Türk Yavrusına – Şevkiy Bektöre

İşte, yavrum, şu kordigiñ al bayraq
Mazlum halqnıñ koz yaşıdır, ahıdır,
Asırlarca peltelenmiş, birikmiş,
Qan renkinde tamğan yurek qanıdır.

İşte, yavrum, şu kordigiñ al bayraq
Faqır halqnıñ koz bebegi, canıdır.
Aqqı içün zindanlarda çürügen,
Şeit olıp, olenlerniñ qanıdır.

İşte, yavrum, şu kordigiñ al bayraq
Evelleri sürünirdi yerlerde.
Faqat bugun ta koklerde yukselmiş,
Şarqta, Ğarpta dolaşıyur seferde!

Elbet, yavrum, şu kordigiñ al bayraq
Qan ağlayan bir yapraqtır tarihtan.
Bir qığılçım kibi kokke fırlanmış
Mazlumlarnıñ qalbindeki yanıqtan.

Tabın, yavrum, bayrağıña canıñle,
Tarihına aqqın butün yazılsın!
Qılıçıñle, qalemiñle, quçüñle
Aqsızlıqqa teren mezar qazılsıñ!

Memba (Yañı Çolpan, No 1)

Тюрк Яврусына-Шевкий Бектёре

Иште, яврум, шу кордигинъ ал байракъ
Мазлум халкънынъ коз яшыдыр, ахыдыр,
Асырларджа пельтеленмиш, бирикмиш,
Къан ренкинде тамгъан юрек къаныдыр.

Иште, яврум, шу кордигинъ ал байракъ
Факъыр халкънынъ коз бебеги, джаныдыр.
Акъкъы ичюн зинданларда чюрюген,
Шеит олып, оленлернинъ къаныдыр.

Иште, яврум, шу кордигинъ ал байракъ
Эвеллери сюрюнирди ерлерде.
Факъат бугун та коклерде юксельмиш,
Шаркъта, Гъарпта долашыюр сеферде!

Эльбет, яврум, шу кордигинъ ал байракъ
Къан агълаян бир япракътыр тарихтан.
Бир къыгъылчым киби кокке фырланмыш
Мазлумларнынъ къальбиндеки яныкътан.

Табын, яврум, байрагъынъа джанынъле,
Тарихына акъкъын бутюн язылсын!
Къылычынъле, къалеминъле, къучюнъле
Акъсызлыкъкъа терен мезар къазылсынъ!

Pin It on Pinterest