BÜTÜN DÜNYA AÇIK BİR ÜNİVERSİTE HER EV BİR OKUL OLMUŞTUR

Eğitim çalışmalarına yeni boyutlar kazandırmak, öğrenmesini öğrenmek, düşünce ve eylem dünyasını zenginleştirmek, bütün ülkelerin karşı karşıya olduğu sorunların başında gelmektedir. Yeni yüzyılda, eğitim çalışmaları, okullardan daha çok okul dışı alanlarda yoğunlaşacaktır. İletişim kanallarının zenginleşmesi, evlerle birlikte işyerlerini de bir üniversiteye dönüştürmüştür. Geleceğin üniversiteleri, bugünün üniversitelerinden çok farklı olacaktır.
*
Her alanda rekabetin uluslararası boyutlar kazanması, başta üniversiteler olmak üzere, bütün kurum ve kuruluşları, sürekli yenilik yapmaya zorluyor. Her kurum ve kuruluş, yenilik sınırlarını genişletmek ve verimlilik çalışmalarını hızlandırmak için, işyerleriyle birlikte çalışanlarının evlerini, üniversitelerle bütünleştirmelidir. Kurumlarda ve kuruluşlarda, sürekli yenilik yapmak için, her yerde sürekli eğitim yapılmalıdır.
*
Sürekli eğitimi yaygınlaştırmak ve eğitimin kalitesini artırmak için, işyeri, ev ve üniversite üçgenindeki eğitim çalışmalarının, bilgisayar ortamında odaklanması gerekir. Bilgisayar ortamında, zaman ve mekan farkının ortadan kaldırılmasıyla, bilinen eğitim yöntemleri, geçerliliklerini büyük ölçüde yitireceklerdir. Çünkü, bilgisayar ortamına aktarılan eğitimde, hem maliyetler düşecek, hem de kalite artacaktır.
*
Sürekli ve uzaktan eğitimle, geçerliliğini yitirmiş, verimsiz ve etkisiz, yöntemler yerine verimli ve etkili, bilgisayara dayalı eğitim teknikleri önem kazanacaktır. Geleceğin karşılıklı iletişim ve etkileşim içinde, bilgisayar ortamında yapılan eğitimle, dünyadaki her üniversite, öğrenci ve hocalarıyla evlere taşınacaktır. Dünyadaki her ev ve işyerine ulaşmaya çalışmayan üniversiteler de, küçülmek zorunda kalacaklardır.
*
Bilgisayar ortamında, ürün, hizmet ve bilgi üretebilmek için, üniversite, ev ve işyeri üçgeninde, herkesin, sürekli ve uzaktan eğitimden yararlanacak bilgi ve donanıma sahip olması gerekir. Bunun için de, kamu, özel ve gönüllü eğitim kuruluşları, birbirleriyle yardımlaşmalıdırlar. Artık bilgisayar ortamındaki eğitim, her kademe ve her konudaki eğitimin, temelini oluşturacaktır.Dünyanın karşı karşıya olduğu sorunların başında eğitimsizlik, mesleksizlik ve yoksulluk gelmektedir. Üniversiteleri evlere taşıyarak, uzaktan eğitim yöntemlerini geliştirmeden, dünyada çok düşük olan, ortalama eğitim süresini uzatmak mümkün olmaz.
*
“Evdeki Okul”larla hem Ron Paul’un “Okul Devrimi”, hem Selman Han’ın “Dünya Okulu”, gelişerek yeni açılımlar kazanacaktır. Onların kitaplarında ayrıntılı olarak ortaya koydukları ve önerdikleri eğitim yollarıyla,bütün eğitim kurumlarının ve kuruluşlarının, verimlilikleriyle birlikte, etkinlikleri de artacaktır. Karşılıklı iletişim ve etkileşime dayanan bilgisayar ortamındaki eğitim, bilinen yüz yüze eğitimi, bütünüyle dönüştürecektir. Dünya yeni bir eğitim dönüşümünün arifesindedir.
*
Bugünün eğitim kurumları, geleceğin öğrenme yöntemlerini uygulamaya hazır olmalıdırlar.Her yüzyılın kendine özgü eğitim kurumları ve eğitim yöntemleri vardır.
*
Dünyada eğitim yoksulluğunun üstesinden gelmeden, üretim yoksulluğunun üstesinden gelinemez.
*
Ülkelerin eğitim seviyelerini yükseltmeden,üretim seviyelerini yükseltmek mümkün değildir.
*
Eğitimdeki başarısızlık, her alanda etkisini gösterir.Eğitimsizlik herkesi cezalandırır.
*
Eğitimle eski ortak sorunlara,yeni ortak çözümler bulunur.Eğitim herkesi ödüllendirir.
*
Eğitim yatırımları dünyada, kazancı en büyük olan yatırımlardır.
*
Eğitim yapılan her yatırım, dünya barışına yapılan yatırımdır.
*
Eğitim kendini bilmektir,kendini bilen kendisiyle savaşmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Pin It on Pinterest