GenelGüncelKültür SanatTürk Dünyası

Kırım yolunda bir ömür, Müstecib Ülküsal 10 Ocak 1996 günü İstanbulda vefat etti

1899 yılında Dobruca’da dünyaya gelen Müstecip Ülküsal, 19 yaşına kadar hiç görmediği Kırım’ın hürriyet ve istiklâline kavuşabilmesi mücadele etmiştir. İlk öğrenimini Dobruca’da, orta öğrenimini İstanbul’da yapmış; I. Dünya Savaşı başlayınca İstanbul’a dönemediği için iki yıl süreyle Köstence’de Mecidiye Müslüman Seminar’ına devam etmiştir. 1916’da Romanya’nın savaşa katılmasıyla Seminar kapanmış ve öğrenimi yarım kalmıştır. Bundan sonra üç Türk arkadaşıyla birlikte kendi köyünde öğretmenlik yapmaya başlamış, bu arada Tonguç adını verdikleri bir kültür ve spor derneği kurmuştur.

müstecip ülküsal
müstecip ülküsal


1918 yılında Kırım’daki Sulkiewicz hükümeti, Kırım kökenli aydınların yurda dönmeleri için çağrıda bulununca Ülküsal, bir Rus şilebiyle kaçak olarak Akyar limanına gitmiştir. Burada Almanlar tarafından yakalanmış ve kısa bir süre tutuklu kalmıştır. Serbest bırakılınca önce Bahçesaray’daki Kaytmaz Ağa Okulu’nda, daha sonra Fatisala ilkokulunda öğretmenlik yapmıştır. 1920 yılında Kırım’dan ayrılıp kaçak olarak bir Türk motoruyla Ereğli’ye geçmiştir.
Türkiye’de lise öğrenimini tamamladıktan sonra, 1922 yazında Romanya’ya dönerek Bükreş Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kaydolmuştur. 1926 yılında mezun olup Avukatlık yapmaya başlayan Müstecip Ülküsal, derneklerde, okullarda “Türk birliği ve Türkçülük” konularında konferanslar vermiş, Türk gazetelerinde makaleler yazmıştır. 1930 yılının başında ise, Emel Mecmuası’nı yayımlamıştır.. Kırım Kurultay Hükümeti’nin eski Dışişleri Bakanı ve Kırım Milli Merkezi Başkanı Cafer Seydahmet Kırımer’in önerisi ve önderliği ile Emel Mecmuası, Kırım Türklerinin ve Kırım İstiklâl davasının resmi yayın organı ilan edilmiştir. Dobruca’da, Türkiye’de, Polonya’da, Bulgaristan’da yaşayan ve bu davayı benimseyenler, Emel’in hem yardımcısı, hem de destekleyicisi olmuşlardır. Bu gelişmelerden kuvvet alan avukat Ülküsal, arkadaşlarıyla birlikte Kırım Tatarlarının yaşadığı bütün şehir, kasaba ve köylerde Dobruca Türk Hars Birliği’ni kurmuş, Emel Mecmuası’nda birliğin tüzüğünü basarak, bütün şubelere göndermiştir.
29 Mayıs 1934’te birliğin ilk kurultayı toplanmış, Müstecip Ülküsal bu birliğin başkanlığına getirilmiştir.
1936 yılında evini ve matbaayı Köstence’ye taşıyan Müstecip Ülküsal, 20 Şubat 1936’da arkadaşlarıyla birlikte Dobruca’da yaşayan Kırım Türklerinin karşılaştığı zorlukların Romenler tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için Halk-Poporul adıyla bir sayfası Türkçe, bir sayfası Romence haftalık küçük bir gazete çıkarmıştır.
1940 yılı Temmuz’unda maddi sıkıntıya düştüğü için eşi ve çocuğunu Çankırı’ya bırakarak geri dönmüş, Emel Mecmuası’nı çıkarmaya devam etmiştir. Aynı yılın Eylül ayında derginin kapanmasına karar vererek Türkiye’ye gelmiştir.
1941 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’nde fark sınavlarını vererek diploma almış ve hakim adaylığı stajına başlamıştır. Kırım Milli Merkezi Başkanı Cafer Seydahmet Kırımer ve arkadaşlarının aldığı karar uyarınca, Almanya’da Kırım Türk Milli Teşkilatı kurmak, Kırım kökenli mülteci, işçi ve esirlerin Kırım’a dönmesini sağlamak, Kırım’da yeniden kurulacak Milli Hükümet ile işbirliği yapmak üzere görevlendirilen Ülküsal, Dr. Edige Kırımal ile birlikte Berlin’e gitmiş ve 9 ay orada kalmıştır. Yaptığı girişimler neticesinde Kırım’a gitme izni alamayınca Türkiye’ye dönmüştür.1960 yılında Ankara’da yayın hayatına yeniden başlayan Emel Dergisi’nde 1986 yılına kadar yazdığı makaleleriyle Kırım Türklerinin Milli davasını dünya kamuoyuna duyurmaya çalışmıştır.
Müstecip Ülküsal, vatansever, hürriyet aşığı gerçekçi bir yazar, hukukçu ve fikir adamıdır. Hayatı boyunca dil ve din birliğinin önemini vurgulamış, birlik ve beraberlik olmadıkça hiçbir yere ulaşılamayacağını görmüş, hürriyet ve istiklâle ancak kültür bütünlüğünü korumakla ulaşılacağına inanmış, öğrenim ve eğitimde yeniliği hedef göstermiş, dürüstlüğü, bilgiyi, erdemi, inancı ve çalışkanlığı rehber edinmiştir. Romence, Fransızca, Almanca bilen, Kırım ve Kazan Tatarcası ile Türkçenin birçok lehçesine vakıf olan Müstecip Ülküsal’ın Emel Mecmuası’nda, Romanya’da 103; Türkiye’de 214 makalesi yayımlanmıştır.
1993 yılında kitaplığını Emel Kırım Vakfı’na bağışlayan Müstecip Ülküsal, 1996 10 Ocak günü vefat etmiştir.

Müstecib Ülküsal
müstecip ülküsal

Kırım'ın Sesi Gazetesi

27 Şubat 2015 Tarihinde hizmet bermege başlağan www.kiriminsesigazetesi.com maqsadı akkında açıklama yapqan Mustafa Sarıkamış İsmail Bey Gaspıralı’nıñ bu büyük mirasına sahip çıqmaq ve onun emellerini yaşatmaqtır. Qırımtatar Türkleriniñ ananevî, körenek, ürf, adet kibi yaşamlarında ne bar ise objektif şekilde Dünya cemiyetine taqdim etilmektir.

Pin It on Pinterest