Güncel

DÜNYA KIRIM TATAR DERNEĞİ 13 KASIM 2017 DE KURULDU

Dünya Kırım Tatar Derneği Kuruluş yıldönümü münasebetiyle ilgili yaptığı açıklamada ‘’ Derneğimiz kurulduğu günden itibaren Vatan Kırımla hiç irtibatını kesmemiştir. Bütün çalışmasını Kırım Tatar halkıyla birlikte yapmıştır.

Bu kısa bir dönemde

Kırımda Engellilere Tekerlekli sandalye ulaştırdık
Kırım Müftülüğümüze Kuranı Kerim hediye ettik
Dini Bayramlar öncesi çocuklarımı giydirdik
Ramazan ayında Kırımın çeşitli bölğelerinde iftar verdik
Kırımda Gıda kolisi dağıttık
Bize verilen Kurban vekaletlerinin hepsini Kırımda kesip dağıttık
Ukraynada yaşayan ailelerin evlerini ve mutfaklarını tamir ettik
Kırımda Özenbaş Camimizin Tamir,onarım,minare ve çeşme yapımı için yasal izinleri aldık. Kamu oyuna Saygı ile arz ederiz.
Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: Dünya Kırım Tatar Derneği” dir.

Derneğin merkezi KONYA-SEYDİŞEHİR’ DIR.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-Dernek, Büyük Türk camiasının ayrılmaz bir parçası olan Qırım Tatar Türklerinden, Türkiye’ye iltica ve hicret etmiş olanlar ve olacaklar arasında maddi ve manevi yardımlaşmayı temin etmek, ihtiyacı olan üyelerine müzaheret ve yardımda bulunmak.

Vatan Qırımda yaşayan Qırım Tatar Türklerinin maddi ve manevi ihtiyaçlarına cevap vermek. Başta Qırım olmak üzere bütün Dünyadaki Qırım Tatar kurum, kuruluş ve Sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmaktır.

Qırım Türklerinin kültürünü, folklorunu, ananevi ve tarihi karakteri ile tanıtmak ve yaymak.

A-Qırım Türklerinin tarihini, musiki, sanat, folklor ve edebiyatını derlemek, işlemek, yaymak ve bu amaçla çalışan yayın organlarını her vesile ile üyelerine tanıtmak,

B-Kütüphane tesis etmek,

C-Kültürel toplantılar, müsamereler ve toplantılar tertip etmek,

D-Qırım Türk folklorunu derleme, notalama, metinlerini tespit etmek ve plak, bant, video, film v.s.’ye aldırmak,

E-Tespit edilen Qırım mahalli halk oyunlarının oynanmasını temin etmek, sahneye uygulamak, icabedenleri modernize etmek ve geliştirmek,

F-Tespit edilen Qırım halk türkülerinin söylenmesini ve yayılmasını temin etmek,

G-Tespit edilen halkoyunlarının ve türkülerinin genç nesillere öğretilmesi.

H-Gerek Türkiye içinde ve gerekse dış memleketlerde Qırım Tatar Türklerinin kültürünü ve folklorunu tanıtmak için toplu geziler yapmak.

I-Türkiye içinde ve dışında tertiplenecek folklor müsabakalarına ve festivallere katılmak,

K-Qırım Tatar Türk folklorunu derleme, yayma ve tanıtılmasında geçen yazar, sanatkâr, oyuncu ve diğer şahısların zaruri masraflarını karşılamak ve bu sahada temayüz etmiş şahsiyetlerini teşvik maksadı ile imkânımız nispetinde mükâfatlandırmak,

L-Dernek gaye ve mevzuuna uygun şekilde faaliyetler düzenlemek, ihtiyaç sahiplerine imkânlar nispetinde müzaheret ve yardımlarda bulunmak

DÜNYA KIRIM TATAR DERNEĞİ GENEL MERKEZİ AÇIKLAMASI

Dünya Kırım Tatar Derneği, antlı kurban liderimiz Noman Çelebicihanın “Kırım’ı kana boğabilirler. Fakat bütün bunlar, Kırımlıları istiklal imanlarını yıkmaya değil, kuvvetlendirmeye yarayacaktır. Tarihin ergeç yazacağı şey: müstakil ve mesut Kırım’dır.” fikirlerini kabul etmektedir. Onun çizdiği yolda ilerleyecektir.

Kırım davası bizim ve ekibimizde bulunanlar çileye hazır olanların davasıdır. Kırım Tatarlarının vatanı KIRIM’dır inancı ile hareket ediyoruz. Biz dünyada Kırım Tatarının en fazla yaşadığı AK TOPRAKLAR olan Türkiye’de çözüleceğine inanıyoruz. Güçlü Türk Devletinin daha önce olduğu gibi yinede Kırım Tatarlarının Kırım’da yaşam haklarına saygı duyup bunu desteklediğine inanıyoruz. Bizim irademiz Türkiye Devleti tarafındadır.

Kırım’da bir tatarın başı ağrısa bunu hissedenlerle birlikte hareket etmeyi planlıyoruz.

Dünya Kırım Tatarları Derneği çatısı altında vatan Kırım’a hizmet edileceği inancını taşıyan herkese kapımız açık olacaktır. Bizimle ortak hareket eden herkes eşit oya, eşit söz söyleme hakkına sahip olacaktır. Türkiye’de ve bütün dünyada yaşayan Kırım Tatarları derneğimize üye olabilirler. TC Vatandaşları, TC Vatandaşı olmayanlar DOST üye olabilirler.

Kırım'ın Sesi Gazetesi

27 Şubat 2015 Tarihinde hizmet bermege başlağan www.kiriminsesigazetesi.com maqsadı akkında açıklama yapqan Mustafa Sarıkamış İsmail Bey Gaspıralı’nıñ bu büyük mirasına sahip çıqmaq ve onun emellerini yaşatmaqtır. Qırımtatar Türkleriniñ ananevî, körenek, ürf, adet kibi yaşamlarında ne bar ise objektif şekilde Dünya cemiyetine taqdim etilmektir.

Pin It on Pinterest