Kültür Sanat

KÖZLERİNGDE…

KÖZLERİNGDE…

Közleringde – menim sıluv dunıyam.
Közleringde- menim savlay yaşavım.
Közleringde- suyinişim em yaram,
Közleringe karaladı talabım.

Közleringde – adaskanday bolaman-
Kayık bolıp, men üzgendey işinde.
Tengiz suvı tenglespeydi olar man,
Syrtilmeek suvreti men esimde.

Közleringde- yarasıklı aspanım,
Üldızları yanadılar erekte.
Közlerim men sırlarımdı basladım-
Bir de olar şıkpas menim sözimde.

Közlerimde yaynar edi şolliging-
Şeşekeyler suyinişin savkatlap.
Eger meni kabıl etse üreging-
Barar edim yalang ayak taraplap…

ВЕНЕРА ЛУКМАНОВА.

КОЬЗЛЕРИНЪДЕ

Коьзлеринъде- меним сылув дуныям.
Коьзлеринъде- меним савлай яшавым.
Коьзлеринъде- суьйинишим эм ярам.
Коьзлеринъе- каралады талабым.

Коьзлеринъде адаскандай боламан-
Кайык болып мен юзгендей ишинде.
Тенъиз сувы теньлеспейди олар ман,
Суьртилмеек суьврети мен эсимде.

Коьзлеринъде- ярасыклы аспаным,
Юлдызлары янадылар эректе.
Коьзлерим мен сырларымды баслайым-
Бир де олар шыкпас меним соьзимде.

Коьзлеримде яйнар эди шоьллигинъ,
Шешекейлер суьйинишин савкатлап,
Эгер мени кабыл этсе юрегинъ-
Барар эдим яланъ аяк тараплап…

Venera Lukmanova

Venera Lukmanova, 9 Mayıs 1974'te Dağıstan Cumhuriyeti'nin Nogai bölgesinde Orta-Töbe köyünde büyük ve arkadaş canlısı bir Nogai ailesinde doğdu. 1991 yılında liseden mezun oldu ve aynı yıl Gazetecilik Bölümü Filoloji Fakültesi Karaçay-Çerkes Devlet Pedagoji Üniversitesi'ne girdi. Alınan uzmanlık alanları: yerli (Nogai) dil ve edebiyat öğretmeni, gazeteci (geniş profil). 14 yaşından itibaren şiirlerini Nogai dilinde "Şöllik mayağı" (“Bozkır Feneri”) nde Cumhuriyet gazetesinde yayınlamaya başladı. Nogai dili ve edebiyatı gazetecisi ve öğretmeni, eğitim çalışmaları müdür yardımcısı olarak çalıştı. Şu anda 3 basımın yazarıdır: Nogai dilinde bir şiir koleksiyonu ve Nogai-Rus dilinde 2 terminolojik sözlük. Venera Lukmanova, Nogai dilinin gelişimiyle uğraşan, diğer ulusları Nogai kültürü ve tarihine tanıtan bir Nogai aktivistidir. Nogai ve Rusça'da başka bir şiir koleksiyonu hazırladı. Terminolojik sözlüğünü genişletmeye çalışıyor, Türkçe-Nogai-Rusça terminolojik sözlüğünü yayınlamak istiyor ve daha sonra İngilizce olarak, İngilizce'de okuyucuların izleyicileri çok daha geniş olacak.

Pin It on Pinterest