Kültür Sanat

Doç. Dr. Sübhan Talıblı Kırımınsesi Gazetesinde

Sübhan Talıblı (tam adı: Sübhan Ələkbər oğlu Talıblı; 7 may 1980, Azərbaycan SSR, Neftçala rayonu) – AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

Sübhan Talıblı
Sübhan Ələkbər oğlu Talıblı
Doğum tarixi
7 may 1980 (40 yaş)
Doğum yeri
Azərbaycan SSR, Neftçala rayonu
Milliyyəti
Azərbaycanlı
Elm sahəsi
Şərqşünaslıq
Elmi dərəcəsi
tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı
aparıcı elmi işçi
İş yeri
AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu
Elmi rəhbəri
Şövkət Tağıyeva
Mündəricat
Həyatı Redaktə
Sübhan Ələkbər oğlu Talıblı 7 may 1980-ci ildə Azərbaycan Respublikası Neftçala rayonunda anadan olmuşdur.

1987-ci ildə Bakı şəhəri N.Nərimanov rayonunda yerləşən S.C.Pişəvəri adına Respublika Humanitar Fənlər Gimnaziyasına daxil olub və 1997-ci ildə oranı bitirib. Həmin ildə Azərbaycan Universitetinin “Beynəlxalq münasibətlər” fakültəsinin bakalvr pilləsinə qəbul olaraq 2001-ci ildə həmin fakültəni fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2001-ci ildə Azərbaycan Universitetinin “Beynəlxalq münasibətlər” fakültəsinin magistr pilləsinə daxil olmuş və 2003-cü ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2002-ci ilin yanvar ayından AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunda baş laborant, kiçik elmi işçi, elmi işçi, böyük elmi işçi, hazırda isə aparıcı elmi işçi vəzifəsində çalışır.

Azərbaycan Dövlət Radiosunda fars dilində 2 ay verilişlər aparmışdır.

Türk, fars, rus, ingilis və ərəb dillərini (lüğətlə) bilir.

Ailəlidir, 2 övladı var.

Elmi fəaliyyəti Redaktə
2010-cu ildə “İran İslam Respublikasının Qafqaz siyasətində Dağlıq Qarabağ problemi (1991-2005-ci illər)” adlı tarix üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasını müdafiə edərək tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

2014-cü ildən “İran-Türkiyə: regional əməkdaşlıq və təhlükəsizlik problemləri” elmlər doktorluğu adlı mövzusu üzərində işləyir.

2016-cı il 4 noyabr tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən “Ümumi tarix” ixtisası üzrə dosent elmi adına layiq görülmüşdür.

Azərbaycan, İran, Türkiyə, Kipr, İraq və Rusiyada beynəlxalq elmi konfrans və simpoziumlarda Azərbaycanı təmsil edib.

Azərbaycan, Türkiyə, İran, Kipr, Qazaxıstan, Kanada, Rusiya, Gürcüstan, Almaniya, Misir, Ukrayna, İraqda məqalələri çap olunub. Eləcə də mətbuatda və internetdə məqalələri dərc olunub.

Azərbaycanda 34, xarici ölkələrdə isə 25 elmi məqaləsi çap olunub.

Pedaqoji fəaliyyəti Redaktə
2004-2009-cu illərdə Azərbaycan Universitetinin “Beynəlxalq münasibətlər və tarix” kafedrasında, 2006-2012-ci illərdə Bakı Slavyan Universitetinin əvvəlcə “Beynəlxalq münasibətlər”, sonra isə “Diplomatiya və xarici siyasət” kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışmışdır. 2015-ci ildən Turizm və Menecment Universitetinin “Dillər” kafedrasının müəllimi, 2017-ci ildən dosenti vəzifəsində işləmişdir. Bundan başqa 2015-ci ildən Bakı Qızlar Universitetinin “Tarix”, 2017-ci ildən isə Bakı Avrasiya Universitetinin “Humanitar fənlər və regionşünaslıq” kafedrasının dosentidir.

Təşkilati fəaliyyəti Redaktə
13 fevral 2011-ci ildən 2015-ilin fevralına qədər AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun Gənc alim və mütəxəssislər Şurasının sədri olub. Hazırda AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun Həmkarlar Komitəsinin sədridir.

Üzvü olduğu qurumlar Redaktə
2001-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü;
Türkiyədə nəşr olunan “Tarih ve Günce: Atatürk, Cumhuriyet ve Tarih Dergisi” nin Elmi Heyətinin üzvü;
Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin və Azərbaycan Gənc Alim, Aspirant və Magistrlər Cəmiyyətinin birgə təsis etdikləri “Gənc Alimlərin Əsərləri” (“Proceedings of Young Scientists”) adlı ingilis dilində çap olunan elmi-praktiki jurnalının Redaksiya Şurasının üzvü.
2011-ci ilin mart ayından isə Şərqşünaslıq İnstitutunun Elmi Şurasının üzvü.
Əsərləri Redaktə
Kitabları Redaktə
Talıblı S. İran İslam Respublikasının Qafqaz siyasətində Dağlıq Qarabağ problemi (1991-2005-ci illər)”). Bakı, “Elm və təhsil”, 2016, 362 s.
Bünyatov Şövqi Yusif oğlu. 20 Yanvar hadisəsi və aprel döyüşlərinin milli ruhumuzun inkişafındakı rolu. Bakı, “Zərdabi LTD” MMC, 2017, 300 səh. (kitabın elmi redaktorudur)
“Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələri” (bakalavr üçün fənn proqramı). Bakı Slavyan Universiteti, 2007. (həmmüəllif)
“Azərbaycan Respublikası və beynəlxalq təşkilatlar” (magistratura üçün fənn proqramı). BSU,2007. (həmmüəllif)
“Azərbaycan Respublikasının diplomatiyası” (magistratura üçün fənn proqramı). BSU, 2008 (həmmüəllif)
“Müstəqil Azərbaycan Respublikasının tarixi” (magistratura üçün fənn proqramı). Bakı Qızlar Universiteti, 2016
“Azərbaycan Nadir şah Əfşarın dövründə” (magistratura üçün fənn proqramı), BQU, 2016
“Azərbaycanın yeni və müasir tarixinin mənbəşünaslığı, tarixşünaslığı” (magistratura üçün fənn proqramı). BQU, 2016
“Tarixin tədrisi metodikası və metodologiyası” (magistratura üçün fənn proqramı). Bakı Avrasiya Universiteti, 2017
“Tarixin elminin müasir problemləri” (magistratura üçün fənn proqramı). BAU, 2017.
Müasir siyasi təlimlər (magistratura üçün fənn proqramı). BAU, 2017.
Siyasi proseslərin proqnozlaşdırılması (magistratura üçün fənn proqramı). BAU, 2017.
Asiya və Afrika ölkələri tarixi. Bakı Avrasiya Universitet. (bakalavr üçün fənn proqramı) Bakı, 2018
Məqalələri Redaktə
Azərbaycan-İran münasibətləri / «Azərbaycan və müasir dünya» IV ümumrespublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı: Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 2004, s. 292-293
Doktor Məhəmmədtağı Zehtabinin həyat və yaradıcılığına bir baxış (tarixi aspektdə) // AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu «Tədqiqlər». «Elm» nəşriyyatı, Bakı,2002,№2, s.267-269
İslam Konfransı Təşkilatının Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı qətnmələri // AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu “Tədqiqlər”, «Elm» nəşriyyatı.Bakı,2004,№ 4, s. 264-272
Azərbaycan-İran münasibətlərində parla­mentlərarası əlaqələrin rolu // AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. «Tədqiqlər». Bakı: «Elm» nəşriyyatı, 2003, №1, s. 350-359
Azərbaycan–Böyük Britaniya münasibət­lə­rinin əsas istiqamətləri (1991-2003) // Bakı: Bakı Slavyan Uni­ver­siteti «Kitab aləmi» nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi, 2004, «Azərbaycan və Avropa: qar­şılıqlı münasibətlərinin prob­lemləri və perspektivləri» AR müstəqillik gününə həsr olunmuş III respublika tələbə-magistr elmi-praktik konfran­sının materialları Bakı: 13 noyabr 2004, s. 138-139
Mustafa Kamal Atatürk. Nə mutluyum türküm deyənə! // «Ulu Xudafərin» elmi-ictimai, bədii publisistik jurnal. Bakı: №1, 12/2004, s. 17
Azərbaycanın İrandakı ilk səfiri // «Bakı-Təbriz» Dünya azərbay­canlılarının dərgisi. Bakı: fevral 2006, № 2 (5), s. 27-31
Azərbaycan-İran münasibətlərində Xəzər məsələsi // AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu. «Şərqin aktual problemləri: tarix və müasirlk». Bakı: Nurlan, 2006, s. 106-110
Azərbaycan Respublikası ilə Pakistan İslam Respublikası arasında münasibətlər (1991-2012-ci illər) // Azərbaycan Şərqşünaslıq elminn uinkişaf yolları“ adlı Beynəlxalq konfransın materialları. AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu. Bakı, 27-28 iyun 2013. Bakı: Çap Evi, 2013, 846 s. 702-704
Azərbaycanın İrandakı səfiri Adil xan Ziyadxanlı // AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu «Elmi Araşdırmalar» jurnalı Bakı: 2006, №I-IV/8ci buraxılış, s. 434-440
Kipr problemi müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində // «Gənc Hüquqşünas» Azərbaycan Gənc Hüquqşünaslar Bir­liyinin İctimai-Hüquq jurnalı. Bakı: aprel 2006, № 04 (17), s. 11-13
İran İslam Respublikasının xarici siyasətində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi // “Gəncə – Avropa Gənclər Paytaxti 2016” ya həsr olunmuş “XXI əsrdə dünya elminin inteqrasiya prosesləri” adlı Beynəlxalq Forum. Gəncə, 10-14 oktyabr, 2016
İsmayıl xan Ziyadxanlı və Azərbaycan-İran əlaqələri // Azərbaycan Dövlət Qurucu­luğu və Beynəlxalq Münasi­bətlər İnsti­tutunun elmi nəşri. «Dirçəliş – XXI əsr» jurnalı, Bakı: 2006, №8-9 (102-103), s. 231-236
İsmayıl xan Ziyadxanlının siyasi və diplomatik fəaliyyətinə dair // Bakı Slavyan Universiteti. «El­mi əsərlər». (İctimai-siyasi elm­lər seriyası) Bakı: 2006, № 1-2, s. 69-74
İsmayıl xan Ziyadxanlının siyasi və diplomatik fəaliyyətinə dair // «Humanitar elmlərinin öyrə­nilməsinin aktual problemləri». Bakı Slavyan Universiteti, «Mütərcim», Bakı: 2006, №5, s. 296-300
Azərbaycan elminin inkişafında gənc alimlərin rolu // AMEA Rəyasət Heyəti və AR Gənclər təşkilatının Milli Şurası ilə birlikdə təşkil edilmiş və 28 may Respublika gününə olunmuş «Azərbaycanın gələ­cəyi gənc alimlərin gözü ilə» elmi-praktik konfransın mate­rialları. Bakı: 2007, s.101-104
İranın Cənubi Qafqaz siyasətində Gürcüstanın yeri (1991-2006-cı illər) // Tarix və onun problemləri. Bakı: BDU, 2007, №2, s.154-160
İranın Cənubi Qafqaz siyasətində Ermənistan (1991-2006-cı illər) // Azərbaycan Dövlət Qurucu­luğu və Beynəlxalq Münasi­bətlər İnsti­tutunun elmi nəşri. «Dirçəliş – XXI əsr» jurnalı, Avqust-sentyabr, 114/115, Bakı: 2007, s.220-230
İranın Dağlıq Qarabağ münaqişəsində mövqeyi // ADPİ-nin xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, 2007, №3, s. 87-97
Müasir dünya siyasətində Kipr problemi // Azərbaycan Universitetinin məqalələr toplusu, «İpək Yolu» jurnalı. Bakı, 2007, №3-4, s. 69-64
İranın Qafqaz siyasətində Dağlıq Qarabağ problemi // Bakı Universitetinin xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, 2008, №1, s. 170-176
İran-Gürcüstan münasibətləri (1991-2006-cı illər) // «YOM» Türk Dünyası Mədə­niyyət dərgisi (rüblük). Bakı: 9/2008, s. 60-66
Ziyadxanovlar // Gəncə böyük hərflə, № 11/2008, s. 14-16
AXC-nin İrandakı səfiri Adil xan Ziyadxanlının siyasi və diplomatik fəaliyyəti haqqında // “Azərbaycan dövlətçilik ənənələri tarixi” adlı Beynəlxalq Simpoziumun materialları, Bakı, AMEA Tarix İnstitutu və Azərbaycan Tarix Qururmu, 13-14 sentyabr, 2008, s. 73-76
Kipr problemi beynəlxalq siyasətdə // Azərbaycan Dövlət Qurucu­luğu və Beynəlxalq Münasi­bətlər İnsti­tutunun elmi nəşri. «Dirçəliş – XXI əsr» jurnalı, Bakı: 2008, №8-9 (120-121), s. 140-148
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi İran mətbuatı və elmi ədəbiyyatında // Azərbaycan Dövlət Qurucu­luğu və Beynəlxalq Münasi­bətlər İnsti­tutunun elmi nəşri. «Dirçəliş – XXI əsr» jurnalı, Bakı: 2009, (133-134), s. 178-188
Səməd Sərdariniyanın əsərlərində soyqırım və Qarabağ olayları // “Gənc Alimlərin II Elm Festivalı” çərçivəsində “Müasir şəraitdə Azərbaycan tarixi, dili, ədəbiyyatı və fəlsəfəsi qarşısında duran yeni vəzifələr” adlı Gənc alimlərin respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 05-07 mart 2013, s.141-143
Professor M.Zehtabinin əsərlərində Azərbaycan türklərinin tədqiqi // Gənc Türkoloqların I Türkoloji Qurultayın 90 illiyinə həsr olunmuş “Müasir Türkoloji Tədqiqatlar: problemlər və perspektivlər” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 21-22 noyabr 2016, Bakı, Adiloğlu nəşriyyatı, 2016, s. 177-179
İran-Osmanlı ticarət əlaqələrində erməni faktoru (XIX əsrdən XX əsrin əvvəllərinədək) // 16-17 oktyabr 2017-ci il tarixində AMEA Rəyasət Heyəti, AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu və Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi tərəfindən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Sovet İttifaqı qəhrəmanı Ziya Musa oğlu Bünyadovun xatirəsinə həsr olunmuş “Müasir şərqşünaslığın aktual problemləri” (“Ziya Bünyadov qiraətləri”) mövzusunda beynəlxalq elmi-konfransın tezisləri. Bakı, AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu 2017, s. 119
“Dağlıq Qarabağ münaqişəsi İran İslam Respublikasının Cənubi Qafqaz siyasətində” // 17-18 aprel 2017-ci ildə Bakıda keçirilən AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu tərəfindən təşkil edilmiş Qafqazşünasların I Beynəlxalq Forumunun materialları, Bakı, AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu, 2017, Bakı: MTM İnnovation, Elmi məruzələr, 2-ci kitab, s. 167-176
Prof.Dr. Muhammedtağı Zehtabinin Eserlerinde Azerbaycan ve Türk meselelerine İlmi Yanaşma // Turan/14, Doğu Araşdırmaları Merkezi, Akademik İlim, Fikir ve Medeniyyet dergisi, İstanbul 3 donem/2011 , s. 149-158
Внешняя политика Исламской Республики Иран (в 1979-2005 годах) // Первый Съезд молодых востоковедов России и СНГ. Восьмая международная конференция «Исторические источники евроазиатских и северо-африканских цивилизаций: компьютерные подходы». Совет молодых ученых РАН, Отделение историко-филологических наук РАН, Институт востоковедения РАН, Центр стратегических исследований (Азербайджан). Звенигород, 3-5 октября . – М., 2012, стр. 107
Зовнішня політика Ісламської Республіки Іран (1979-2005 рр.) (Внешняя политика Исламской Республики Иран (1979–2005 гг.) // Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова Українська Академія Наук Збірник Збірник наукових праць Історичні науки, Філософські науки, Політичні науки, Київ – 2012, Випуск 62 (№ 7), стр. 205-209
Внешняя политика Исламской Республики Иран (1979–2005 гг.) // Совет молодых ученых РАН, Отделение историко-филологических наук РАН, Институт востоковедения РАН, Центр стратегических исследований (Азербайджан). Звенигород, 3-5 октября . – М., 2012, стр.238-246
О политической и дипломатической деятельности посла АДР в Иране Адиль хана Зиядханлы // Евразийского Национального Университета имени Л.Н. Гумилева. Науцный журнал. Серия международные отнощения. Казакыстан, №1-2 (9-10), 2013, стр. 59-71
О политической и дипломатической деятельности посла АДР в Иране Адиль хана Зиядханлы // Восточные общества: традиции и современность. Материалы II Сьезда молодых востоковедов стран СНГ. Москва-Баку 2014, стр. 234-48
İran Basını ve Bilimsel Literatüründe Dağlık Karabağ Sorunu // Yeni Türkiye. Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi. Ermeni meselesi özel sayısı IV. Ankara, Eylül-Aralık 2014, Yıl 20, Sayı 63, s.2762-2770
Prof.Dr. Muhammedtağı Zehtabinin Eserlerinde Azerbaycan ve Türk Meselesine İlmi Bir Bakış // Degerlerimize Avrupadan Bakış Kültür dergisi. Almaniya,Yıl 1, Sayı 7, Haziran 2014, s. 27-28
Turkish-Iranian Relations During the Goverment of Atarurk // Baku World Forum of Young Scientists 2014. Baku/Azerbaijan, p. 99-101
Prof.Dr. Muhammedtağı Zehtabinin Eserlerinde Azerbaycan ve Türk Meselesine İlmi Bir Bakış // Degerlerimize Avrupadan Bakış Kültür dergisi. Almaniya,Yıl 1, Sayı 9, Ocak 2015, s. 33-36
Muhammedtagı Zehtabî’nin (Kirişçi) Eserlerinde İran ve Azerbaycan Türk Meselesine Yaklaşım // Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi – 85, Türkiye, Ankara, Ocak – Haziran 2016, s. 504-512.
Xarici keçidlər Redaktə
Sumqayıt hadisələri – Sübhan Talıblı – “Sabahın xeyir, Azərbaycan!” (İctimai TV) – 27. fevral 2019
Azərbaycan xarici siyasi arenada – dos. Sübhan Talıblı ilə müsahibə (CVN internet Televiziyası) – 13. dekabr 2018
20 yanvar şəhidlərinin xatirəsi anıldı – İnkişaf TV – 1. fevral 2019
Gənc alim Sübhan Talıblının çıxışı – (AzTV) – 22. may 2014
Talıblı Sübhan Ələkbər oğlu – (AMEA-nın rəsmi veb saytı)
Talıblı Sübhan Ələkbər oğlu – (Azad Həmkarlar İttifaqının rəsmi veb saytı)
Gənc diplomat Sübhan Talıblı ADU-da oldu
Subhan Talıblı: Atam Talıbov Ələkbər Məmmədəli oğlu “20 Yanvar” faciəsinin şahidi olub
Sübhan Talıblı: Xocalı soyqırımı – Güney Azərbaycan Demokratik Türk birliyinin rəsmi veb saytı
Şərqşünas alimin elmi məqaləsi Qazaxıstanda çap olunmuşdur
AMEA-nın Şərqşünaslıq İnstitutunda “Elm günü” qeyd olunub
Şərqşünaslıq İnstitutunda 31 mart soyqırımı ilə bağlı kitabların təqdimatı olub
Soyqırımı faktlarının dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında gənclərin üzərinə böyük vəzifə düşür
Milli Kitabxanada 20 Yanvar hadisələri və Aprel döyüşləri ilə bağlı kitabın təqdimatı keçirilib
20 Yanvar hadisələri və aprel döyüşləri ilə bağlı kitabın təqdimatı keçirilib
“İran İslam Respublikasının Qafqaz siyasətində Dağlıq Qarabağ problemi (1991-2005-ci illər)” adlı kitab işıq üzü görüb
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunda Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının təsis yığıncağı keçirilmişdir
Biz millət olaraq həmişə dövlət qurmuşuq
Beyin Mərkəzləri və Vətəndaş Cəmiyyəti Şəbəkəsi yaradıldı
“Elmlə məşğul olan gənclər özlərini ölkəmizin inkişafına sərf etməlidir”
Soyqırım qurbanları Şamaxıda anıldı
Azərbaycanlıların soyqırımı tarixi Qubada qeyd olundu
AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının AXC-nin 100 illiyinə həsr olunan iclası keçirilib
Səməd Sərdariniyanın əsərlərində soyqırım və Qarabağ olayları
İran İslam Respublikasının Qafqaz siyasətində Dağlıq Qarabağ problemi : (1991-2005-ci illər) – Online-Katalog Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Halle
ATATÜRK VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ DERGİSİ
İnnovasiya iqtisadiyyatı stimullaşdırılacaq
Həmçinin bax Redaktə
Ələkbər Talıbov
Pikə Axundova
İstinadlar Redaktə
Talıblı Sübhan Ələkbər oğlu – AMEA-nın rəsmi veb saytı
Talıblı Sübhan Ələkbər oğlu – Azad Həmkarlar İttifaqının rəsmi veb saytı
AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu, Cənubi Azərbaycan şöbəsi – Şərqşünaslıq İnstitutunun rəsmi veb saytı

Pin It on Pinterest