Mənim dualarım müstəcab olsun, Yaxşılıq pisliyə bir cavab olsun !

Dünyadır,fırlanır öz kefindədir,
Allah,dünyamızı salamat eylə.
Yaransın möcüzə,qaynasın həyat,
Müdhiş gedişləri  tezcə mat eylə…

*** 
Çıxsın Günəşimiz yenə də Şərqdən,
Qurtülsun Yer üzü böhtandan,şərdən.
Dünya aləm olur feyzi-bəşərdən,
Bu fetzi-bəşəri min büsat eylə…
***.
Mən tac istəmirəm ölüm qoxulu,
Mən tac istəmirəm zülüm qoxulu…
Tarixdə sınaqlar,hədə çox olur,
Hədə gələnləri ikiqat eylə..

**

 Ağıl başda olur, öz yeri olur

Hər sözün içində söz yeri olur..

.Dünya yaranandan boşalır,dolur,

Aşıb dolmamaqçın bir az çat eylə

**

Ay Allah, səndədir dünya sirləri.

.Kainat içində qalan bu Yeri,

ümidlə yaşayan gənc nəsilləri

yaşat,bu dünyanı farağat eylə.

  • ***                
  • Gözü kölgəlitik- nəvələr baxır,
    Üzü kölgəlitik,gözümüz axır…
  • Əlləri üzündə qalmışıq fağırAllah,
  • sən bizlərəkəramət eylə…

  • Nazim Nəsrəddinov
  • BAKI27.03.2020

Pin It on Pinterest