GenelGüncelKültür Sanat

SABIR – QIRIMTATARCA

Qaviy imannıñ saibi olmağa tırışqan insannıñ sabırı tek qıyınlıqlar zamanında o sabır ile olarnı keçirmesinen sıñırlanmay. Quranda Allah bizge müminlerde olğan sabırnı tasvir ete: Ey, iman etkenler, sabırlı olıp, sabırıñız ile biri-biriñizden üstün çıqmağa tırışıñız, qaviy turıp, Allahtan qorquñız, belki siz qurtarılırsıñız! ( Ali İmran suresi, 3:200) Sabır degende zorluq ve sıqıntılarğa dayanmaq, acele ve öpke ile areket etmemek manaları aqılğa kele.

Bunıñ ile birlikte sabır, bir işte sebat ve azim köstermekni de ifade ete. Musulman bir işke başlağanda Bismillâh der ve maqsadına irişmek içün yoluna sabır ile devam eter, qıyınlıqlarnı yeñip, taşlap ketmez. Alimlerimiz bu çeşit sabırğa faal sabır degenler! Faal sabırnı inatlıqnen adaştırmamaq kerek. Çünki sabır bu aqıllı ve ölçüli bir arekettir. Onıñ içün insannıñ tayanç ve çıdamını müsbet yönelişte qullanmaq meselesi turmaqta. İnatlıqta ise aqıl ve ferasetnen areket kibi çizgiler yoq. Kör-körane ayaq titretmek bardır. Tek menim aytqanım olacaq degen nefis ve kibirniñ peşinden ketip, bütün teşebbüslerge yoq dep, kimsege yol bermegen, aqaret ve günahlarğa yol açqan bu yıqıcı areket tarzı sıñırdan keçüvdir. Cümertlik saranlıq ve eliboşlıqnıñ arasında yer alğanı kibi, aynı öyle de sabır inatlıq ve yımşaqlıq arasında altın, orta bir yoldır. Öyle olmağan olsa, Peyğamberlerden evliyağa qadar Allahnıñ salih qullarınıñ vasıfları arasında sıyılıp, 85 ayette maqtav ile añılmaz, tevsiye etilmez edi! Sabır öyle bir tabiattır ki, insannı ciddiy, ikmetli yapar, Allahnıñ yardımını celp eter, yañlış areket ve qararlardan qorçalar. Quran-i Kerimde böyle aytıla: Ey iman etkenler, sabır ve namaz ile yardım tileñiz. Allah sabır etkenlernen beraberdir. (Baqara suresi, 2/153). Bu dünyada insanlarnıñ başına kelgen farqlı sıqıntılar bir imtiandır.

Yüce Rabbimiz bizim sabırımıznen güzel tabiatlarımıznı ölçep baqa ve olarnı daa da quvetlendire. Ant olsun, Biz sizni biraz qoqu, açlıq ve bir parça mallardan, canlardan ve mahsulattan eksilmek ile imtian etecemiz. Sabır köstergenlerni müjdele! (Bakara suresi, 2/155) Sabır kâmil musulmanğa yaraşır. İmanlı göñüllerniñ ibadet ve yahşı işlerinde qararlı ve devamlı olmalarını teminler. Böyleliknen, olarğa cennet yolunı açar ve er şeyden müimi Allahnıñ razılığını qazandırır: Taqva saipleri içün Rabbleri yanında, içinde irmaqlar aqqan, ebediyen qalacaq cennetleri, ter-temiz refiqalar ve Allahnıñ hoşnutlığı bar. Allah qullarını çoq eyi körer. (Bu nimetler): Ey, Rabbimiz! İman ettik; bizim günahlarımıznı bağışla, bizni ateş azabından qorçala! degen; Sabır etken, dürüst olğan, ögünde boyun bükken, hayırğa masraf etken ve saar vaqtında Allahtan bağışlav tilegenler (içündir) (Ali İmran suresi, 3/15-17). Olar sabır etkenler ve rabbilerine tevekkül etkenlerdir (Nahl suresi, 42).

Alimler bile sabırnıñ faydalı ve bereketli tesirini tasdıq etip, böyle derler: Sizge yazıqlar olsun, Allahnıñ sevabı, iman etken ve salih ameller yapqan kimse içün daa hayırlıdır; buña da sabır etkenlerden başqası qavuşturılmaz (Qasas suresi, 80). Musulmanğa bir yahşılıq toqunğanda çırayı bozulğan, amma bir zorluq başına kelgende quvanğan duşmanğa da qarşı sabır bir qurtulış çaresidir: Sizge bir yahşılıq toqunğanı vaqıt kederlenirler, sizge bir fenalıq kelse, quvanırlar. Eger siz sabır eter ve saqınsañız, olarnıñ aynecilikleri sizge iç bir zarar bermez. Şübesiz, Allah olarnıñ yapqanlarını bütünley sarıp alır (Ali İmran suresi, 3/120). Küç, quvet ve amanlıqqa ketken yol kene sabır ve itaatten keçer: Allaha ve Resulüna itaat etiñ ve biri-biriñiz ile oğraşıp, qavğa etmeñiz, (çünki öyle yapsañız) munasebetler bozulır ve zayıflarsıñız, küçüñiz yoq olıp keter. Sabır etiñiz. Şübesiz, Allah, sabır etkenlernen beraberdir (Enfal suresi, 46).

Menba:QMDİ MDT matbuat hızmeti

Kırım'ın Sesi Gazetesi

27 Şubat 2015 Tarihinde hizmet bermege başlağan www.kiriminsesigazetesi.com maqsadı akkında açıklama yapqan Mustafa Sarıkamış İsmail Bey Gaspıralı’nıñ bu büyük mirasına sahip çıqmaq ve onun emellerini yaşatmaqtır. Qırımtatar Türkleriniñ ananevî, körenek, ürf, adet kibi yaşamlarında ne bar ise objektif şekilde Dünya cemiyetine taqdim etilmektir.

Pin It on Pinterest