleriniñ ananevî, körenek, ürf, adet kibi yaşamlarında ne bar ise objektif şekilde Dünya cemiyetine taqdim etilmektir.

Pin It on Pinterest