AşkanaGenelGüncel

Ukraina Aşqanasında Qırımtatar Aşı “Aluşke Çorbası”

Qırımda ve Qırım tışında diasporada yaşağan milletdeşlerimizniñ en çoq sevdigi çorbalardan biri de budır.
Lâkin bu çorbanın Ukrainlerin milli aşlarından biri olğanını aytsak?

Olarnıñ tilinde de pek deñişme olmadan “haluşki” (галушки) dep aytıla. Bu aş olardan mı bizim aşqanamızğa keçti yada bizden mi olarğa keçti bir malümat bilinmey lâkin bu bizim Ukrainlerneñ dostluğumuzñı yahşı bir şekilde isbatlay.
Ukraincedeki haluşki kelimesinin tamırı; Halqa, kulka- yumru, top (Eski Slavyanca) Holış – Bu kelime ise Leh tilinde yufak taş manasındadır. Ukrainler öz haluşkilerinin bu kelimelerden kelgenini tüşüneler. Haluşkiniñ pişirilmesi de bir de bir bizim aluşke çorbasına oşay.Къырымда ве Къырым тышында диаспорада яшагъан миллетдешлеримизнинъ эн чокъ севдиги чорбалардан бири де будыр.
Лякин бу чорбанын Украинлерин милли ашларындан бири олгъаныны айтсак?

Оларнынъ тилинде де пек денъишме олмадан “халушки” (галушки) деп айтыла. Бу аш олардан мы бизим ашкъанамызгъа кечти яда бизден ми оларгъа кечти бир малюмат билинмей лякин бу бизим Украинлерненъ достлугъумузнъы яхшы бир шекильде исбатлай.
Украинджедеки халушки келимесинин тамыры; Халкъа, кулка- юмру, топ (Эски Славьянджа) Холыш – Бу келиме исе Лех тилинде юфак таш манасындадыр. Украинлер озь халушкилеринин бу келимелерден кельгенини тюшюнелер. Халушкининъ пиширильмеси де бир де бир бизим алушке чорбасына ошай.

Pin It on Pinterest