GenelGüncelKırım TarihiKültür Sanat

QIRIMTATAR DESTANI

Kara Denız,Kara Denız,                                                                                                                                            Senı süygen ecdadımız .

Kırım degen Cürt kunagın                                         

Saldık tarihlerge altın.                          

Giray adlı meşhur hanlar                      

Dunya tarihınde barlar.                        

Karpatlarda ot otlatıp,                          

Tuna ustu kayık salıp,                           

Tatar kolı bolgan denız !                      

Yedi yüznun  otuzunda                   

BilgeKağan tarih yaza                             

Otuz tatar,dokuz tatar,                           

Yetmış binden kabile bar.                     

Kaşgarlının kitabında                            

Alaymızga turk dep ayta.                       

Thomsen,Pittard bıznı yazgan                  

Deşt-i Kıpçak ad salıngan.                        

Ta kaş yerde hanlık kurgan.           

Destan,gazel,ana tılı yarata,                                       

Putun millet şın aytmaknı uydura.            

Oz tılımde milli durku şalaman                

Ayu Taudan ,Yalta’gada baraman.           

Medresege zıncır sala Giray – han           

Tercüman’nı Gaspirali şıgargan.              

Tabiyat,bılgı,ornek bolup aytılgan.          

Onuşuncü asırlarda tılımız bek tanılgan,

Kırımtatar edebiyatı o zamanda kurulgan.

Kırım,Kırım,Yeşıl Ada,                            

Şiir yazgan han sarayda.                            

Kazan,Kırım ve Astrahan                          

Altın Ordu dep aytılgan.                            

Yarım dunya onkı bolgan                          

Altın Ordu Devlet kurgan…                       

At koşısı,kureş,bayram,                             

Tatarlardan dunya korkkan.                       

Dokuz tatar şay cayılgan !                               

Eskı Kırım,Bakçesaray,                                   

Al kelyatır bızım alay !                                    

Butun dunya oga karay !                                  

Ustundekı zırk caltıray,                                    

Atı şabışmadan turmay,

Ya Akmesçıt,Yalta, Kezleu                              

Koy,kasaba,Tanrı tızeu.                                    

Kalkımızın colı kolay,                                      

Dunya şımdı bızge karay !                                

Bırlık millet şay keneşe,                                  

Altın Ordı Çın’ge cete !                                   

Kırım,Kazan ve Astrahan,                               

Moskova’ga korkı salgan.                                

Devlet Giray ot cakkanda,

Moskova’nı korkıtkanda,                                  

Toban canıp atlaganda…                                   

Ekı cenknın arasında                                         

Medresenı han aştıra !

Şeer  ose,kasabalar,                                          

Koyler yasay bayram toylar !                           

Camı,şeşme,mektep aşa,                                  

Tatar kalkı okup arta.                                       

Sayalmaymız asırlarnı,                                    

Etraf millet artta kaldı…                                   

Barış bola,anlaşmalar,                                     

Cenkte zafer kazanalar!                                   

Ay tatarlar,ay tatarlar!                                      

Polon,leton,asker ala,                                      

Moldova’ga Ştefan şakıra !                             

Tatarlarman zafer bola !                                  

“Cenılmegen” dep aytıla !                               

Parıs,Viena,korkı tuya !                                   

Pomeşikler koy toplaylar,                                .

Fakir tatar şay cılaylar,                                    

Azamatlar ete yardım,                                     

Kırım pıte,pıte Kırım !                                    

Bin yedı yüz seksen uşte                                 

Şahingiray tahttan tuşe.                                   

Potemkinler kılıştan geşıre                              

Caş tatarlar kılıştan geşe.                                 

Şeer sone,kasabalar,                                         

Cürttan kaşa,vay,tatarlar !                                

Hak,hüriyet alınganda,                                     

Namus,tarla,satılganda,                                    

Kayda kaşsın millet,kayda ?                          

Dobruca’ga yerleştıler                                   

Turkiye’ge kop kettıler !                                

Putun dunya kordı bonı,                                 

Acımadı…acımadı…                                        

Dobruca’nın koylerınde,                                 

Kırım dertı otmeklıkte                                    

Tatar bekliy kurtuluşnu                                      

Oz Vatanga kavuşunu                                     

Şo Kırım’da bayram kunu!                              

Bin sekız yüz yetmış sekız,                              

Turkiye’ge ta koşemız !                                    

Bin dokuz yüz onekıde,                                    

Tatar koşe,koşe kene !                                      

“Zengın bolsan,bo dunyada,                            

Uş koşude pıter para !                                       

Degen ata sozu bızge !                                     

Koşmelermen millet uzule,uzule                      

Cıgıtlerımız marebege …şehitlıkke…                

Onsekız May ‘ kırk dortunde                            

Tatar kalkı vay,surgunde !                                 

Putun millet surgun bola,                                   

Şo Kırım’dan tatar cöytıla !                               

Oz kulunden  tırılgen kuş                                 

Milletımız boldı sonsuz !                                   

Bırleştırdı bıznı surgun,                                     

Kaytıp keldık epmız bugun !                             

Vatanımız bızım Kırım !                                   .

Dobruca’da  bugun kene tatar bar !                  

Vatan cölun karap  adım atalar !                

O balaban Turkiye’de bar kop tatar                 

Sınırların aşılmasın olar beklep turalar !          

Tarı bızdiy şaşılgandır armanga                       

Bekliycekmız kaytu kunun Vatanga !              

Bıznı Vatan  cöytmayım dep şakıra,                 

Şehitlerın yıldızları kok ustunde cayıla             

Vatan bekliy tatarlarnı,bıznı Vatan arzıla !       

Güner Akmolla 30 Ağustos 2008 ; Tekfürköy , Romanya

Pin It on Pinterest