OĞUZLAR

Sənan Qılıncarslan Qacar

Amuderya,Kızılkum,Karakum,Hazar havzasında bulunan eski medeniyetlerden kalan kalıntılardaki yazı çözüldüğünde şu kanıya gelinmekte: Bu dil Turan veya Altay grubu denilen dil gurubuna aittir.

Soyegov V. ‘Dilbilimci turkolog gözlerinden eski Turan’ makalesi, ‘Eskiçağ: Tarih ve Arkeoloji’ Uluslar arası Konferans Bülteni.’ ‘

10 000 yıl önce kavmileşen Oğuzların durumunda buluntularda şu şekilde kavmileşme destekleniyor.. Karakum Kizilkumlar ve Güney Ural arasında bulunan geometrik şekillere sahip bulgular ve kalıntılarda şöyle karakteristik özellik dikkatı çekmemesi mümkün değil. MÖ VI bin yıla ait bu bulgulardaki karştlı retuşlama teknigiyle başka bölgelerden ayrı durmaktadır. Araştırmacıların kanısına göre bu fonksiyonal değil etnografik bir özellik taşımaktadır. Prof. A.V.Vinogradov

Yani bu benzerlikler fonksiyondan değil kavmi unsurlardan ileri geliyor..Buda bölge ahalisinin M.Ö. 6 000 lerde kesinlikle Türk olduğunu ve Karakum medeniyetlerinin kurucularının Türk olduğunun kesin ispatını sunuyor..Çin kaynaklarında çokça anlatılan Göktürk Oğuz..Hun Oğuz mücadelelerini Türk tarihçiler hiç bir zaman anlatmamış Ural Karakumlar arasına Oğuzların Göktürkler zamanında geldikleri yalanı ile Bölgenin ve dolayısıyla Anadolu Mezopotamya Türk tarihini başka milletlere peşkef çekmişlerdir..

Türklerin ata geni F dir R1 de J2a da F nin alt halogropları iken R1 esas alınmış J2a görmezden gelinerek Tarihteki Türk nüfusunun yarısını oluşturan Oğuzlar Anadolu..İran coğrafyası..Mezopotamya..Girit..İtalya vs.gibi uygarlık kurucusu oldukları bölgelerde yok sayılmıştır..

Güney Asya bozkırları, Turan ve Tan Shan’ın eteklerinden ve Arkaim yerleşimlerinin sakinlerinin torunları, yerel nüfusla temas halinde, eski Hindistan’ın büyük bir medeniyetini yarattıkları Hindistan’a yayıldı.” Chelyabinsk Devlet Üniversitesi Doğa ve İnsan Sorunları Araştırma Merkezi direktörü Elena Kupriyanova” -Kurgan -MÖ 3300 Indus

Gonur’da Rus arkeologlar M.Ö.XXII bin yılına ait 3000 kabrın bulunduğu mezarlıkta ölülerin yanında gömülen eşyalar: takılar mühürler testiler vs buldular ve bunların Indosta bulunan eşyalar ile birebir aynı karakterde olduğu kararına varılmıştır (Sarianidi 2002)

Osman Altay Güçsav – Oğuzlar

Pin It on Pinterest