GenelGüncelKırım TarihiKültür Sanat

BÜYÜK ÖZENBAŞ CAMİSİ, SOVYETLER BİRLİĞİNDE DİN KARŞITI MÜCADELE VE KOMSOMOL OLARAK KULLANILIYORDU

Kırım’da 380 yıllık camide ezan sesi yankılanacak.Kırım’da 380 yıldır ayakta olan Büyük Özenbaş Camii, çeşme ve minare yapılması ve ezan sesinin yeniden semalara yükselmesi için yardımseverlerin yardımını bekliyor

Kırım’da bulunan 380 yıllık Büyük Özenbaş Camii, çeşme ve minare yapılması için destek bekliyor.

Dünya Kırım Tatar Dernek Başkanı Mustafa Sarıkamış, 1640 yılında kurulan Kırım Büyük Özenbaş Camii’ne çeşme ve minare yapılması için mutabakat sağlandığını, bunun için destek beklediklerini söyledi.

Cami hakkında bilgi veren Sarıkamış, “Kırım’da 5 camiden 1 tanesi kaldı. Büyük Özenbaş

Kırım Büyük Özenbaş Camimiz Komsomol, Genç Komünistler Birliği, Leninist Genç Komünistler Birliği olarak kullanıldı

380 yıllık Büyük Özenbaş Camii’nde abdest alabilmek ve Kırım Tatar halkının bu çeşmeden yararlanabilmesi için şadırvana ihtiyaç var. Ayrıca Kırım semalarında ezan sesi yankılanması için minareye ihtiyaç var. Dünya Kırım Tatar Derneği Kırım Müftülüğü, Kırım’da Büyük Özenbaş Camii’nin bütün işleri ile ilgilenen Ayder Mustafayev ve Kırım’daki çeşme ve sebillerin uzmanı Genel Koordinatörümüz Prof. Dr. Akdem Celilov ile görüşerek çeşme ve minare yapılması konusunda mutabakat sağlandı” dedi.

Yardımseverlere “Baki kalan bu kubbede, kıyamete kadar kalacak bir iz bırakalım mı?” diyen Sarıkamış, “1640 yılından beri ayakta durmaya çalışan bu camimizi el birliği ile Rabbimizin sedaları ile tekrar dolduralım mı? Öncelikle şadırvan ve minaresi, iç ve dış bakımları için yapılacak onarımına yardımlarınızı bekliyoruz”

Kosmonol Sovyetler Birliği’nde dinle mücadele, sınıf savaşının önemli bir parçasıydı ve sosyalist bir toplum
düzenin kurulabilmesinin önkoşulu olarak görülüyordu. Bunun için komünist yönetim tarafından
devrimin ilk yıllarından itibaren yoğun bir din karşıtı propaganda yürütüldü. Din, emekçilerin
başlıca düşmanı olarak tanımlandı. İbadethanelerin kapatılması, dini eğitimin yasaklanması, her
türlü dini yayının durdurulması bu sürecin ilk adımlarıydı. Daha sonraki dönemde bunlara din
karşıtı bayramlar, seminerler ve film gösterimleri gibi metotlar da eklendi. Sovyetler Birliği’nde
dinle mücadele sürecini yürüten kurum, 1925 yılında teşkil edilen Militan Ateistler Birliği’ydi.
Militan Ateistler Birliği’nin vazifesi, din karşıtı propagandadan kiliselerin kapatılmasına ve dini
cemaatlerin tasfiyesine kadar çeşitlilik arz ediyordu. Bununla birlikte dinle mücadelede
Komsomol da önemli bir rol oynadı. Komsomol’un din karşıtı propaganda metotlarından en
dikkat çekici olanı, dini bayram günlerinde gerçekleştirilen Komsomol festivalleriydi. Komsomol
festivallerinin amacı kutsal şeylere tapınmak değildi, tam tersine bunlar dini değerlerin alaya
alındığı etkinliklerdi. Komsomol’un görevi, bu festivaller aracılığıyla, yeni nesle hiçbir kutsallığın
bulunmadığını göstermekti. Bu çalışma, devrimin ilk yıllarından başlayarak Sovyetler
Birliği’ndeki dinle mücadele sürecini ele almakta ve ayrıca Komsomol’un bu mücadeledeki
rolünü arşiv belgelerinden de istifade ederek açıklamaya çalışmaktadır. Büyük Özenbaş Camisi Kırım Tatarları ve İslam alemi için büyük önem taşımaktadır. Yıllarca Ateistlik merkezi olan bu camimizde Ezan sesi yankılanması en büyük isteğimizdir. dedi

Kırım'ın Sesi Gazetesi

27 Şubat 2015 Tarihinde hizmet bermege başlağan www.kiriminsesigazetesi.com maqsadı akkında açıklama yapqan Mustafa Sarıkamış İsmail Bey Gaspıralı’nıñ bu büyük mirasına sahip çıqmaq ve onun emellerini yaşatmaqtır. Qırımtatar Türkleriniñ ananevî, körenek, ürf, adet kibi yaşamlarında ne bar ise objektif şekilde Dünya cemiyetine taqdim etilmektir.

Pin It on Pinterest