GenelGüncel

HER KUŞAK TARİHİ YENİDEN YAZMAK VE YORUMLAMAK ZORUNDADIR

Bütün insanlığın, düşünce ve eylem birikimi, tarihin havuzunda toplanır. Bu yüzden, tarih araştırma alanı ne olursa olsun, her bilimin atölyesidir. Bütün bilimler tarihin büyük havuzundan yararlanırlar. Tarihi tekrar tekrar yazmasını ve yorumlamasını bilmeyenler, gelecek kuşaklara kalacak eserler bırakamazlar. Geçmişin derinliklerinden bakmadan, geleceğin zenginlikleri görülemez.
*
Tarihçi Arnold Toynbee”nin, 1962”de İstanbul”da “Tarih Üzerine” yaptığı, iki konuşmada vurguladığı gibi, her ülkede, her kuşak ülkelerinin tarihini yeniden yazmaya çalışır. Tarihin olguları değişmez, ancak olguların yorumu, kuşaktan kuşağa değişir. Her kuşağın dünyaya bakışı, değişik boyutlarıyla hayatı algılayışı değiştiği için, tarihin yorumlanışı da değişir.Tarihin olguları değişmez,tarihin algıları değişir.
*
Yahya Kemal”in şiir ve düşünce dünyasında tarihin vazgeçilmez bir yeri vardır. Anadolu”nun bin yıllık tarihi, Türk toplumunun kimliğiyle birlikte, kişiliğini de oluşturmuştur. Türkler”in düşünce eylem dünyaları, Anadolu”nun tarih ve coğrafyasıyla yoğrulmuştur. Tarih Anadolu insanın düşünce, coğrafya da eylem dünyasına yeni boyutlar kazandırmıştır.İbn Haldun’un “Coğrafya toplumların kaderidir” yasası, tarih için de geçerlidir.”Tarih toplumların kaderidir.” Hiçbir toplum kaderinden kaçamaz.Kader önceden okunmaz.Kader önceden bilinmez.
*
Tarih denilince akla Tarih Düşünürü,Medeniyet Şairi Yahya Kemal akla gelir. Yahya Kemal şiirleriyle Anadolu insanının tarihini yeniden yazmıştır.Sezai Karakoç”un ortaya koyduğu gibi, nasıl Mehmet Akif “hayatı şiire, şiiri hayata” kazandırmışsa, Yahya Kemal de, “tarihi şiire, şiiri tarihe” taşımıştır. Yahya Kemal şiir yazmamış, şiirle tarih yazmıştır. O büyük şair olduğu kadar, yıkılışta yükselişi gören, büyük bir tarih felsefecisidir.
*
“Süleymaniye”de Bayram Sabahı” şiiri, Türkler”in Anadolu”daki “dokuz asırlık” tarihlerini, bir büyük ressamın fırçasından çıkmış tablo gibi özetler. O tabloda Çaldıran, Mohaç, Kosova, Niğbolu, Belgrad, Budin, Tunus, Barboros ve Cezayir vardır.
*
Yahya Kemal Türkler”i felsefe yapan bir millet olarak değil, fetih yapan bir millet olarak görür. Ancak söz konusu olan fetih, sohbetlerinde sık sık vurguladığı gibi, güçle değil, Mesnevi ile yapılan bir fetihtir.
*
Yahya Kemal”in düşünce dünyasında, “Cihan vatandan ibarettir”.

Cihan vatanda, Üsküdar ve Eyüp ile İstanbul ayrı bir yer tutar.
*
Yahya Kemal aradığı kutlu evi, İstanbul”da bulmuştur.
*
İstanbul Türklerin tarihinin özü ve özetidir.
*
İstanbul okunmadan, tarih yazılmaz.
*
İstanbul’u her kuşak sürekli okur.
*
Yazılan, okunur, yorumlanır.
*

Pin It on Pinterest