GenelGüncelKültür SanatTürk Dünyası

Tek Suçları Türk Olmaktı

Türk’ün cesareti, mertliği,kahramanlığıyla yazdığı şanlı tarihi ne yazık ki yağı düşmanın türettiği facialar,soykırımları ve acı gerçeklerle doludur.Bu arada değerli okurlar bazı kardeşlerimiz “yağı” sözcüğünün anlamını tam manasıyla bilmeyebilir ve bu sebepten anlamını açıklayacağım.“Yağı” sözcüğü eski Türkçe’mize aittir ve bizim bugünkü dilimizde Farsça kullandığımız ‘düşman’ kelimesinin özbeöz Türkçe olanıdır.Bu sözcük Türkçe’nin bilinen ilk yazılı belgeleri olan,yazıldığı dönemdeki Türk’lerin yani atalarımızın  tarihi,dili,kültürü,yaşayışı hakkında bilgi elde etmemizi sağlayan çok önemli kaynaklardan olan Orhun Abideleri diğer adıyla Göktürk yazıtlarında da karşımıza çıkıyor.Örneğin; Orhun yazıtlarında (735):”Kağan süsiböriteg ermiş, yagısıkoñteg ermiş.” [kağan ordusu kurt gibi idi, düşmanı koyun gibi idi] veya KölTigin yazıtlarının doğu yüzünde: Törtbuluñkōpyaġı ermiş. Süsülepentörtbuluñdakibudunuġkōp almış, kōpbaz kılmış. Başlıġıg yükündürmüş, tizliġigsökürmiş.”[Dört taraf hep düşman (yağı)imiş. Ordu sevk edip dört yandaki ulusu hep himayesine almış,hep özüne  bağlı kılmış.Başlıya baş eğdirmiş,dizliye diz çöktürmüş](1).Örneklerden de gördüğümüz gibi unuttuğumuz “yağı” sözcüğü bizim dilimizin sözüdür.

Makalemize başlarken söylediğimiz gibi Türk’ün köklü tarihi yağının (düşmanın) türettiği acılarla doludur.Azerbaycan Türk’leri de bu bakımdan çok acı çekmiş ve zarar görmüştür.Azerbaycan Türk’lerinin bu acıları yaşamasındaki tek suçu düşmanlarımıza göre Müslüman ve Türk olmaları olmuştur.Zira bu nedenlerden dolayı bizlere karşı nankörcesine faşist ırkçı düşünce ve inançlarıyla düşmanlık gütmüşlerdir.Böyle bir soru sorabilirsiniz,”bu düşmanlık güdenler kimler?”.Tabii ki cevap “Rus’lar,İngiliz’ler,Fransız’lar(Ermenilerin en büyük ve gizemli destekçileri),Fars’lar,…ve Ermeni’ler”.Ayrıca bu düşmanlığın sebeplerinden biri olan ekonomik nedenlerden de  sizlere bahsedeceğim.Bu yazımda tarihimizdeki katliamları anlatmaktan daha çok bu soykırımların türetilmesinin arkasındaki karanlık perdeyi aralayacağım.Bazıları okuyunca benim faşist olduğumu düşüne bilir ama bu umurumda bile değil.Çünkü yazdıklarım gerçek hayattayaşananlardır , tarihin yazdığı unutulmayan bir mazidir ve gerçektir.Hakikatler gözönündedir ve tarih tüm olanları yazmıştır ve yazıyordur.31 mart 1918: Biz Azerbaycan Türk’lerine karşı açık  soykırımıydı.Bu soykırımının sebebi Rusların “bağımsız(müstakil) Azerbaycan korkusu” idi.Kafkaslarda bağımsız,hür bir Türk devleti onların işlerine gelmiyordu.Çünkü devlet olarak Rusları var eden,oluşturan Türk milleti(Azerbaycan,Özbek,Tatar,Kazak,Kırgız,Yakut,Türkmen vb.) olmuştur.Bu bilinen bir gerçek ki, Ruslardan bağımsız Türk devletinin Kafkaslarda  var olması diğer Türk’leri de hürriyete,bağımsızlığa meylettirecekti ve baş kaldırmalarına sebep olacaktı.Bunun önünü almak maksadıyla Ruslar Azerbaycan Türk’lerine karşı Ermeni  kuldurlarıyla birlikte soykırımı yaptılar- töretdiler.1918 yılının 29-31 mart ve 3 nisan günlerinde 50 binden çok Azerbaycan Türk’ünü katlettiler.Tekçe- yalnız Bakü’de 20 binden çok Azerbaycan Türk’ü Ermeni ve Rus faşist canileri tarafından katledilmiştir…Azerbaycan’ın ve özellikle Bakü’nün mühim iktisadi(ekonomik),siyasi merkez olması,petrol ve doğal gaz kaynağı olması her zaman yağı düşmanın -Ermenilerin, Rusların iştahını kabartmıştır. Azerbaycan Türk’lerinin  harayına,kömeğine- yardımına,desteğine Türk Osmanlı Devleti’nin onayladığı,teşkilettiği “Türk Kafkas İslam Ordusu”geldi.Bu şanlı Türk Ordusu Oğuz Türk yurdu Azerbaycan’ın toprakları için 1132 er oğlu er kahraman askerini şehit vermiştir.Allah c.c şehitlerimizden razı olsun,aziz ruhları şad olsun,yerleri cennet olsun.Bir AzerbaycanlıTürk  olarak bu şanlı Türk Ordusu’nun askerlerini minnet  ve saygıyla anarım…

Pin It on Pinterest