Genel

Türkdilli Azərbaycan şairi MİRZƏ ƏLƏKBƏR SABİR – dünya şöhrətli söz ustasıdır

1962-ci ildə M.Ə.Sabirin təvəllüdünün 100 illiyi münasibətilə buraxılan dördqəpiklik poçt markasının iki tirajı məlumdur.

Birinci tirajda  Azərbaycan sözü müəyyən yiyəlik halda olduğuna görə

üslubi cəhətdən nöqsanlı sayılmış,operativ şəkildə satışdan çıxarılmışdır.
Yaxşı ki, onu tarixdə əbədiləşdirən,bu günümüzə çatdıranlar olmuşdur.

İkinci tirajda  Azərvaycan sözü şəkilçisizdır:qeyri-müəyyən yiyəlik haldadır.
Bu variant məntiqi və sintaktik baxımdan düzgün hesab edimişdir.
Satışa markanın bu variantı çıxarılmışdır. 
Səhvi diqqətə çatdıran alimin və ya adi vətəndaşın kim olduğu bilinmir.
Bəlkə, o da səhv edib:  M.Ə.Sabir  bütün dünyaya

DÜNUA ŞAİRİ SABİR  kimi tanıdılmalı idi.

1.Azərbaycanın şairi Sabir 
( I söz müəyyən yiyəlik haldadır.Burada sözün kökünə  

-ın  müəyyən yiyəlik hal şəkilçisi artırılmışdır- N.N.)

2.Azərbaycan şairi Sabir
( I söz şəkilçisizdir, qeyri -müəyyən yiyəlik haldadır-N.N.)

Nazim Nəsrəddinov
Nazim Nəsrəddinov

One thought on “Türkdilli Azərbaycan şairi MİRZƏ ƏLƏKBƏR SABİR – dünya şöhrətli söz ustasıdır

 • 1962-ci ildə M.Ə.Sabirin təvəllüdünün 100 illiyi münasibətilə buraxılan dördqəpiklik poçt markasının iki tirajı məlumdur.

  Birinci tirajda Azərbaycan sözü müəyyən yiyəlik halda olduğuna görə

  üslubi cəhətdən nöqsanlı sayılmış,operativ şəkildə satışdan çıxarılmışdır.
  Yaxşı ki, onu tarixdə əbədiləşdirən,bu günümüzə çatdıranlar olmuşdur.

  İkinci tirajda Azərvaycan sözü şəkilçisizdır:qeyri-müəyyən yiyəlik haldadır.
  Bu variant məntiqi və sintaktik baxımdan düzgün hesab edimişdir.
  Satışa markanın bu variantı çıxarılmışdır.
  Səhvi diqqətə çatdıran alimin və ya adi vətəndaşın kim olduğu bilinmir.
  Bəlkə, o da səhv edib: M.Ə.Sabir bütün dünyaya

  DÜNUA ŞAİRİ SABİR kimi tanıdılmalı idi.

Yorumlar kapatıldı.

Pin It on Pinterest