Çukçiler

Çukçiler, Sibirya’nın kuzeydoğu ucunda, Rusya Federasyonu’na bağlı Çukotka Özerk Birimi’nde yaşayan TÜRK halkıdır. Çukçi Yarımadası, Kuzey Buz Denizi ile Bering Boğazı kıyılarında yaşarlar.
Rusya 2002 nüfus sayımına göre 15.700 Çukçi nüfustan anadilini konuşan kişi sayısı yaklaşık 7.700 dir. Çukçilerden etkilenen komşu halk Sibirya Yupikleri arasında Çukçice bilenler de vardır.

Tükenme tehlikesindeki Çukçice, UNESCO’nun Tehlikedeki Diller Kırmızı Kitabında yer almaktadır.

Yupiklerin ataları muhtemelen Sibirya’nın Bering Boğazı ve Arktik Okyanusu kıyılarında büyük bir alanda yaşıyorlardı ve Çukçi ve Koryak kabilelerinin kuzeye ilerlemesiyle birbirinden kopuk adacıklar halinde kıyılara hapsolunmuştu. Günümüzdeki Kıyı Çukçilerinin (Anqallyt) büyük bir kısmı muhtemelen Çukçileşmiş Sibirya Yupikleridir.

Doğu Çukotka’da Kıyı Çukçileri ile Yupikler, Batı Çukotka’da ise Tundra (ya da Ren geyiği) Çukçileri yaşarlar

çukçi
çukçi
çukçiler

Pin It on Pinterest