Hıyanetlik etmeyiñ ki, qabaatsız insanlarınıñ lânetini qazanmayıñ

Bu dünyada her keske hatasına köre qarşılıq berecek olsaq, ne qonuşmağa dost, ne de qatnaşmağa qardaş qalır. Amma, hıyanetlik o başqa!

Hıyanetlik etmeyiñ, insanlar! Çingis Han yahut Sultan Suleymanğa bile qalmağan bu yalancı dünyada ebediy qalacaqsıñızmı? Bir trilyon dolarlıq firma qurğan Stiv Cobs apansızdan kelgen bir hastalıqnı yeñemedi, zavallı közlerimiz ögünde öldi ketti. Yol yahut uçaq qazası, yürek ve ya kanser hastalığı, bir saruşnıñ bıçağı yahut deli qurşun cañımıznı, er an, ala bilir.

Hıyanetlik etmeyiñ ki, qabaatsız insanlarınıñ lânetini qazanmayıñ. Qabaatsız yerde gizli fitnecniñ elinden zarar körgen insan duşmanını bilmez, lâkin zarar körgeniñ lâneti mutlaqa saibini tapar! Soñ baqarsıñ, biriniñ başına yahut yaqınlarına belâlar kelir. O ellerini köterip “…ne içün?..” dep sorar. Sorar da yapqanları iç aqlına kelmez.

Amma bumı mesele?.. Asıl esap, baş ucumızda beklegen, ölümden soñ! Buna masal degenler bar ise, bir etrafına baqsın da, ölüp ketken yaş-qart insanlarnı saysın.

***

Бу дюньяда эр кеске хатасына коре къаршылыкъ береджек олсакъ, не къонушмагъа дост, не де къатнашмагъа къардаш къалыр. Амма, хыянетлик о башкъа!

Хыянетлик этмейинъ, инсанлар! Чингис Хан яхут Султан Сулеймангъа биле къалмагъан бу яланджы дюньяда эбедий къаладжакъсынъызмы? Бир трильён доларлыкъ фирма къургъан Стив Джобс апансыздан кельген бир хасталыкъны енъемеди, заваллы козьлеримиз огюнде ольди кетти. Ёл яхут учакъ къазасы, юрек ве я кансер хасталыгъы, бир сарушнынъ бычагъы яхут дели къуршун джанъымызны, эр ань, ала билир.

Хыянетлик этмейинъ ки, къабаатсыз инсанларынынъ лянетини къазанмайынъ. Къабаатсыз ерде гизли фитнеджнинъ элинден зарар корьген инсан душманыны бильмез, лякин зарар корьгенинъ лянети мутлакъа саибини тапар! Сонъ бакъарсынъ, бирининъ башына яхут якъынларына белялар келир. О эллерини котерим “…не ичюн?..” деп сорар. Сорар да япкъанлары ич акълына кельмез.

Амма бумы меселе?.. Асыл эсап, баш уджумызда беклеген, олюмден сонъ! Буна масал дегенлер бар исе, бир этрафына бакъсын да, олюп кеткен яш-къарт инсанларны сайсын.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest