GenelGüncel

HER SENE GELEN ORUÇ AYI BİR GECEDİR O GECE HER GECEDİR

İslam dünyasını Batı dünyasından ayıran farklılıkların başında oruç ayı gelir. Oruç ayında gökyüzünün kapıları inananlara sonuna kadar açılır. Oruç tutanlar arasında çatışma değil, yardımlaşma vardır. Japonya”dan Arjantin”e kadar dünyanın neresinde olursa olsunlar, oruç tutanlar birbirleriyle kardeştirler. Onlar günde üç öğün yemeği, iki öğüne indirerek, yılda bir ay da olsa, basit ve yalın yaşamanın, evrensel bir örneğini verirler.
*
Oruç ile inananlar, fiziksel ve ruhsal sağlıklarını güvence altına alırlar. Oruç tutan sağlık bulur. Oruç bütün boyutlarıyla hayatın şiiridir. Şiirsiz bir toplum gibi, oruçsuz bir toplum da ruhsuz bir toplumdur. Yalın yaşama sanatı olan orucun, az yeme, az uyuma ve az konuşma olmak üzere üç yüzü vardır. Orucun üç yüzü, sağlığı korumanın üç şartıdır. Oruç tutan, hem düşünce hem eylem dünyasını zenginleştirir.
*
Oruç ayı içinde gizlediği, Türk toplumunun düşünce ve eylem dünyasına yeni boyutlar kazandıran, Sezai Karakoç”un “Altın Gece” dediği, bin aydan daha değerli, bin aydan daha verimli “Kadir Gecesi” ile, inanan insanın dünyasındaki bütün ümitsizlik bulutlarını dağıtmaktadır. Oruç ayı ümitsizlik ayı değildir. Oruç tutanlar hiçbir zaman ümitsizliğe düşmezler. Onlar Allah”ın gücünün üstünde güç olmadığını bilirler, Allah için, tuttukları orucun ödülünü, yalnızca Allah”tan beklerler.
*
Oruç ayı bir gecedir, o da Kadir Gecesi”dir. Kadir Gecesi”nin hangi gecede olduğunun kesin olarak bilinmemesi, onun değerini bin kat daha artırmaktadır. Nasıl Kadir Gecesi oruç ayında gizli ise, hayatın dinamizmi de, o gecenin bilinmezliğinde gizlidir. İnanan herkes oruç ayındaki her geceyi Kadir Gecesi, yıldaki her ayı da oruç ayı bilir ve hayatını ona göre düzenler. O Allah”ı görmese de Allah onu görmektedir.
*
Kadir Gecesi”ni yakalayan ayını, ayı yakalayan yılını, yılı yakalayan ömrünü güzelleştirir. Kadir Gecesi”ni aramak, güzelliği aramaktır. Kadir Gecesi oruç ayında, güzellik Kadir Gecesi”nde bulunur.
*
Kadir Gecesi arayışın simgesidir. Arayan herkes onu bulur. Onu bulanlar, aramasını bilenlerdir.
*
Allah”ın kendisini gördüğünü bilenin yolunda, açılmayacak kapı yoktur.
*
Cennet”in kapıları iyilik peşinde koşanlara açılır.
*
Cennet arayışı Kıyamet”e kadar sürecektir.
*
Allah herşeyi biliyor diyene, korku yoktur.
*
Allah her şeyi görür, her şeyi duyar.
*
Hesap gününden kaçış yoktur.

Pin It on Pinterest